FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

Archiv | 01.04.99

? Kde bych našel seznam všech parametrů, se kterými jdou spouštět windowsovsképrogramy konkrétně např. Explorer.exe? (Pisatel uvedl e-mail adresu, jež je ovšem nečitelná.) Vážení ...

? Kde bych našel seznam všech parametrů, se kterými jdou spouštět windowsovské
programy konkrétně např. Explorer.exe? (Pisatel uvedl e-mail adresu, jež je
ovšem nečitelná.)
Vážení čtenáři, tazatelé! Začínají se množit případy, kdy vaše dotazy
postrádají základní informace o počítači, operačním systému a mnohdy je váš
problém specifikován velmi povrchně (viz následující dotaz), a tak není možné
na něj vůbec odpovědět. Přesto bychom mohli vyhovět i v těchto případech, kdyby
ovšem tazatelé uváděli své e-mail adresy čitelně. Všichni víme, že e-mail
adresa musí být zadána naprosto přesně, aby byla zpráva doručena. Není v našich
silách, abychom luštili nečitelné znaky a zkoušeli několik variant adresy.
Dalším případem jsou dotazy, kde se ptáte na problémy s hrami, většinou ve
spojení se specifickým hardwarem (grafickými akcelerátory). Jistě chápete, že
si v práci nemůžeme hrát a zkoušet daný typ hardwaru pro danou hru. Není to ani
v našich možnostech. Proto prosím, obracejte se v těchto případech přímo na
prodejce hardwaru, je jeho povinností poskytnout příslušné informace, a
případně zajistit servisní zásah v rámci záruky nebo reklamace. Dalším typem
jsou dotazy poněkud zvláštního zaměření, jako například výše uvedený. Důvod,
proč tazatel potřebuje pouštět windowsovské programy (pokud možno všechny) s
parametry, mi uniká. Je-li k tomu seriozní příčina, měla by být uvedena. Možná
že by se z ní dalo poznat, k čemu vlastně tazatel parametry potřebuje, a
nakonec může existovat řešení, které spouštění s parametrem vůbec nevyžaduje.
Parametry u Windows programů se totiž používají velmi zřídka, protože nejsou z
hlediska programování zcela korektní. Pro zadání "parametrů" potřebných pro běh
programu se ve Windows 3.x používaly ini-soubory, dnes (u aplikací psaných pro
Windows 95/98) se používají výhradně registry. Má-li nějaký Windows program
možnost zadání parametru, je toto uvedeno v jeho nápovědě nebo přímo na obalu
(disketě) daného programu. Příkladem může být setup Windows 3.x, který znal
parametry /N (síťová instalace) a /A (archivní instalace na server).

? Počítač často zamrzá, a to i v programech jiných než hry. Některé hry
nefungují s 3D akcelerací, ale jen se softwarovým rendeverem, 3D spořiče rovněž
nefungují. (Windows 98)
Domnívám se, že instalace Windows 98 není úplná, protože spořiče 3D nepotřebují
ke své činnosti 3D akcelerátor. Tuhnutí počítače může být způsobeno velkými
nároky, které na něj Windows 98 kladou. V otázce her vás odkáži na jejich
dokumentaci. Pokud se jedná o problém s hardwarem, je třeba se obrátit na
prodejce.

? Dříve mi v operačním systému Windows 95 fungovala zvuková karta normálně.
Nyní při startu Windows 98 se musí pokaždé znovu nainstalovat, jinak nefunguje.
Vždy při startu se objeví okno s tím, že byl nalezen nový hardware, a já musím
zadat cestu k ovladači. Jedná se o ISA kartu SoundBlaster 16 PNP.
Příčinou tohoto jevu může být nekorektní dokončení instalace zvukové karty, kdy
se karta sice inicializuje, ale do patřičných míst se nedostane záznam o tom,
že již byla úspěšně detekována a nainstalována. Druhým důvodem může být
"nestálost" prostředků (IRQ, DMA) karty. Podívejte se, zda karta vždy obsadí
stejné prostředky, případně zakažte automatickou konfiguraci.

