FAQ

Archiv | 01.09.98

Chtěl bych přejít na operační systém MS Windows NT Workstation 4.0 CZ a potřeboval bych poradit s instalací. Vím,...Chtěl bych přejít na operační systém MS Windows NT Workstation
4.0 CZ a potřeboval bych poradit s instalací. Vím, že NT nelze
instalovat "přes" 95. Je možné nainstalovat NT "vedle" 95 a ty
pak nějak kompletně odstranit? Je možné instalovat NT přímo na
disk s daty a programy (jaké je nebezpečí ztráty dat?), nebo
instalace musí nutně proběhnout na "čistý" disk? Jaký postup
můžete obecně doporučit?

Windows NT je operační systém, který má svoje přednosti oproti
Windows 95 a to především v oblasti zabezpečení dat. K tomu
ovšem potřebuje partition ve formátu NTFS. Pracuje-li na FAT,
tyto přednosti odpadají. NTFS partition neumí spolupracovat s
nižšími verzemi Windows (95, 3.x) ani s DOSem. Já osobně bych
volil variantu instalace "na čistý disk". To proto, že tak jako
tak, do Windows NT budete muset znovu instalovat všechny
aplikace (MS Office apod.) - systém si je "neupgraduje" z
Windows 95. Rozhodnete-li se instalovat NT vedle Windows 95,
nebezpečí ztráty dat nehrozí, avšak pozor při dotazech instalace
ohledně disku. Musíte Windows NT instalovat na to co tam je a
nedovolit mu formátování disku ani konverzi partition (musí
zůstat FAT). Jinak je instalace bez problémů a po ní máte
možnost si při startu počítače vybrat jak Windows 95 tak NT. Při
reinstalaci aplikací můžete využít jejich současné umístění na
disku, program Install de facto pouze zapíše informace do
registru Windows NT. Ještě upozornění: Výjimečně Windows NT
nespolupracují se starými CD ROM pokud nejsou ATAPI standard.
Driver starého CD pro Windows NT většinou neexistuje. Hry s
přímým přístupem na hardware počítače (DOOM, Heretic apod.) na
NT nepojedou. Systém si totiž hlídá "korektnost" přístupu k
hardware a programy obcházející DOS tvrdě narazí.

Zajímalo by mě, jakým způsobem mohu předělat u souborů informaci
o tom, v jakém programu se mají otevírat. Konkrétně - moje
soubory s příponou GIF a JPG jsou Paint Shop Pro Images a já
bych chtěl, aby se otvíraly v Adobe Photoshop 4.0. Ten mám
nainstalovaný, ale podporuje jen své vlastní formáty *.PSD.

Informace o přiřazení přípon souborů programům (neboli asociace)
jsou uloženy v registru. Vy ale nemusíte náročným způsobem do
registru zasahovat. Stačí si otevřít Explorer (Průzkumník) a tam
ve složce View - Folder Options - File Types tyto asociace
přenastavit. Je možné, že budete muset asociace najít pod trochu
jiným menu, zde uvádím menu pro anglický Internet Explorer 4.

Při vložení CD do mechaniky se nespustí program zadaný v souboru
autorun.inf. Nevím jak k problému došlo, protože dříve pracovala
mechanika bezchybně.

Informace o tom, zda se má spouštět program při vložení CD je
uložena ve vlastnostech CD-ROM mechaniky. Default hodnota je
ano, ale je možné tuto hodnotu změnit. Obrázek ukazuje (včetně
nápovědy) jak nastavit automatické spouštění. Jde o záložku
Systém v Ovládacích panelech, nápověda přísluší hodnotě
"automatické oznámení".

Po volbě vypnout počítač se dvakrát z 10 pokusů nedočkám vypnutí
počítače.

