Elektronický obchod

Archiv | 01.07.98

Karkulka v temném lese Spolu s rozvojem Internetu v Čechách k nám samozřejmě dorazila i myšlenka elektro...Karkulka v temném lese

Spolu s rozvojem Internetu v Čechách k nám samozřejmě dorazila i
myšlenka elektronického obchodu. Logika IT a komercializace
jednoznačně směřuje k využití Internetu pro standardní ekonomiku.
Dosud zde potichu vznikaly jakoby internetové obchody, které až
na výjimky byly pouze nedokonalým odrazem reálné obchodní
aktivity daného subjektu.

Po roce 1989 jsme mnohokrát zažili situace, kdy bez pravidel a
omezení vznikaly na "zelené louce" nové superprojekty, z nichž
řada měla jednu nepříjemnou vlastnost: byly zaměřeny pouze na
rychlé dosažení zisku autora. I přes značnou snahu Policie ČR
řada pachatelů takového konání dosud uniká trestu. Mnoho našich
spoluobčanů však podvodné aktivity takových jedinců pocítilo
přímo na vlastní peněžence. A tak jedním z následků kojeneckého
období naší tržní ekonomiky je dosud přetrvávající nedůvěra
občanů k řadě dobrých myšlenek. Bude trvat mnoho let, než z lidí
vyprchá pocit zklamání a znovu budou mít chuť a odvahu pustit se
do podnikání nebo alespoň do účasti na něm.

Možná nebezpečí elektronického obchodu

Chci tím upozornit na to, že elektronický obchod skrývá řadu
úskalí, na nichž může tato zatím velmi chatrná bárka ztroskotat.
To si jistě nikdo nepřeje. Stejně tak si policisté nepřejí
příliv nových trestných činů, které zvětší již tak obrovské
množství oznámení, jež vyšetřují. Základním kriminální problémem
je trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona. Zde je
uvedeno, že kdo se ke škodě jiného obohatí tím, že uvede někoho
v omyl nebo využije něčího omylu, bude potrestán. Řada příkladů
je nasnadě. Prvním z možných je zneužití virtuality obchodování,
a to jak ze strany zákazníka, tak obchodníka. Ze zemí, kde již
delší dobu probíhají tyto aktivity, jsou známy případy "zcela"
virtuálních obchodních domů, které existovaly pouze ve fantazii
osoby či osob zaměřených jen na získání peněz důvěřivých
zákazníků. Nebo může dojít cestou podvodného zpochybnění
autorizace zákazníka ke způsobení škody obchodníkovi, jemuž za
dodané zboží nikdo nezaplatí.

Co s tím?

Pokud lze předpokládat, že jsme se již poučili z minulých let,
tak to znamená, že před startem masového elektronického
obchodování u nás připravíme dostatečné podmínky a mantinely,
které vytvoří prostor pro co nejmenší množství problémů. Jak pro
zákazníka, tak pro obchodníka. Protože stejné problémy řeší i ve
světě, a jsou samozřejmě o trochu dále, vytvořili již základní
standardy a vykročili na cestu jejich testování a aplikace.
V rámci Rady Evropy a Evropského parlamentu je již několik let
diskutována otázka zákonů nutných k elektronickému obchodu.

Prvním normou E-obchodu je užívání protokolu SET pro placení
platebními kartami. Obecně se soudí, že je to jednoduché a
pohodlné řešení ochrany tohoto druhu placení před zneužitím, a
přitom je zaručena i jakási autorizace zákazníka. V současné době
je projekt zkoušen i u nás. Z hlediska policie je naprosto nutné,
aby byl takový standard užíván v co nejširším měřítku. Pokud tomu
tak nebude, a řada komerčních subjektů se bude za každou cenu
snažit vymyslet něco vlastního, jedinečného a především
naprosto nekompatibilního, tak bůh s námi. Vytvoří se tím
obrovský prostor pro kriminální vlky lovící v temných lesích. A
jak jsem již uvedl v titulku, Karkulka tak bude již předem
odsouzena k záhubě. Vlk si na ní smlsne, a ani se nebude muset
vydávat za babičku.

Dalším základním kamenem E-obchodu je elektronická výměna dat.
Pod tímto krátkým a moc neříkajícím termínem se v podstatě skrývá
úplná revoluce v byrokracii. Stohy papíru se elegantně přesunou
na paměťová média spolu se zánikem klotovaných rukávů, frontami
na razítka a podobným dědictvím minulosti. Pro splnění tohoto
cíle je nutné vytvořit základní předpoklady. Na první místo bych
nepostavil stránku technickou, ale personální. Sám znám řadu
lidí, i vedoucích pracovníků, kteří neuznávají dokument v jiné
než papírové podobě. A teď si představte, jak budou bez papíru
fungovat všechny ty důležité úřady s byrokraty hlídajícími svá
razítka. Ale přijde to. Elektronická výměna dat je první krok do
budoucnosti.

Základem však je vyřešení řady problémů. Pokud probíhá
komunikace mezi živými lidmi a přesun dokladu z ruky do ruky, je
vše v pořádku. Ovšem bez těchto aspektů bude nutno vytvořit
systém , který bude umožňovat právně nezpochybnitelnou
autorizaci veškeré elektronické datové výměny. To co vám přijde
e-mailem, a vy to přijmete, bude právně stejně silné jako
předání z ruky do ruky. Problémy, které musí řešit zvláštní
zákon, jsou: autorizace subjektů, přijetí-přečtení dat a právní
nezpochybnitelnost. K vytvoření a schválení takového zákona ještě
nějaký čas zbývá. Není ho však mnoho. Komerční subjekty ani
zákazníci nebudou čekat, až stát symbolicky mávne praporkem ke
startu. Stát je povinen vytvořit právní podmínky k elektronickému
obchodu. Pokud tak neudělá, tak veškeré problémy ponese na svých
bedrech. Nezbývá, než to říci jasně, srozumitelně a hlasitě.
Policie pak zase bude dělat vše možné a nemožné pro ochranu
majetku občanů. Efektivita takové práce bude přímo úměrná
podmínkám jaké budou vytvořeny.

Verdikt

Symbolický les musí být předem vyčištěn od krvežíznivých vlků a
kdosi musí připravit schůdné a značené cesty. Jinak nemá
Karkulka šanci. A protože všichni jsme nyní ještě před lesem,
měli bychom udělat vše pro získání dobré šance, že cesta bude
bezpečná. Pokud tomu tak nebude, není možno jít dále. Kdo na ni
vykročí, ponese si všechna rizika. Ze zkušeností minulých let je
jasné, že se mnoho dalších odvážlivců nenajde poté, co dojde
k úmyslným trestným činům zneužívajícím mezery v zákonech a
dalších právních normách.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.