? Některé programy nejdou spustit pod Windows 95 (ale pod NC ano) "Tento
program provádí nepřípustné dynamické připojení k souboru DLL". V ovládacích
panelech při spuštění 32bit ODBC se objeví okno "ODBC Installer" s textem: "The
ODBC resource DLL (C:WINDOWS\ SYSTEM\ODBC\INT.DLL) is a different version than
the ODBC setup dll (C:WINDOWS\SYSTEM\ODBC\CP32.DLL). You need to reinstall the
ODBC components to ensure proper operation. Press OK to proceed, CANCEL to
abort." Při OK se nic nezmění. Ještě podotýkám, že dříve se chyba
neprojevovala, až po instalaci různých programů z CD-ROMů.
Příčinou problémů (předpokládám, že nespustitelné programy potřebují
spolupracovat s ODBC) je konflikt verzí ODBC, jak o tom informuje chybové
hlášení. ODBC je jeden ze standardů databázového rozhraní, nicméně i tento
standard podléhá vývoji. Proto si s sebou některé aplikace přinášejí vlastní
ODBC drivery. Problém je, že tyto drivery jsou společné pro všechny aplikace, a
tak dochází občas ke konfliktům. Řešením je nainstalovat ODBC znovu. Stisknutím
OK na chybovém hlášení to však nepůjde, je třeba spustit patřičný setup na
instalačním médiu.

? U několika tiskáren HP LaserJet 4L, 5L, 6L dochází občas k přerušení
komunikace mezi počítačem a tiskárnou. Kabely jsou v pořádku. Pomůže pouze
restartování systému (Windows 95). V jednom případě byly dokonce problémy s
instalací ovladače kvůli chybějící komunikaci nešel ovladač instalovat a
nabídlo mi to pouze instalaci jakéhosi alternativního ovladače.
Tyto potíže se občas vyskytnou bez zjevné příčiny. Problémem může být vadný
port, respektive jeho "přijímací" funkce. Paralelní porty pracují v 95 %
aplikací pouze jedním směrem, tj. posílají data do tiskárny po datových
vodičích (těch je 8). Ta jim odpovídá po 2 vodičích buď že akceptuje data, nebo
že je třeba počkat (velmi zjednodušeně). Některé (zvláště nové) tiskárny mohou
komunikovat i po oněch 8 vodičích směrem do počítače, aby o sobě daly vědět
různým print-manažerům nebo monitorům tiskárny. Je to můj osobní názor, ale
tyto monitory pouze "otravují" uživatele svojí přítomností na obrazovce a
jejich přínos je mizivý. V případě, že port není schopen obousměrné komunikace,
dochází k potížím. Řešením je instalovat pouze ovladače tiskárny bez daného
print-monitoru. To lze zpravidla volbou "custom" nebo "pro experty" nebo
podobně. Objeví se jednotlivé položky instalace a stačí pak vybrat pouze PCL
driver. Tiskárna bude fungovat spolehlivě, a navíc uživatel nebude při tisku
rušen. Moje averze k těmto print--monitorům vyplývá i z toho, že je-li tiskárna
sdílená (a zvláště pak na síti Novell Netware), tyto print-monitory nejsou
schopny se sítí spolupracovat a jejich přítomnost brání v úspěšné funkci
sdíleného tisku.

? Pri inštalácii z vášho PC WORLD CD 12/98 mi počítač vypíše: "Extrakce souboru
se nezdařila. Nejspíš to způsobil nedostatek paměti nebo je kabinet zničen". Čo
s tým?
Půjde o tyto dva zmíněné problémy. Ne že by byl kabinet zničen, tuto chybu může
způsobit i větší množství otisků prstů pak stačí CD otřít. Pokud se týká volné
paměti, je třeba rozlišit, o jakou paměť vlastně jde (to Windows nedělají). Buď
se jedná o operační paměť (včetně virtuální), která může být malá a při
extrakci přeteče, nebo je málo místa na disku.

? Chtěl jsem do mého počítače nainstalovat grafický akcelerátor 3DFX Voodoo 1
(Voodoomania). Kartu jsem zastrčil do volného PCI slotu a propojil kablíkem s
kartou VIRGE DX 4 MB. Pak jsem spustil počítač, a ten vůbec nenabootoval.
Zkusil jsem zasunout 3DFX kartu do jiného slotu a zapnout počítač. Vše
probíhalo v pořádku. Windows zjistila nový hardware a žádala disketu s
ovladači. Po načtení ovladačů a restartování počítače jsem chtěl spustit hru
TUROK. Po chvilce se objevilo chybové hlášení "Expected VXD Version V1.2, got
V1.1". I další hry, vyžadující 3D akcelerátor, nešly spustit. Zkoušel jsem
starší i nejnovější ovladače, nic nepomohlo. Žádné hardwarové konflikty v
systému nejsou hlášeny (zařízení pracuje správně).
Problémy při instalaci mohly způsobit kartě elektrickou újmu (zničit ji), avšak
je vidět, že se tak nestalo. Chybové hlášení informuje o tom, že hra očekává
ovladače ve verzi 1.2, ale dostupné jsou pouze ve verzi 1.1. V manuálu ke hře
by měly být uvedeny hardwarové a softwarové požadavky na její běh, včetně verze
softwaru. V případě, že skutečně vyžaduje ovladače verze 1.2, je třeba je
sehnat pro daný grafický akcelerátor.