Tato situace může nastat, používá-li se počítač "dlouhou" dobu a
stále se doinstalovávají různé programy. Tak se postupně plní
registry a disk, soubory jsou hodně fragmentované a uzavírání
aplikací a swapovacího souboru při vypnutí je delší. Další
příčinou může být pomalé síťové připojení, kdy se na logout čeká
i několik minut. Těžko lze najít konkrétní příčinu proč počítač
před vypnutím zatuhne, je však možná jistá prevence. Jak už jsem
naznačil, je dobré v počítači udržovat pořádek, což znamená mít
v něm pouze "živé" aplikace, pravidelně "vysypávat koš", mazat
soubory z adresáře TEMP a občas provést defragmentaci disku.
Je-li příčinou pomalého vypínání síť, je vhodné obrátit se na
jejího správce.

Používám program firmy DCSI "Fontfx". Instalace a běh byly v
pořádku, ale když chci fonty TTF dodané s programem nainstalovat
do Windows 95 pod složku Fonts, sice fungují, ale veškerá
písmena v oknech složek (MS IE 4.0) se zmenší asi na velikost 6.
Jak se dají odstranit?

Problém bude pravděpodobně v substitucích fontů nebo v přepsání
"standardního" fontu fontem aplikace Fontfx. Zjistit co se
vlastně stalo po instalaci fontů nebude snadné. Bohužel aplikace
jednoduše neinzerují jaký font používají a tak není jednoduché
hledat závislost v substitucích (i když nepopírám že to lze). K
obnovení původního stavu doporučuji odinstalovat fonty aplikace
Fontfx z adresáře Fonts, z instalačního média nebo z jiného
počítače tam nakopírovat fonty *.FON a restartovat počítač.
Pokud se situace nezlepší, je třeba nahlédnout do registru
(hledejte položku FontSubstitutes) a tam předělat substituce,
které jsou podezřelé - např. odkazují na font který jste předtím
odinstaloval. Je vhodné neměnit příliš mnoho záznamů najednou a
samozřejmě po každé změně udělat aspoň restart Windows (SHIFT +
Restartovat počítač z nabídky start). Je pravděpodobné, že při
prohlížení Font Substitutes přijdete na to, který font způsobuje
zmenšení písma v IE 4.0 a tento pak neinstalujte. Je také možné
substituce vyexportovat z jiného počítače a pak je přehrát do
registru. Pozor však - při přehrávání se položky nevyjmou, pouze
se přidávají nebo přepisují. Proto je lépe celou větev
FontSubstitutes smazat a pak teprve přihrát ze souboru.

Používám modem US Robotics Sportstar 33.6 Voice pro přístup do
Internetu. Často se mi spojení ukončí při přenosu dat. Zkusil
jsem i jiného providera, ale bezvýsledně. Může být chyba v
telefonní lince?

Může, a je to pravděpodobně pravá příčina přerušování spojení.
Existuje sice možnost nastavit maximální délku připojení, po
které se modem odpojí, nepředpokládám však, že by toto měl
nastavené Váš provider na svém serveru nebo Vy sám. Tato možnost
se využívá spíše ojediněle a sice tam, kde na server přistupuje
více uživatelů, ten je vybaven malým počtem modemů a není
účelné, aby zde uživatelé trávili příliš velkou dobu.

Ve firmě máme tiskárnu HP Color LaserJet 5M (JetDirect), která
je vybavena dvěma zásobníky. V jednom jsou papíry a ve druhém
fólie. Uživatelé si ve vlastnostech tiskárny sami volí přední
nebo zadní zásobník a tak určují na jaké médium se bude
tisknout. U některých dokumentů si však tiskárna volí médium
sama aniž by respektovala uživatelovu volbu. Čím to je způsobeno?

