Elektronický výkladový slovník

Archiv | 01.03.98

Jedná se o elektronickou podobu proslulého Oxfordského výkladového slovníku. Význam každého slova je zde stručnJedná se o elektronickou podobu proslulého Oxfordského
výkladového slovníku. Význam každého slova je zde stručně a jasně
vysvětlen.

Instalace je jednoduchá a probíhá podle obvyklého schématu. Podle
typu instalace je vyžadováno buď 12, nebo 31 MB na hard disku.
Většina dat ale samozřejmě zůstává na CD, neboť takový objem dat
by zabral spoustu místa. Při prvním spuštění se spustí
registrace, avšak registrační číslo je vypsáno přímo na CD, takže
nezbývá než manipulovat s CD. Naštěstí je číslo vyžadováno pouze
při první instalaci.
Po spuštění se objeví okno, rozdělené do několika částí. V levém
horním rohu je jakási forma menu, pod ní základní vyhledávací
lišta. Vetšinu okna zabírá prostřední část, ve které se objevuje
výklad vybraného slova a příbuzných slovesných tvarů. Vpravo
nahoře je logo OALD (používaná zkratka pro slovník) nebo
obrázek vysvětlující slovo a pod ním lišta s odkazy příslušnými
danému slovu, sloužící k lepší orientaci v odkazech.
Těžiště práce se slovníkem spočívá ve vyhledávání významu slov.
V tomto ohledu si myslím, že tato podoba OALD je daleko
jednodušší na práci než klasická tištěná. Program může
vyhledávat buď přímo klíčová slova, nebo podle jistého filtru. Je
zde možnost i fulltextového vyhledávání.
OALD poskytuje i něco navíc než kniha. Obsahuje například
výslovnost (pokud je v počítači zvuková karta) klíčových slov
a některých frází, několik set "kontextových" obrázků (objeví se
například fotografie květinářství a při najetí kurzorem myši na
růži se ukáže její jméno v bublině). Dále obsahuje mapu světa,
střední Evropy, Severní Ameriky (pouze geopolitickou) a Velké
Británie (rozdělení na hrabství i geografickou). Další
příjemnou součástí jsou čtyři hry. Kdo se těší na DOOM, bude
zklamán. Jedná se o pexeso, křížovku a dvě hry na hledání
ustálených frází pro jednoho až tři hráče. Další obsáhlou částí
jsou dodatky. V nich je obsažena gramatika a některé dodatečné
informace o autorech, ale i názvy a značky všech prvků nebo
jednotek SI.
Rád bych se vrátil k jednomu zmíněnému rozšíření vůči tištěné
verzi. A to k možnosti nechat si slovo povědět z reproduktorů.
U každého slova je sice uvedena psaná výslovnost, ale slyšet
rodilého mluvčího je k nezaplacení. Zvláště slyší-li člověk
někde něco a není si jist, jestli našel správný psaný ekvivalent
slyšeného slova. Po poslechu se může ujistit, že se nemýlil ve
svém úsudku. Pro cizozemce je to takřka k nezaplacení. Navíc
slova jsou vyslovována správnou britskou angličtinou a ne
americkou, se kterou se u nás setkáváme častěji.
Ve slovníku najdete snad všechna běžná slova ( tohle jsem
nezkoušel ), ale jakmile se začnete zajímat o speciálnější
termíny z některých oblastí, tak narazíte. Nenašel jsem např.
tak běžná slova, jako dipól či izomerie. Nicméně dlužno přiznat,
že dobré a jasné vysvětlení většiny takových pojmů by zabralo
samostatné CD. Nakonec minimální konfigurace, požadovaná pro
OALD: PC 486/66 MHz, Windows, 8 MB RAM, 8 MB na hard disku.
Doporučena je zvuková karta.
8 0.../OK


OXFORD Advanced Learner°s Dictionary
-- neobsahuje i poměrně běžné odborné termíny
+ kontextové obrázky
+ mluvené slovo

K recenzi poskytla firma:
Oxford University Press
English Language Teaching Division
Štěpánská 61
116 02 Praha 1
Cena: 1 955 Kč (pro jednoho uživatele)

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.