FAQ

Archiv | 01.03.98

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY HARDWARE Potřebuji poradit, jak nastavit ve Wordu 97, aby při zavření dokumentu pro...NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

HARDWARE

Potřebuji poradit, jak nastavit ve Wordu 97, aby při zavření
dokumentu program nabídl nejen dotaz k jeho uložení (pokud jsou
změny), ale také dotaz, zda chci uložit změny do šablony, ze
které byl dokument otevřen. Prohledal jsem nápovědu a zkusil
různé kombinace parametrů, jež by to mohly ovlivňovat, ale
nepovedlo se.

Obávám se že Vás zklamu, Word toto neumí. Vysvětlím princip
funkce a z toho pak bude patrné, proč to nelze. Šablony se
editují vždy zvlášť jako soubory DOT . Když zvolíte Soubor/Nový,
získáte nový dokument, do kterého se natáhne zvolená šablona,
a ta se stane součástí tohoto nového dokumentu. Vazba na šablonu
DOT se ruší. Veškeré úpravy, jež uděláte do nového souboru, jsou
součástí tohoto souboru, včetně úprav, které souvisejí s prvky
šablony. Word nemá "dvě vrstvy" dokumentu, kde by v jedné
udržoval šablonu a v druhé vámi psaný text. On to slučuje
dohromady ihned při otevření. Tím je jasné, že nemůže uložit
změny do šablony, protože neví, co je šablonou a co "normálním"
textem.

U Wordu mám následující problémy:
1. Nefunguje převod z WordPerfectu do Wordu (ztráta českých
písmen, někdy i rozházený dokument).
2. U většího dokumentu nefunguje volba u tisku Aktuální stránka,
kdy se objeví hlášení o neplatné operaci.
3. U dokumentu obsahujícího několik kapitol, z nichž každá je
samostatně stránkována, se mi nedaří vytisknout kteroukoliv
stránku, která není v první kapitole.
4. U obrázků nelze vkládat titulky postupem uvedeným v nápovědě.
Mimo to tyto titulky nejsou "napevno" chyceny k obrázkům, takže
se může titulek oddělit od obrázku a přemístit na další stránku.
5. Pokud je v rozsáhlejším dokumentu na začátku obsah a v textu
jsou obrázky, je tento dokument (alespoň v některých případech)
nevytisknutelný: pokud je v nástrojích pro tisk zatrženo
Aktualizovat pole, je obsah v pořádku, ale obrázky se mohou
z dokumentu vytratit.
6. Jak lze změnit v dokumentu Wordu umístění obrázku, který je
samostatně na disku, tak aby byl součástí dokumentu.
7. Nějakým způsobem se mi podařilo přestavit nastavení
zápatí a záhlaví a nevím, jak zviditelnit panel s nástroji pro
záhlaví a zápatí po otevření této volby.

Z dotazů je patrné, že se Word nechová tak jak by měl, ale také
to, že tazatel někdy neví, jak by se měl Word doopravdy chovat.
Příčin nesprávné funkce Wordu může být několik. Špatná instalace,
hardwarově nestabilní počítač, malá velikost paměti nebo pevného
disku. Tyto příčiny jsou obecné a nejrozšířenější je zpravidla
špatná instalace. Není například příliš vhodné "přeinstalovávat"
staré verze novými. Instalátor se může splést v rozpoznání
aktuální verze a zapomene např. instalovat nové fonty (jinak
kódované, jak bývá dobrým zvykem), protože se domnívá, že
v systému již jsou. Vždy je lepší instalovat "na čistý systém",
nebo alespoň odinstalovat předchozí verzi. Sem bych zařadil
problémy 1, 2, 4 a 5. Bod 3 je velmi lehce řešitelný -- stačí si
pozorně pročíst nápovědu k tisku. Ve Wordu lze definovat nejen
čísla stránek, jež se mají tisknout, ale také sekce, ze kterých
se tyto strany mají tisknout. Chcete-li např. vytisknout stranu
4 až 8 ze sekce 3, napíšete do políčka Stránky p4s3-p8s3
(p=page, s=section). K otázce č.6: Obrázek se stane součástí
Wordu, jestliže jej do textu vložíte jakkoliv jinak nežli volbou
Vložit propojení. Pouze tato volba umístí do dokumentu jen odkaz
na soubor, který obsahuje obrázek. Nebude-li tento soubor
k dispozici, Word ohlásí v dokumentu chybu. Ostatní způsoby, tj.
Vložit/Obrázek nebo Úpravy/Vložit (obrázek ze schránky) mají za
následek to, že se data obrázku umístí do souboru dokumentu.
Zdrojový obrázek (soubor) pak Word již nepotřebuje. K otázce
č.7: Patrně jste panel odsunul mimo obrazovku nebo jej vypnul
pomocí menu Zobrazit/Panely nástrojů. Stačí jej tedy zde opět
zapnout.