Nastavení tiskárny se provádí na několika místech. Nejnižší
prioritu má nastavení, které je zapsáno přímo v tiskárně. Zde by
měl být definován default podavač, doporučuji ten s papíry.
Vyšší prioritu má nastavení, které je reprezentováno vlastnostmi
tiskárny v ovládacím panelu počítače. Toto nastavení si také
vyvolává aplikace v případě, že uživatel zvolí Soubor - Tisk -
Vlastnosti. U tohoto typu tiskárny není možné nastavit default
podavač přímo v ovládacích panelech, ale pouze v dané aplikaci.
To je nevýhodné, protože nastavení platí pouze pro danou
aplikaci a jen do jejího uzavření. Největší prioritu má dokument
dané aplikace (Word, Excel). Zde je schována odpověď na Váš
dotaz. Podívejte se do Soubor - Vzhled stránky - Zdroj papíru -
správně by tam měl být nastaven Výchozí zásobník. Vy tam
pravděpodobně máte nastaven buď přední nebo zadní a tak je
určeno, na co se bude tisknout. Priority, tak jak jsou uvedeny,
se nesčítají ani nenásobí, platí ta, která je nejvyšší. Pouze
nastavení automaticky, výchozí nebo default je průchozí, tj.
nezmění hodnotu, která vstupuje z nastavení s nižší prioritou.
Toho lze využít pro minimalizaci nároků na obsluhu. Je-li na
tiskárně nastaven default podavač na papír, uživatelé tisknoucí
na papír se nemusejí zabývat nastavováním zásobníku s papírem.
Stačí když mají u sebe nastaveno default nebo automaticky (což
většinou mají). Kdo tiskne na fólii, musí si někde (ve
vlastnostech tiskárny nebo v dokumentu) nastavit podavač s
fóliemi. Toto nastavení má vyšší prioritu než nastavení na
tiskárně a proto se vytiskne fólie.

Pro tisk adres na obálky využíváme MS Wordu 7.0 a jeho službu
hromadná korespondence. Obálky tiskneme na tiskárně HP LaserJet
5L. Přestože obálky připravujeme podle navigace MS Wordu, při
tisku se netisknou najednou, ale vždy je nutné na tiskárně
zmáčknout "Continue" aby se vytiskla další obálka. Lze toto
nějak odstranit?

Tento dotaz má velmi mnoho společného s předchozím problémem.
Odpověď leží opět v nastavení vlastního dokumentu, a sice Soubor
- Vzhled stránky - Zdroj papíru - Ruční zakládání. Zde je
potřeba nastavit Výchozí zásobník a obálky se budou tisknout
kontinuálně.

Připojuji se ke své mateřské síti (LAN s MS Windows NT 4.0 -
spojení s Internetem prostřednictvím WAN, centrála WAN má
spojení 128 kB s CESNETEM) pro vzdálenou administraci. Připojení
RAS k LAN probíhá bez problémů, avšak k Internetu se nelze
browserem připojit. Poraďte mi, prosím, jak věc řešit.

Problém bude v nastavení protokolů. RAS využívá ke spojení
protokol NetBEUI a proto se bez problémů spojíte s vaší
domovskou sítí. Internet pracuje na protokolu TCPIP a ten je
tedy nutné nainstalovat do počítače, ze kterého se vzdáleně
připojujete. Samozřejmostí je tento protokol nastavit, tj.
specifikovat gateway, DNS, WINS atd. podobně, jak to určitě máte
na stolních počítačích připojených do sítě. Pokud byste chtěl
podrobnější informace, vyvolejte si nápovědu a hledejte "RAS",
konfigurace. Nápověda je dosti podrobná včetně obrázků.

Občas při bootování počítače mi počítač čtyřikrát zapípá a
odmítne bootovat. Monitor je černý a bez chybových hlášek. Někdy
pomůže několik silných úderů, častěji ale promačkání a vytahání
karet. Má verze BIOSu je AWARD BIOS 4.51 PG. Prosím poraďte, co
s tím.

Jedná se o hardwarový problém, kde nejpravděpodobnější příčinou
bude špatný kontakt karet a motherboardu. Doporučuji zaměřit se
zvláště na paměti (jejich kontakty), protože tak jak závadu
popisujete se chovají počítače, když se do nich přidá
nekompatibilní paměť. Je tedy pravděpodobné, že nějaký blok
paměti nemá dobrý dotek a když jej počítač nenajde (nebo zjistí
nějaký problém), zastaví bootování a oznámí poruchu pískáním.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.