FAQ

Archiv | 01.01.99

Naprosto náhodně (např. 1x týdně) dojde k situaci, že při spuštění libovolnéhoprogramu počítač "zamrzne". Toto zamrznutí provází zřetelné cvaknutí, jako by se na chvíli vypnul H...

Naprosto náhodně (např. 1x týdně) dojde k situaci, že při spuštění libovolného
programu počítač "zamrzne". Toto zamrznutí provází zřetelné cvaknutí, jako by
se na chvíli vypnul HDD. Asi po 30 sekundách, bez jakéhokoliv zásahu, PC sám
"rozmrzne" a lze normálně pokračovat v rozdělané práci, bez jakékoliv ztráty
dat. Současně v tuto chvíli vydává HDD zvuk stejný jako při restartování
počítače jako by se disk znovu zapnul. U programů pro Windows se nevypisuje
žádné chybové hlášení, u programů pro DOS se někdy vypíše hlášení: "Nelze číst
z jednotky C:". V čem může být problém? Popis závady odpovídá stavu, kdy se HDD
sám vypíná v tzv. "zeleném režimu". Toto chování lze nastavit v BIOSu, kde si
zvolíte, že např. monitor se vypne po 10 minutách (vypnutí může mít dvě až tři
fáze), že poklesne kmitočet procesoru (aby se tolik nezahříval) po určité době
nečinnosti, a také že se vypne HDD. Nejnovější BIOSy mají relativně hodně
těchto nastavení. U HDD a ostatních zařízení (na rozdíl od monitoru) se čas
nečinnosti měří od posledního přístupu. Vy přitom můžete něco dělat, a HDD se
vypne. Když se pak po něm něco chce, musí se nejdříve roztočit a stabilizovat,
a to může trvat oněch 30 s. Podívejte se do BIOSu do sekce Power Management a
rozhodně zakažte vypínání hard disku. Někteří zakazují celý Power Management a
tím si nezřídka ušetří mnoho starostí. Osobně nejsem příznivcem ani zákazu, ani
povolení celého Power Managementu. Upřednostňuji rozumný kompromis, který šetří
energii, ale i počítač. Rozhodně doporučuji nastavit "usínání monitoru",
snížení pracovního kmitočtu procesoru, a případně usínání různých portů (pozor
na síťové karty server může spící stroje odlogovat). Vypínání hard disku je
však jednoznačným kopáním jeho hrobečku. V případě, že Power Management v BIOSu
vůbec nemáte, máte HDD s touto vymožeností. Protože jej nemá co řídit, možná že
občas zareaguje na rušivý signál, kterým se vypne. Odstranění této poruchy pak
musíte nechat na odborném servisu.

Tiskárna EPSON Stylus Color mi při nainstalovaném ovládači dodávaném s
tiskárnou začala po přeinstalování systému Windows 95 (upgrade na OSR2)
tisknout místo českých znaků pouze čtverečky. Tento problém se však
neprojevoval u ovladače dodávaného s Windows 95, a ani se nevyskytoval před
přeinstalací. Bohužel ovladač dodávaný s Windows 95 nepodporuje některé z
možností tiskárny. Zajímalo by mne, čím se dá vysvětlit tento problém.
Domnívám se, že při přeinstalaci došlo k přepsání některých společných knihoven
pro tisk, čímž došlo k situaci, že se ovladač sice tváří jako originál od
tiskárny, avšak jádro je zcela jiné (nová Windows 95). Doporučuji přeinstalovat
ovladače tiskárny, a to tak, že je nejprve odinstalujete zrušením tiskárny,
případně také pomocí "Přidat nebo ubrat programy" a dovolíte smazat drivery
fyzicky z disku. Teprve poté tiskárnu nainstalujte znovu.