Urobil som: FDISK, FORMAT C:, SYS C:, NC, W95. Po kompletnej
inštalácii, reštarte, keď hýbem stále myšou, je všetko OK. Keď
nič nerobím, asi po 30 sekundách nasleduje: disk začne šramotiť
asi 2 s, 1 s pauza a 2 s šramotí..., proste stále. A myš, keď
ju dám kamkoľvek, vždy sa vráti do stredu obrazovky -- takže
manipulácia s ňou je veľmi ťažká.

Není mi jasné, co myslíte tím NC, W95. Pokud jste instaloval
Windows 95 z Nortona, je to asi něco podobného, jako kdybyste si
chtěl vymalovat byt a nechal v něm nábytek (tam kde normálně
stojí). Ve své praxi správce sítě neustále bojuji se syndromem
"modré obrazovky", tj. Nortonem. Uživatelé by z něj nejraději
dělali všechno -- hlásili a odhlašovali se do sítě, spouštěli
Windows, spouštěli rezidentní programy, měnili proměnnou path
atd. Přitom si vůbec neuvědomují, co se v systému děje zejména
v paměti a s kontinuitou MS DOSu. Při instalaci Windows 95
z Nortona jste je instaloval až z druhého command.com u, který
nemusel mít shodné systémové prostředí jako čistý DOS. Pak se
nesmíte divit, že se děje to, co zde popisujete. Abych vás trochu
potěšil -- chrochtání disku je od času Windows 3.x něco naprosto
běžného, i když se uživatelé marně ptají, co systém provádí,
zvláště stává-li se to při "spánku" obrazovky. Příčinu zlobení
myši bych hledal v jejím ovladači a zkusil bych instalovat nějaký
jiný.

Na rozdíl od Wordu 5.0 nemohu ve Wordu 7.0 najít tlačítka na
dolní a horní index, přepnutím změnit všechna písmena z malých na
velká.

Ve Wordu 7.0 podobně jako ve verzi 6.0 je možné nastavit si
libovolný vzhled tlačítkového panelu. Tento panel je pak spolu
s dalšími údaji o písmu a jinými informacemi uložen v souboru
NORMAL.DOT . Jde o základní šablonu, podle které se řídí práce
Wordu. NORMAL.DOT nemá od výrobce zakomponovaná tlačítka pro
horní a dolní index, pro vkládání rovnic apod. Tato si musíte
přidat do panelu sám pomocí menu Nástroje/Upravit. Objeví se okno
s několika sadami ikonek, které lze pouhým přetažením myší
umístit na panel. Nepotřebné ikonky je možno z panelu odtáhnout
pryč (lze je upustit např. nad plochou dokumentu).

U známého v zaměstnání jsem viděl zajištěná Windows 95
(znepřístupněný disk D:, z nabídky Start odstraněné položky
Spustit, Nastavení/Ovládací panely a Tiskárny). Na disk D: nebylo
možno přejít ani z průzkumníka, pouze DOS toto umožňoval). Jakým
způsobem lze tohoto stavu docílit?

