Faktury pod Okny

Archiv | 01.11.98

Fakturace 98 Účetní software bývá většinou doménou archaického operačního systému DOS, avšak uživatel...Fakturace 98Účetní software bývá většinou doménou archaického operačního
systému DOS, avšak uživatelské požadavky na snadnost ovládání
aplikací a kvalitu tiskových výstupů znamenají jediné:
přechod k dvaatřicetibitovým Windows. Pakliže dosud
nevlastníte žádné "okenní účetnictví" a vaše potřeby se
omezují na evidenci a tisk faktur, bude vás asi zajímat, jaká
je aktuální nabídka v této oblasti. Nuže vězte, že v policích
prodejen softwaru čeká na vaši přízeň hned několik adeptů.
Jaké služby vám může nabídnout produkt Fakturace 98 , můžete
zjistit z následujících řádek.

První dojmy

Fakturaci 98 můžete získat v disketové nebo CD verzi. Pro
účely testu obdržela redakce verzi na CD-R médiu. Již obsah
balíčku naznačil, že se produkt asi nebude ucházet
o superlativní hodnocení: uživatelská příručka čítá jen
několik stránek, z nichž se mnoho nedozvíte (např. zde není
ani zmínka o tom, že je možné aplikaci instalovat i do jiného
než předdefinovaného adresáře, rovněž chybí detailní popis
jednotlivých funkcí). Ani s instalačním programem si autoři
příliš práce nedali -- standardní rutina na vás hovoří pouze
anglickým jazykem. A to není zdaleka poslední překvapení, jež
na uživatele čeká.
Po spuštění vyžaduje aplikace zadání uživatelského jména
a hesla. Produkt je tedy víceuživatelský, každému uživateli
mohou být přiděleny různé pravomoci.
Jejich dodržování však není programem vždy kontrolováno!
Jste-li např. uživatel s právy omezenými na vytváření
a prohlížení faktur, systém vám klidně umožní zakládat
a rušit uživatele a vůbec činit zcela vše, jako byste byl
administrátorem aplikace. Dokonce můžete zrušit sám sebe jako
uživatele! A co je horší, pokud se přihlásíte jako
administrátor a zrušíte úplně všechny uživatele, už se vám
nikdy nepodaří systém rozběhnout -- a to ani po reinstalaci!
Pomůže jen odinstalování pomocí k tomu určené rutiny
z ovládacích panelů Windows a nová instalace. Kam se podějí
data a jak je případně obnovit, se nikde nedočtete.

Hlavní funkce

Jak již bylo řečeno v podtitulku, Fakturace 98 je určena
především pro evidenci faktur, a to jak faktur vydaných, tak
i přijatých. Mimo to umí program generovat vyúčtování DPH
a statistické přehledy, s jejichž pomocí si můžete udělat
obrázek o finančním zdraví firmy.
Vystavení faktury je poměrně rychlé -- tedy za předpokladu,
že již máte vyhotovenu databázi odběratelů. V opačném případě
vám průvodce tvorbou faktury umožní dodavatele vytvořit. Při
zadávání parametrů faktury samozřejmě specifikujete všechny
obvyklé údaje jako jsou typ faktury, forma úhrady, data
vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti atd.,
přičemž program zpravidla nabízí výběr z nejčastěji
používaných hodnot. Číslo faktury doplňuje aplikace sama na
základě definice číselné řady v sekci Nastavení . Položky
faktury je třeba vypisovat ručně, na rozdíl od dodavatelů
není zboží (či služby) evidováno. Vystavenou fakturu je
kdykoliv možné vytisknout (nebo prohlédnout v náhledu) -- leč
pouze na implicitní tiskárně. Dialog pro výběr tiskárny totiž
není k dispozici.
Vystavené faktury zobrazí program v tabulce a řadí je dle
číselné řady. V tomto seznamu je samozřejmě možné vyhledávat,
vybranou fakturu pak lze opravit, smazat nebo označit jako
zaplacenou. V případě, že již byla překročena splatnost, lze
stiskem jediného tlačítka vytvořit penalizační fakturu (výši
penále lze změnit v sekci Nastavení ). Seznam vydaných faktur
je možné filtrovat podle data vydání -- necháte si např.
zobrazit jen faktury vydané tento měsíc.
K dispozici je rovněž funkce pro evidenci došlých faktur.
Došlou fakturu je ale třeba definovat celou ručně, program
neumožňuje žádné výběry z předem definovaných hodnot ani
nedisponuje databází dodavatelů.

Statistika

Informace o fakturovaném a skutečném (zaplaceném) obratu
firmy jsou vždy zajímavým ukazatelem výkonosti podniku. Sedět
nad fakturami a ručně sčítat jednotlivé částky ovšem
nemusíte. Od toho je zde funkce Statistika , která informuje
nejen o zaplaceném a nezaplaceném obratu (ve specifikovaném
časovém intervalu), ale umí také zobrazit obraty dle
jednotlivých odběratelů, přehledy neuhrazených faktur
a faktur po době splatnosti, nebo graf vývoje obratu
v jednotlivých měsících roku.
Celá sekce Statistika ovšem
čerpá data pouze z vydaných faktur, nikoliv přijatých. Tyto
informace částečně produkuje funkce Podklady k DPH , jež umí
zobrazit celkový obrat přijatých i vydaných faktur za
specifikované období, přičemž dokáže spočítat výši nároku na
odpočet, resp. daňové povinnosti. Údaje o výši závazků firmy,
tj. nezaplacených přijatých fakturách či dokonce přijatých
fakturách po době splatnosti, ovšem z aplikace nedostanete.

Co dodat?

Fakturace98 působí v mnoha aspektech značně rozpačitě: správa
uživatelů je zcela nevyhovující, neexistence evidence zboží
zbytečně zpomaluje proces vystavení faktury, absence adresáře
dodavatelů pak degraduje užitečnost funkce pro evidenci
došlých faktur na minimum. Ani nad dobou odezvy nelze jásat.
Na druhou stranu svůj základní účel -- tj. vystavení,
vytištění a evidenci faktury -- plní. Také funkce Statistika
produkuje užitečné informace. Je to ale dostatečná satisfakce
za investované peníze?

Fakturace 98
+ evidence odběratelů a faktur
+ rychlé vystavení penalizační faktury
+ statistika
+ sledování DPH
- nefungují přístupová práva uživatelů
- fixní velikost okna náhledu
- dokumentace
- doba odezvy

K recenzi poskytla firma:
Elements, s.r.o.
Křižíkova 1480
BenešovSouvisející články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.