Ecommerce a email přes TV

Archiv | 01.01.00

A jak to vlastně vypadá? Uživatel stiskne na svém ovladači tlačítko"Interactive" a na obrazovce se mu objeví přehledná nabídka toho, co by chtěl dělat. Zvolí-li například banky, p...

A jak to vlastně vypadá? Uživatel stiskne na svém ovladači tlačítko
"Interactive" a na obrazovce se mu objeví přehledná nabídka toho, co by chtěl
dělat. Zvolí-li například banky, přepne se obrazovka do modu umožňujícího
listovat mezi nabídkami bankovních domů a využívat jejich služby. Vybere-li v
nabídce elektronickou poštu, může číst došlé vzkazy, je mu ale také umožněno
jak na vzkazy odpovědět, tak i napsat vzkaz nový. Ve chvíli, kdy se rozhodne
vzkaz odeslat, objeví se symbol telefonu, který ho upozorní, že teď bude muset
něco zaplatit. Vše je pěkně graficky řešeno, celý systém nabízí skutečně
uživatelsky přátelské prostředí.
A jak to funguje? Firmy, jež se chtějí projektu účastnit, zadají své nabídky
firmě Sky, která je pak digitálním způsobem v upravené verzi vysílá. Důležitým
technickým momentem je, že síť Sky je digitální, a tudíž nabízí nepřeberné
množství paralelních televizních programů. Uživatel si mezi nimi potom v teple
svého domova jen pomocí speciálního ovladače přepíná. Potřebuje-li zaslat
informace speciálnější než přepnutí mezi paralelními programy, má k dispozici
telefonní linku propojenou se svým ovladačem. Jedná-li se o objednávku, má
smluvně zaručeno, že objednané zboží mu bude dodáno v nejlepší možné kvalitě.
Je nutno říci, že se nejedná o Internet. Není možno prohlížet síť Internetu a
zdaleka nejsou nabídnuty všechny firmy na Internetu inzerující a obchodující.
Za účast na tomto projektu se firmám účtuje poplatek a při testování jsem si
vyjma bankovních ústavů nevšiml dvou firem nabízejících v této síti stejné,
konkurenční produkty. Nespornou výhodou projektu "Open.." však je, že Sky
nabízí ve své již vybudované síti placené digitální televize tuto službu
zdarma, čili veškeré náklady spojené s užíváním "Open.." jsou poplatky za
telefon.
Dá se říci, že projekt "Open.." představuje revoluci v oblasti elektronického
obchodování v západní Evropě. Podle Gartner Group bude v roce 2003 mít
digitální satelitní přijímač 47 % domácností ve Velké Británii, 40 %
domácností ve Francii a 27 % domácností v Německu, to znamená, že takto
ohromné množství obyvatel bude mít přístup k elektronickému obchodování, a to
pravděpodobně zdarma. Když přidáme skutečnost, že odborníci očekávají letos
nárůst internetových připojení v západní Evropě o 70 %, můžeme konstatovat, že
velká část evropské populace bude za několik málo let provádět slušné
procento nákupů a peněžních transakcí elektronickou cestou.
A co my v Čechách? V naší republice jde vše, jak známo, pomaleji. Obchodování
a nakupování přes Internet je teprve v plenkách, a bůhví, jestli je právně a
softwarově ošetřeno. A mimochodem, znáte někoho, kdo má digitální satelitní
přijímač? Já ne.?
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.