Zajištění počítače ve Windows 95 je jenom polovičaté (disk D:
vypadá jako nedostupný, ale nakonec se na něj dostanete) a hodí
se tedy pouze jako základní ochrana před málo znalými uživateli,
kdy nechceme, aby tito provedli něco se systémem. O plnohodnotné
ochraně (běžné např. v systémech UNIX nebo Novell) nelze pod
Windows 95 vůbec hovořit. Ochranu systému Windows 95 lze nastavit
pomocí programu POLEDIT, kde je možné pro vybrané uživatele
nastavit vzhled nabídky Start a přístup na systémové prostředky.

Zakoupil jsem si (dětem) multimediální CD Zuby nehty. Kromě 17
běžných hudebních skladeb obsahuje multimediální část
-- rozhovory, videoklipy, texty písní apod. Na CD je napsáno:
"Vlož CD do počítače, ve Window 95 se aplikace sama spustí. Pokud
ne, klikni na ikonu Tento počítač, vyber CD, klikni Readme.doc,
Setup.exe ...". Na svém počítači mám Windows 95 s Internet
Explorerem. Po zasunutí CD se objeví ikona Audio CD a spustí se
hudba. Když ji vypnu a postupuji podle návodu na obalu, obsah CD
mi ukáže pouze 17 souborů (Track1 až Track17) a nic víc. Ať jsem
se pokoušel o cokoliv (odpojení zvukové karty apod.), Windows 95
vždy zhodnotí CD jako audio. Pokud jsem toto CD zasunul do
mechaniky v práci (starší Windows 95, bez zvukové karty),
objevila se ikona ZUBY_NEHTY a CD se spustilo jako multimediální
přesně jak popisuje návod. Pokud do svého počítače vsunu
jakékoliv jiné multimediální CD (např. PC WORLD 11/97),
automaticky se načte a spustí. Jakým způsobem mám přinutit svá
Windows 95, aby přeskočila hudební část a spustila multimediální?

Problém je v tom, že váš systém indikuje CD Zuby Nehty pouze jako
audio. Příčiny mohou být dvě. Buď je na CD chyba a vaše mechanika
tedy nepřečte informaci o "multimedialitě" CD, a zdetekuje jej
tedy pouze jako audio. Druhá, pravděpodobnější možnost je
softwarová chyba v řadiči CD mechaniky. Pokud se nepletu, je CD
PC WORLD 11/97 pouze multimediální, tj. neobsahuje samostatné
audioskladby (Track1 apod.). Stejně tak tomu může být i u vámi
zkoušených jiných CD. Multimediální CD s audioskladbami by mělo
jít přehrát i na běžném CD přehrávači (např. v hi-fi věži).
Těchto CD zatím není mnoho (v porovnání s ostatními) a tak je
možné, že je váš řadič nezná. Pomoc bych hledal u výrobce
mechaniky, nejlépe na Internetu, zda neexistuje novější řadič.

Existuje ve Windows 95 možnost, jak aplikacím nastavit prioritu
a tak měnit čas, po který běží aplikace na pozadí? U aplikací pro
MS DOS taková možnost existuje (rozpoznávání nečinnosti), ale
u aplikací pro Windows jsem nic takového nenašel.

