Excel 97 tipy a triky

Archiv | 01.04.00

Na našem knižním trhu je titulů o MS Excelu značný počet. Tato knížka do tétoskupiny též patří, přesto je od ostatních dosti odlišná. Nepopisuje totiž Excel jako takový, ale od z...

Na našem knižním trhu je titulů o MS Excelu značný počet. Tato knížka do této
skupiny též patří, přesto je od ostatních dosti odlišná. Nepopisuje totiž Excel
jako takový, ale od začátku až do konce za sebou následují jednotlivé návody
(tipy, chcete-li), jak provádět nejrůznější úkony v tomto programu. Tipy jsou
rozděleny do čtrnácti skupin od nejjednodušších činností typu úpravy listů
tabulky a přepínání oken až k použití funkcí, tvorbě grafů, tisku, oblíbené
kontingenční tabulce až třeba k dynamickým textovým polím i dalším objektům,
umožňujícím tabulky a grafy výrazně oživit. Pro vyhledávání je k dispozici
podrobný obsah a rovněž stručný rejstřík.
Překlad je kvalitní, všechny obrázky byly vytvořeny v české verzi Excelu. Chyb
se v textu objevuje minimální počet, vyskytla se i jedna drobná neshoda obrázku
s textem, ale pozornému čtenáři to nezpůsobí potíže.
Lze s jistotou tvrdit, že tato knížka bude velmi užitečná jak úplným
začátečníkům pro zrychlení práce s programem, tak i uživatelům zkušeným, kterým
se jistě budou hodit zajímavá řešení s použitím různých funkcí nebo méně
obvyklé triky při tvorbě a úpravě grafů. Celkem tato kniha obsahuje více než
dost námětů pro zefektivnění práce s Excelem 97.
Počítačové sítě a jejich aplikace
Jan Žďárek
Autor: Doc., Ing. Fedor Kállay, PhD., Ing. Peter Peniak, PhD.
Vydavatelství: Grada Publishing, 1999
Počet stran: 312
Doporučená cena: 290 Kč
O tom, že počítač nepřipojený do sítě v dnešní době již není plnohodnotným
pracovním nástrojem, snad nikdo nepochybuje. Otázkou však i nadále zůstává,
jakým způsobem to provést, jakou síťovou technologii zvolit a jak to zařídit co
nejefektivněji po všech stránkách. Kladete-li si (nebo jsou--li vám kladeny)
tyto a podobné otázky, pak se můžete s důvěrou obrátit na knihu Počítačové sítě
a jejich aplikace slovenských autorů.
Jelikož kniha je česky a překladatel není uveden, mohu jen hádat, zda překlad
provedli přímo autoři (pak oceňuji snahu a nemám námitek), nebo někdo jiný v
tom případě se ale dotyčný překladatel mohl trochu více snažit, některé variace
slov jsou vskutku pozoruhodné.
Hodnocení formální úrovně knihy zde však nebudu dále rozvádět, protože až na
drobnosti je celkem v pořádku. Nesmíte ale čekat nic víc než přesný, podrobný a
trochu suchopárný výklad, který je však doprovázen četnými obrázky, tabulkami a
diagramy.
Mám-li nastínit její obsah, bude to trochu těžší. Není totiž časté, že by se mi
dostala do rukou publikace, která vyžaduje skutečně plné soustředění při četbě.
Chci tím říci, že "uživatelský" pohled na sítě byl zcela odbourán a text jde
přímo k jádru věci. Kniha zahrnuje velmi ucelený soubor informací o dané
problematice a poskytuje odborníkům možnost porovnat vlastní znalosti, opřené o
různorodé zdroje, s jednou studnicí koncentrovaných informací, navíc s důrazem
na jejich aktuálnost.
Obsah je mimořádně bohatý, proto se musím omezit jen na nejdůležitější témata.
V celkem 11 kapitolách naleznete popis obecného modelu architektury počítačové
sítě (OSI, SNA, TCP/IP), klasifikace a oblasti aplikace počítačových sítí
(pojmy, vývoj, distribuovaná komunikace) a počítačové sítě v informačních
systémech (různé typy serverů, architektury host-terminál, file-server,
klient-server, multimediální služby). Obsáhlou část pochopitelně tvoří
pojednání o normalizovaných počítačových sítích podle ANSI, resp. IEEE 802
(LLC, Ethernet všech možných typů, včetně Fast, Switched a gigabitového, Token
Ring, Token Bus, DQDB, FDDI...). K fyzickým strukturám jsou uváděny i příslušné
formáty protokolů nižších vrstev dle modelu OSI (fyzická, linková vrstva).
Další obsáhlá část rozebírá snad všechny protokoly vyšších vrstev jen namátkou
z nejznámější rodiny TCP/IP IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, včetně aplikačních
protokolů jako jsou Telnet, FTP, HTTP, DNS... Ale nejen to, také protokoly
spojené se systémem NetWare, SMB, protokoly pro A/V komunikaci H.nnn, API
NetBIOS a BSD Socket/Winsock.
Další část knihy je věnována počítačovým sítím v rozlehlých IS typu LAN-to-LAN,
RIP, HDLC, Frame Relay, X.25; zvláštní kapitoly jsou vyhrazeny sítím ATM a
počítačovým sítím pro globální IS podle ISO standardů (X.400, X.500, EDI ANSI
X.12).
Velmi zajímavé je shrnutí možností nasazení sítí v průmyslových aplikacích
(MAP, MMS, CAN) a různá firemní řešení (Allen Bradley), a jako chuťovku zde též
najdete zmínku o neuronových sítích LON (firma Echelon).
Jelikož firma Corinex je sponzorem knihy, je 11. kapitola věnována popisu
implementace LAN/WAN sítě pro Slovenské elektrárny. Domnívám se, že kniha by
mohla být prospěšná všem, kdo nějakým způsobem počítačové sítě administrují,
projektují či schvalují jejich budování.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.