Pokoušel jsem se propojit dva počítače paralelním kabelem a při tom ve Windows
95 využít program Přímé propojení kabelem. Po nastavení jednoho počítače jako
hostitelského a druhého jako hosta se zapnutým sdílením všech souborů mi
program napíše v hlavním okně programu: Stav: Propojeno přes LPT1 paralelní
kabel, a zároveň se ozve chybová hláška: Přímé propojení kabelem: Nelze nalézt
hostitelský počítač. Přitom jsem se pokoušel nastavovat typ LPT na obou
počítačích na různé mody. Je zajímavé, že u první verze Windows 95 toto
propojení pracovalo bez obtíží, ty se vyskytly až po přeinstalování na OSR2.
(Tento a předchozí dotaz pochází od stejného tazatele.) Propojení paralelním
kabelem bývá mnohdy nepříjemná záležitost, protože ne vždy funguje tak, jak má.
Prvním předpokladem je mít správně zapojený kabel při jeho koupi je třeba
zdůraznit, k čemu bude používán. To ale není váš případ. Druhým předpokladem je
správné přiřazení fyzických portů počítače logickým, zvláště pak u notebooků.
Ty totiž mohou mít na logickém portu LPT1 navázáno fyzické infračervené
zařízení (IR port) a vaše snaha pak nemůže být korunována úspěchem. Po
nastavení těchto náležitostí je ještě nutné mít na obou počítačích
nainstalovanou podporu pro paralelní spojení (program je součástí CD Windows
95). Porty počítačů by měly být kabelem propojeny ve vypnutém stavu těchto
strojů. Hláška "Nelze nalézt hostitelský počítač" znamená, že se spojení
nedaří. Jde přitom o spojení na úrovni portů, tj. na úrovni hardwaru. Bohužel
pro toto spojení není dodávána větší technická podpora (test jednoduchého
spojení apod.), neboť se s ním nepočítá jako s pracovním propojením. Je míněn
pouze jako nástroj "když je nejhůř" a není po ruce síť.

Chtěl jsem z věže nahrát na počítač některé písně z gramofonových desek či z
magnetofonu pomocí vstupu LINE-IN na zvukové kartě. Koupil jsem si propojovací
kabel (jack-jack). Po propojení mi sice zvuková karta hraje jakoby z věže,
ovšem je zde výrazný šum, který nemohu nijak odstranit. Navíc snažím-li se
hudbu (i se šumem) z LINE-IN nahrát pomocí programu dodávaného se zvukovou
kartou, nic se nenahraje až na ten šum. Při pokusu nahrát si zvukový soubor WAV
přímo z CD-ROMu mi při přehrávání výsledného souboru občas zvuk zapraská jako
ze staré desky. Jak tedy nejlépe nahrát zvukový soubor z CD na počítač bez
ztráty výsledné kvality? Nejprve ke vstupu LINE-IN. Tento vstup je určen pro
externí zdroj signálu, ale bohužel už se málo ví, že signál přiváděný sem musí
mít jisté parametry. Jde především o jeho úroveň (udává se v mV), kterou musí
být schopen vstup zpracovat. Nepřímo se vlastně dá mluvit o citlivosti vstupu.
Je-li citlivost velká, stačí přivést signál s nízkou úrovní, a naopak. Přitom
úrovně signálů z různých zdrojů se liší. Např. tzv. diodový výstup rozhlasového
nebo TV přijímače (u těch starších) poskytuje signál o úrovni jednotek mV,
standardní výstup z magnetofonů a CD přehrávačů je řádově stovky mV a
krystalová přenoska gramofonu dává až 2V. Co to prakticky znamená: přivedeme-li
signál vyšší úrovně, než která je doporučena, dojde k přebuzení vstupu. Zvuk je
pak ořezaný a nepříjemně chraptí a vrčí. Přivedeme-li na tentýž vstup signál
nízké úrovně, vstup jej nedokáže adekvátně zesílit. Jelikož každý signál s
sebou nese určité procento šumu (viz veličina odstup signál/šum v dB), další
článek zesilovače pak zesiluje jak slabý signál, tak i tento šum, který je pak
již nepříjemně slyšet. Prvním předpokladem tedy je přivést do vstupu LINE--IN
signál odpovídající úrovně. Ta by měla být uvedena v návodu ke zvukové kartě.
Dalším problémovým místem je zesilovač. Ten je složen z několika dílčích
zesilovačů, kdy každý z nich nějak šumí. Aby byl šum maximálně potlačen, je
třeba jednotlivým zesilovačům nastavit "minimální" hlasitost. Není např. vhodné
maximálně zesílit vstupní zesilovač (100%) a na koncovém stupni mít nastavenu
úroveň 5 %. Daleko lepší je nastavit např. 20 a 25 %. Celkové zesílení je v
obou případech 500%, avšak v prvním případě vstupní zesilovač enormně zesílí
svůj vlastní šum a šum vstupujícího signálu. Tento šum se pak nese celým
řetězcem až do reproduktoru. Je tedy třeba zaexperimentovat s nastavením Mixeru
programu pro ovládání zesilovače na zvukové kartě. Teď něco o programech pro
nahrávání vytváření souborů WAV z real-time zvuku. Tyto programy mají svůj
mixér, který může být odlišný od "hlavního" mixéru pro systém. V něm je tedy
třeba znovu nastavit patřičné poměry zesílení, a hlavně povolit ty zdroje
signálu, které chceme nahrávat. Není-li signál povolen, nahrávat se nebude, i
když je slyšet v reproduktorech. K poslednímu problému: opět platí výše uvedené
s tím, že citlivosti jsou vyřešeny, je jen třeba správně nastavit mixér.
Vlastní nahrávání pak již nelze ničím ovlivnit, je však třeba mít rychlý
počítač, který stačí zvuk převádět z analogové do digitální podoby ve formátu
WAV a ukládat na disk. (Pozor CD Audio se nenahrává přímo "z číslicového média
do číslicového souboru".) Zde mohou nastat časové tísně, kdy dojde k výpadku
signálu. To jsou pak ty praskoty. Při nahrávání je tedy vhodné zavřít všechny
aplikace včetně těch skrytých (antivirus), pokud to lze.