? Jakým způsobem by bylo možno v MS Excelu vytvořit spojnicový graf z tabulky
hodnot x a y, kde ani hodnoty x nejsou rovnoměrně odstupňovány?
Tento problém jsem kdysi řešil spolu se svými studenty, když jsme začínali pro
dokumentaci laboratorních cvičení používat počítače. Řešení je velice
jednoduché. V průvodci grafem musíte zvolit typ "XY bodový", a poté podvolbu
1,2 nebo 6. Pak nechte průvodce dokončit graf a jeho poklepáním můžete
zviditelnit buď body, nebo spojnice, případně podle potřeby. (Technický graf by
měl obsahovat jak spojnice, tak i body. Perlička chytíte-li myší určitý bod,
můžete s ním pohybovat a graf poněkud "poopravit". Automaticky se opraví i
hodnota v tabulce není-li definována vzorcem.)

? V programu MS Excel 97 (ale totéž dělal i Excel 5.0) se někdy (po nezjištěné
operaci) nastaví konec tabulky tak, že po povelu CTRL.END nebo po stažení
svislého posuvníku dolů je jako aktivní označena buňka daleko od využívaného
rozsahu, prázdná (a v prázdném sloupci i řádku). Jak změnit tento stav, aby
posuvníky vymezovaly jen využívanou část listu (odstranění řádků ani sloupců
nepomáhá)?
Nezjištěnou operací je v tomto případě nechtěný úhoz na klávesnici nejlépe
PgDown a mezera. Do buňky "někde úplně na konci dokumentu" se tato mezera
zapíše, buňka se tak stane součástí pracovní plochy a není síly, jak tuto buňku
zlikvidovat. Jediným řešením je označit skutečnou pracovní oblast a přes
schránku ji přenést do nového listu. Pokud byly nadefinovány různé velikosti
buněk, je třeba je znovu nastavit.

? Máme pět počítačů v síti Microsoft Windows 95. Při instalaci Windows 95 u
nového počítače mi při spuštění Windows nenabídne přihlášení do Windows a sítě,
ačkoli je vše nastaveno v nastavení sítě. Nastavení je stejné jako u ostatních
PC v síti, které fungují normálně. U tohoto počítače se dostanu do sítě jenom
přes Vypnout zavřít programy a přihlásit se jako jiný uživatel.
Problém bude pravděpodobně v samotné síti kabeláži. Klient sítě Microsoft
Windows totiž pracuje tak, že se při startu snaží identifikovat a spojit se s
nějakou sítí. Nepodaří-li se to, síťové služby jsou automaticky potlačeny a
uživateli se nabídne pouze přihlášení do počítače (tedy do Windows). Tato
vlastnost je velmi dobrá především při používání přenosných počítačů, kdy
uživatel není obtěžován chybovými hlášeními, že síť nebyla nalezena. Ve vašem
případě jde o to, že čas, potřebný na identifikaci sítě, je delší, než je
stanovený limit a Windows síť nerozeznají. Karta je však připojena, a sama o
sobě začne (pasivně) komunikovat. Proto při přehlášení netrvá identifikace již
tak dlouho a síť je dostupná. Řešením je zlepšit stav sítě. Může jít třeba jen
o vadný kablík, na kterém dochází k odrazům, a komunikační pakety je třeba
vysílat opakovaně, čímž dojde k překročení stanoveného času. U některých
klientů (např. Novell Netware) lze manipulovat s různými časovými prodlevami,
klient Microsoft však neumožňuje žádné nastavení, přinejmenším ne viditelně z
grafického rozhraní.

