Excel 97

Archiv | 01.01.98

Autor: Martin Kořínek Vydavatelství: Kopp Stran: xxx Cena yyy Kč Další z řady autorů se pokusil seznámit své...Autor: Martin Kořínek
Vydavatelství: Kopp
Stran: xxx
Cena yyy Kč

Další z řady autorů se pokusil seznámit své čtenáře co
nejsrozumitelnější formou s dnes nejrozšířenějším tabulkovým
editorem. Kniha je určena především těm, kdo s tabulkovým
procesorem teprve začínají, mají nainstalovanou verzi poslední
verzi pro Windows 95. Autor se snaží naučit čtenáře základům
práce postupným výkladem, který by byl i pro neznalé
pochopitelný. Vzhledem k omezenému obsahu knihy však nejsou
všechny obvyklé úkony při ovládání programu pro Windows popsány
dopodrobna. Autor vede čtenáře k tomu, aby využívali standardní
pomůcky, průvodce a nápovědu, které jsou v programu začleněny.
Začíná například označováním jednotlivých polí, vkládáním
různých typů dat, průvodcem tvorby funkce. Následují větší
úpravy jako je kopírování, vytváření řad, vkládání a
odstraňování částí tabulky, pojmenování oblastí a práce s více
listy. Dále se čtenář seznámí se základními možnostmi a efekty
při formátování tabulky (slučování buněk, zarovnávání, obrysy,
písmo). Nakonec je popsána tvorba grafů, propojení s databází a
využití dalších začleněných vlastností (korektor překlepů,
obrázky, Internet). Nechybí ani kratinký rejstřík a seznam
klíčových klávesových zkratek.

Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.