Po updatu BIOSu se nedá bootovat. Prosím o zodpovězení, jak by bylo možné tento
problém vyřešit. Nevíte o firmě, která opravuje BIOS? Starou verzi mám
zálohovanou na disketě, ale když nenabootuji, nemůžu ji nahrát zpět. Jde o
Flash BIOS. Odpověď je jednoduchá obraťte se na jakýkoliv servis počítačů. Buď
vám BIOS přeprogramují, nebo vám prodají nový. Vlastními silami nemáte šanci
přinutit počítač, aby pracoval. Pro ostatní čtenáře budiž vaše zkušenost
varováním, aby zbytečně BIOS neupdatovali. Co se při updatu děje? BIOS je paměť
EEPROM (elektricky přeprogramovatelná paměť pouze pro čtení), ve které je
uložen startovací program počítače. Není zvykem, aby tento program obsahoval
nějaké chyby, a není tudíž důvod, proč by si jej měl běžný uživatel upgradovat.
Je zde, pravda, jeden důvod rok 2000. Co ovšem rok 2000 přináší? Především
možnost velkých zisků hardwarových i softwarových firem z astronomických
rozpočtů se člověku zatočí hlava stejně jako z prognóz, že nepojedou výtahy,
odtečou ledničky apod. V čem je technický problém? Hodiny počítače jsou udělány
tak, že rok je v nich uložen pouze jako poslední dvojčíslí. U starých BIOSů se
po silvestru stane pouze to, že systém bude ukazovat 1.1.1900 se všemi problémy
s tím spjatými (přestupné roky). Počítač však bude pracovat bez problémů dál a
software také. Jediný problém vznikne při dotazu na systémový čas, který nebude
k ničemu. K ničemu nebude ani software, jenž si datum ukládá rovněž do
posledního dvojčíslí. Je samozřejmé, že v bankovnictví, ve skladech a v různých
jiných provozech vázaných na čas (a datum) je tato nefunkčnost nežádoucí a musí
být vyřešena, ale rozhodně ne nákupem nových počítačů. Stačí upgradovat BIOS a
patřičný software. U BIOSu je třeba postupovat velmi obezřetně je nutné na 100
% vědět, zda upgrade je určen skutečně pro BIOS daného počítače. Nyní ještě k
vlastnímu postupu při upgradu. Ten je nutné dělat zásadně z DOSu. Přitom je
dobré před vlastním upgradem podívat se na začátek BIOSu (pokud to lze i dále),
např. Checkitem. Poté je vhodné udělat zálohu na disketu. Pak lze přistoupit k
upgradu a pečlivě při tom sledovat všechny hlášky. Paměť EEPROM se
přeprogramovává napěťovými impulsy a po ukončení by měl program udělat test a
kontrolní součet. Ten musí být v pořádku. I přesto je vhodné znovu se Checkitem
podívat na začátek BIOSu měla by tam být čitelná informace o updatu, resp. nové
verzi, odlišná od verze předchozí. Jsou-li zde zmatené znaky, neproběhl upgrade
dobře a je třeba jej buď provést ještě jednou, nebo se raději vrátit k záloze.
Je třeba si uvědomit, že pokud počítač běží, je možné ledacos zachránit.
Dojde-li k restartu a BIOS je vadný, je zle.

Při ukončení práce s počítačem se zobrazí logo "Za chvíli bude možné počítač
vypnout" a pak se počítač zablokuje. Co může být příčinou? Toto se děje
nepravidelně. Na podobný dotaz jsem zde již odpovídal v tom smyslu, že není
lehké najít příčinu. Tou může být příliš rozptýlený swapovací soubor, přílišná
fragmentace disku, nedostatek místa na disku nebo vadné sektory na něm, které
vznikly nesprávným vypnutím počítače, apod. Je tudíž třeba dát si do pořádku
data na disku. Další příčinou mohou být nějaké pozůstatky sítě (byla-li někdy
instalována), kdy se prostředky mohou snažit ukončit nebo periodicky navázat
(neexistující) komunikaci a čeká se na jejich odezvu. Další příčinou může být
velmi rozsáhlý registr, který vzniká instalací softwaru "na zkoušku" a jeho
nedůslednou deinstalací. Ve Windows 95 a výše nestačí pouze smazat hlavní
adresář s programovým balíkem. Je třeba taktéž vyčistit registry, k čemuž
slouží programy uninstall, nebo ikona "Přidat nebo ubrat programy", která
spustí setup dané aplikace, kde je možné zvolit odinstalování.