? Po instalaci nového HDD 4,3 GB (původní 1,2 GB jako slave) včetně nové
kompletní instalace Windows 95 OSR2 se mi cca 1x za 10 spuštění objeví hlášení
"Chybí operační systém". Po resetu většinou systém naběhne. Po této instalaci
se mi navíc nepodařilo úspěšně vypálit žádné audio CD (vypalovačka HPCD Writer
Plus 7200i) pro "buffer underrun". Vypaluji rychlostí 1x CD EASY CREATORem s
využitím nastavení, která potlačují podtečení, a vypaluji zásadně z hard disku.
Ani instalace ventilátoru do skříně PC nepomohla. Připojení mechaniky a HDD
jsem kontroloval několikrát a důkladně. Uvažuji o prodání vypalovačky a koupi
nějaké spolehlivější, i když je možné, že problém bude v HDD. (Zkráceno)
Po přidání druhého HDD vzrostly nároky na řadič, čímž se zpomalil přístup na
oba hard disky. Přestože nevylučuji, že by lepší vypalovačka tento problém
vyřešila, raději bych se zaměřil na úpravu odezev hard disků. To, že BIOS
nemůže občas natáhnout systém, není dobré a je to prvotní příčinou problémů.
Podle hlášení, že nemůže najít operační systém, to dokonce vypadá, že dojde k
chybné identifikaci disků a BIOS hledá systém na druhém disku. Zkuste odpojit
menší disk a nechat pouze jeden. Uvidíte, zda se odezvy zlepší. Jinak
doporučuji počítač svěřit odbornému servisu, který má prostředky na měření
rychlosti odezev a případně navrhne nějaké vhodné řešení.

? Lze propojit dva počítače (oba Windows 98) kabelem přes paralelní porty a
využít program Direct Cable Connection k přenosu dat mezi nimi za předpokladu,
že jeden počítač má klasický paralelní port a druhý má port ECP? Pokud ano,
jaký kabel mám použít?
Rozdílnost technologie portů nebrání ve spojení paralelním kabelem, a dokonce
nepotřebujete ani speciální kabel (oproti klasickým portům). Pouze musíte při
koupi kabelu uvést, že jej chcete právě pro propojení dvou počítačů. Po
propojení by se měly porty samy aktivovat a zvolit odpovídající režim, tj. port
ECP by se měl automaticky přepnout do "standardního" režimu.

? Ukládáme-li editovaný soubor v Corelu 6 během práce tlačítkem "Uložit",
zobrazí se zpráva: "Chyba při ukládání záložní kopie, nelze zapsat do záložního
adresáře." Adresář existuje a nemá nastaven atribut "Jen pro čtení" (využíváme
defaultní), nemáme ani zaškrtnuté volby Automatické zálohování, ani Vytvořit
zálohu při ukončení práce. Nevíme, kde hledat chybu, přeinstalování Corelu nám
nepomohlo.
Jelikož Corel nepoužívám, nemám možnost ověřit vámi popisované chování. S
podobným problémem jsem se ale setkal u MS Wordu, kdy se editovaný soubor
nacházel na síťovém disku s omezenou kapacitou a "pracovní soubor Wordu" byl v
C\TEMP. Při ukládání se objevila hláška typu: soubor C:\ TEMP\~12345. DOC je
poškozený, a tudíž nelze práci uložit. Toto hlášení je však naprosto matoucí
stačilo totiž zvětšit kapacitu síťového disku nebo dokument uložit pomocí "Save
as" na pevný disk, a pracovní soubor najednou potíže nevykazoval. Předpokládám,
že by mohlo jít o podobný problém.

Tato odpověď byla zaslána tazateli e-mailem a zanedlouho jsem dostal upřesnění
řešení problému:
Chyba byla v názvu adresáře, do kterého jsme ukládali naše *.cdr soubory, a
tedy i dočasné záložní soubory. Přestože máme lokalizovanou verzi Corel 6,
vadila mu česká diakritika v názvu adresáře Výkresy. Po odstranění češtiny bylo
již vše v pořádku. Taky docela zajímavý problém pro méně zkušené uživatele, že?

Na tuto možnost jsem si při psaní první odpovědi vůbec nevzpomněl, přestože
jsem měl kdysi problémy podobného rázu s MS Office 95 na síti, kde byl Wordem
vyžadován adresář Šablony, avšak tehdejší Novell Netware si jej odčeštil na
Sablony.

9 0162/BAM
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.