Eroiica 4.2 nástroj pro Imaging a Redlining

Archiv | 01.04.98

Pokud vám pojmy z titulku nic neříkají, neznamená to ještě, že by Eroiica nemohla být právě tím, co hledáte. ...Pokud vám pojmy z titulku nic neříkají, neznamená to ještě,
že by Eroiica nemohla být právě tím, co hledáte. Tedy vězte,
že pojmem imaging se označují činnosti spojené se
zobrazováním (prohlížením) a drobnými úpravami grafických
souborů, redlining pak představuje komentování této obrazové
dokumentace. Hlavní oblastí použití Eroiicy je vlastně
"bezpapírová kancelář": např. máte za úkol zpracovat
výkresovou dokumentaci k nějakému projektu. Tuto dokumentaci
samozřejmě musí schválit váš nadřízený. Pakliže není s vaším
výsledkem spokojen, může pomocí redlining programu přímo
v daném dokumentu uvést, co je třeba poopravit, co
přepracovat či zcela odstranit.

Provozní prostředí a kompatibilita

Eroiica je dostupná pro 16- i 32bitová Windows. Dodává se na
pěti disketách a ke své práci vyžaduje 7 MB diskového
prostoru, minimálně procesor 386 a 4 MB RAM. Obecně platí
(a v oblasti grafiky dvojnásob): čím rychlejší procesor
a větší RAMka, tím lépe. 16 MB RAM by však mělo stačit.
Součástí dodávky je obsáhlá, cca 200stránková uživatelská
příručka.
Použitelnost programu tohoto typu je samozřejmě dána
množstvím formátů souborů, které dokáže zpracovat. V případě
Eroiicy je výčet podporovaných formátů opravdu úctyhodný, ze
seznamu je patrné, že se autoři zaměřili především na
inženýrské aplikace CAD. Umí např. pracovat s výstupy
AutoCADu (do verze 13 včetně), rozšířenými formáty BMP, JPG,
TGA, PNG, PCX, RTF, Word 6, Excel 5 či WordPerfect. Naopak
bohužel nepracuje s formátem Corel Draw 5 a 6, GIFem (!),
Word 97 a Excel 97, PowerPoint97 a některými dalšími.
Problémy dělají také metaformáty WMF a CGM (některé soubory
lze načíst v pořádku, obsah jiných je buď lehce zkomolen,
nebo zcela nečitelný). Neschopnost práce s datovými formáty
Office nelze považovat za zásadní výtku. Program tohoto typu
je totiž určen do prostředí, kde existují specializované a na
výkon počítače velmi náročné grafické aplikace, přičemž je
potřeba alespoň prohlížení a komentování takových dokumetů
i na jiných, často výkonově o řády nižších pracovištích.
Produkty Office bývají naproti tomu instalovány na většině
počítačů dané firmy.

Funkce

Základem je přirozeně prohlížení existujících grafických
dokumentů a související funkce, tzn. ZOOM (skokem i plynule
výřezem pomocí pravého tlačítka myši), otáčení, zrcadlení,
inverze barev. To umí i volně šiřitelné utility. Ovšem síla
produktu přichází s možností editace dokumentů. Přesněji
řečeno: na existující dokument se "položí" průhledné editační
vrstvy, v nichž se meze vaší fantazii nekladou. V těchto
vrstvách lze tvořit běžné geometrické útvary (šipky, čáry od
ruky, obdélníky, kružnice, elipsy, mnohoúhelníky, kóty...),
nastavit barvu vrstvy, měnit pořadí vrstev, jednotlivé vrstvy
nechat zobrazit nebo skrýt, popř. i odstranit. Vrstvy lze
dokonce spojovat či porovnávat jejich obsah. Mimo to máte
k dispozici i speciální nástroje -- zvýrazňovače, gumu,
razítko, samozřejmě texty a dokonce aktivní oblasti
(de-facto hyperlink, spouštějící stanovenou aplikaci).
Atributy těchto objektů lze v rozumné míře měnit, manipulace
s objekty je opět na dobré úrovni (změna velikosti, posun,
otáčení, grupování). Nesporně zajímavá je možnost vyřezávání
(Cut) a kopírování (Copy) nejen oblastí ve tvaru obdélníka,
ale též mnohoúhelníka, elipsy či kruhu. Nastavení je ovšem
nutné provést "hluboko v menu", nikoli např. pravým tlačítkem
myši. Vůbec využití tohoto prvku je dosti chabé, hodilo by se
sem "navěsit" lokální menu s nejčastěji potřebnými volbami.
Jako pověstnou třešničku na dortu máte možnost skenování
prostřednictvím TWAIN zařízení, včetně funkcí pro odstranění
šumu a narovnání nebo zrcadlení obrazu, pro ořez a změnu
rozlišení.

Plus/Minus

Nesporným kladem aplikace je možnost editace (ve smyslu
redliningu) dokumentů, které byly pořízeny v jiných, často
hardwarově velice náročných prostředcích. Přitom je možné váš
výtvor ukládat do několika běžných souborových formátů (lze
uložit i jen separovanou, vámi vytvořenou vrstvu).
K dispozici je též rozhraní API pro integraci funkcí Eroiicy ve
vašem informačním systému. Naopak za nedostatek lze považovat
ne zcela korektní práci s některými metaformáty. Doporučení,
zda aplikaci pořídit či nikoliv, však musím ponechat na vás.
Záleží totiž na tom, jaké formáty souborů využívá vaše
organizace a do jaké míry je vaše práce skupinově orientována
(workgroup, workflow).
8 0.../OK

Eroiica 4.2
+ redlining
+ paleta objektů
+ funkce pro skenování a úpravu rastrových dokumentů
+ možnost integrace do IS firmy
- chybí podpora některých rozšířených formátů
- funkce na pravém tlačítku myši

K recenzi poskytla firma:

Parallax69 Software International, s.r.o.
Výstavní 17/19
603 00 Brno
www.parallax69.cz

Ceny: Lite: 1 950 Kč (pouze prohlížení), Redline: 4 950 Kč
(prohlížení + komentování v nové vrstvě vektorovými nástroji),
Edit: 9 950 Kč (úpravy zdrojového dokumentu, nástroje pro
úpravu bitmapových obrázků), Profi: 14 950 Kč (ovládání
skeneru), API: 19 950 Kč (programovací rozhraní pro začlenění
Eroiicy do informačního systému firmy).

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.