Mám připojenu tiskárnu OKI OL-400EX. Při tisku čárových grafů 2D ve Windows
3.11 (Excel, Word, AmiPro) se vytiskne vše, mimo spojnice. Je-li plocha grafu
tmavá, pak se spojnice objeví jako bílá čára. Vyzkoušel jsem i různé jiné
ovladače, ale s žádným jsem neměl úspěch. Existuje nějaké řešení, jak přimět
OKI k tisku spojnic? Ve vašem případě se pravděpodobně jedná o ovladač, jenž
neumí dobře spolupracovat s aplikacemi, které uvádíte. Z nějakého důvodu je
spojnice grafu interpretová-na pro tisk jako bílá. Problém může být pouze v
Excelu (při vazbě na ovladač tiskárny), protože předpokládám, že do Wordu nebo
AmiPro vkládáte graf jako objekt Excelu. Zda je problém pouze zde, zjistíte
nejlépe tak, že graf vložíte do Wordu jenom jako obrázek (nabídka Vložit jinak)
a zkusíte jej vytisknout. Nepomůže-li to, zkuste ještě obrázek přenést do
Paintbrushe a odtud jej vytisknout. Jsem přesvědčen, že odtud bude tisk v
pořádku, protože se graf transformuje na bitmapu.
Z Paintbrushe můžete obrázek přenést zpět do Wordu, a i odtud musí být vytištěn
dobře. Tímto postupem lze obejít chybu v komunikaci Excel (případně MS Office)
ovladač tiskárny. Těžko se vám asi podaří sehnat nový (opravený) ovladač pro
Windows 3.11.
Po přiřazení písmene X: jednotce CD--ROM tato ve Windows NT 4.0 ztratila
informaci o systému souborů. NT ji sice znají, ale nespustí zařízení CDFS ani
násilně (chyba 108). CD je pod Windows NT 4.0 nepoužitelné, i když v DOSu
funguje normálně. Kde se stala chyba, a jak ji odstranit? Tento problém vidím
poprvé, a tak si dovolím požádat o radu i ostatní čtenáře. Sám se pokusím o
náznak řešení, ale úspěch nezaručuji. Jednotce CD-ROM lze samozřejmě přiřadit
jakékoliv neobsazené písmeno od D: nahoru. Přiřa-zení by přitom nemělo mít vliv
na její práci. Neexistuje nebo neexistovala v době přiřazení na počítači nějaká
substituce (nebo síťové mapování) X:, která by způsobila tento stav? Uvádíte,
že Windows NT CD-ROM znají. Je tedy vidět ve složce Multimedia v ovládacím
panelu? Pokud ano, jaké má současné přiřazení, a lze jej případně změnit? Jako
nejúčinnější metodu odstranění této závady doporučuji z Windows NT CD-ROM
softwarově odinstalovat, pak jej i odpojit a spustit systém. Po CD-ROMu by
neměla být ani stopa. Jestliže je tomu tak, doporučuji počítač vypnout a CD-ROM
opět připojit. Jelikož Windows NT nejsou "plug and play", nepoznají nový
hardware. Ten musíte doplnit ručně. Nyní je ale systém "očištěn", a zavedení
CD-ROMu by nemělo činit potíže. Pokud ano, zůstala nějaká informace v
registrech, bude nutné ji odstranit a postup zopakovat.
Zabudol som heslo pre otvorenie dokumentu vo Worde 97. Je možné ho nejakým
spÖsobom zistit, alebo ho obísť? Bohužel vás zklamu, ale zaheslovaný dokument
lze otevřít jen a pouze správným heslem. V podstatě neexistuje způsob, jak
heslo obejít. To platí nejenom pro Word, ale pro všechny dokumenty balíku MS
Office 97. Je pravdou, že v počítačovém světě lze téměř všechno obejít, chce to
"pouze" mít potřebné informace. U zaheslovaného souboru to znamená přijít na
to, kde a jak je heslo v souboru uloženo, a pak jej odsud dešifrovat v nějakém
hexadecimálním editoru. Tyto informace pochopitelně nenajdete na ulici.
8 0712/OK, 8 0711/OK q
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.