Vše je ukryto pod multitaskingem (běh několika aplikací
najednou). Ve Windows 3.x je multitasking událostmi řízený
a u windowsovských aplikací neexistuje časová priorita. Je-li
aplikace "nevychovaná", nepustí ostatní ke slovu, resp.
k procesoru. Jelikož DOS multitasking nezná, musejí jej Windows
nějak omezit (dosovská aplikace totiž sama neumí vrátit řízení
procesoru, aby mohla na chvíli běžet další aplikace) a jediná
možnost je pomocí časového úseku. Ne však rozpoznáváním
nečinnosti -- to pomáhá zkrátit dobu přiřazenou dosovské aplikaci,
je-li v nečinnosti. Aby bylo možné zavést časový multitasking,
musejí být nastaveny priority. Ty jsou čtyři -- windowsovské
aplikace na popředí / na pozadí a dosovské aplikace na popředí
/ na pozadí. Procentuální dobu běhu aplikace lze získat ze
zlomku, kde do čitatele umístíme prioritu této aplikace a do
jmenovatele součet priorit všech běžících aplikací, kde Windows
jako taková (třeba s deseti běžícími aplikacemi) se považují za
jednu aplikaci!. U Windows 95 je multitasking o něco lepší, ale
stojí na stejných základech. Tak lze opět dosovské aplikaci
přiřadit prioritu, a Windows jako systému další prioritu. Opět
zde tedy neexistuje časově řízený multitasking. Ono to ani nejde
-- starší aplikace pro Windows 3.x by "nový" časový multitasking
neuměly. Lepší je ale multitasking Windows 95 v tom, že lze
"nevychovanou" aplikaci obejít nebo dokonce zrušit, aniž by se
naboural chod.

SOFTWARE

Po zapnutí počítače a monitoru (IBM 2215) je obraz
rozsynchronizovaný. Po různě dlouhé době začnou v monitoru
přepínat relé (rychlé cvakání) a obraz se ustálí. Je závada
v monitoru, nebo je schopen synchronizace na různé snímkové
kmitočty?

Některé monitory přepínají při změně rozlišení relátka. Typicky
např. při přechodu z DOSu do Windows a zpět. Rychlé cvakání může
být způsobeno hledáním vhodného režimu v závislosti na kmitočtu
vysílaném videokartou. Může to ale také být předzvěst blížící se
poruchy monitoru. Na tuto otázku vám tedy musí odpovědět návod
k monitoru. To, zda je monitor schopen synchronizace na různé
snímkové kmitočty, zjistíte spolehlivě pomocí softwaru, který se
dodává k videokartě. Uvádíte typ S3 Virge, tento by měl mít
možnost měnit kmitočty za chodu Windows. Zkuste tedy frekvenci
změnit a uvidíte, jak se zachová monitor.

*******

ZKUŠENOSTI ČTENÁŘŮ

Milá redakce,
v listopadovém čísle se jeden čtenář dotazuje na problémy
s norskými znaky v MS Wordu pod Windows 95. Měl jsem podobné
problémy s italštinou ("italská" klávesnice ve Windows 95 toho
s originální italskou klávesnicí nemá mnoho společného)
a podařilo se mi vyřešit psaní jakýchkoliv znaků pomocí programu
Wxkbd, který si lze stáhnout z Internetu
( ftp://ftp.winsite.com/pub/pc/win95/miscutil/wxkbd21.zip ). Je to
jakási virtuální klávesnice, jíž lze přiřadit v jakémkoliv písmu
jakýkoliv znak pod jakoukoliv kombinací kláves. Původní
klávesnice Windows 95 se to nijak nedotkne. Zobrazuje všechny
typy TT písem. Jedinou nevýhodou je, že si člověk musí pamatovat,
jaký znak si dal pod jakou kombinaci kláves, protože program
aktuální nastavení nezobrazuje.
Dr. Jiří Štivar

Ve vašem časopise jsem nalezl výzvu, zda někdo neví o programu na
inteligentnější úpravu registru ve Windows 95. Zkuste
nainstalovat POLEDIT. Nevím, co vše od tohoto programu chcete,
ale něco jsem tam našel. Měl by být na instalačním CD od Windows
95 v adresáři Admin/Apptools/Poledit.

Marek Coufal

Pozn. red.: Myslím, že výzva autora FAQů mířila trochu jiným směrem, a Poledit není přesně tím, co měl na mysli. Nicméně alternativa Regeditu pod názvem Norton Registry Editor existuje ve druhé verzi Nortonových utilit (viz č. 7/97).
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.