Dvojnásobná kapacita

Archiv | 01.03.98

Výzkumní pracovníci společnosti IBM opět zdvojnásobili množství dat, která se vejdou na jeden čtvereční p...Výzkumní pracovníci společnosti IBM opět zdvojnásobili množství
dat, která se vejdou na jeden čtvereční palec povrchu plotny
hard disku. Nyní je to úctyhodných 11,6 miliardy bitů. Zatím
tohoto výsledku dosáhli v laboratorních testech, ale Robert
Scranton, vicepresident pro technologii z Divize pro systémy pro
ukládání dat, tvrdí, že jsou schopni dát na trh výrobky s
10gigabajtovou hustotou na čtvereční palec do roku 2001. Tyto
produkty budou využívat magneto-resistivní technologii GMR
(Giant Magnetoresistive Technology) od IBM. Nedávno společnost
ohlásila řadu hard disků určených pro desktopy s kapacitou až
16,8 GB, pro laptopy bude dodávat 8GB hard disky a dále HD
určené pro servery, otáčející se rychlostí 10 000 otáček za
minutu.

V posledních letech roste dramaticky disková kapacita a zájem o
ni neupadá. V roce 1991 měl průměrný HD kapacitu 145 MB při ceně
5,23 USD za megabajt. V roce 1997 došli statistici k průměrné
kapacitě HD 2,6 GB, přičemž cena za 1 megabajt klesla na
nepředstavitelných 10 centů. Když přihlédneme k novým
technologiím, které mají společnosti zvládnuty v laboratorních
podmínkách, můžeme předpokládat, že hardware udrží krok se
softwarovými požadavky.(počítač)

Software on-line

Firma Hewlett-Packard rozšiřuje své obchodní aktivity přímého
prodeje prostřednictvím Internetu o novou prodejnu softwaru.
Ačkoliv je webovská stránka www.software.hp.com již v provozu,
nabízí zde HP momentálně pouze HP-UX verzi Javy Workshop 2.0 od
firmy Sun Microsystems a je zde možno nalézt ještě demoverze
několika dalších programů, Internet firewall produkty a několik
aplikací. Stránku si založte, HP slibuje rozšíření sortimentu o
aplikace NT, vlastní PC a uživatelské aplikace. Pokud se
zajímáte o hardware, zkuste stránku www.interactive.hp.com/hpcc .
Zde naleznete široký výběr serverů, desktopů, tiskáren, skenerů
a dalších HP produktů.(disketa)Zpětná koupě

Intel oznámil, že se dohodl se společností Platinum, softwarovou
firmou, zabývající se podnikovými informačními systémy, o
prodeji svého softwaru LANDesk Management Configuration této
společnosti. LANDesk Configuration Manager umožňuje
administrátorům sítí definovat, vytvořit a udržovat vícenásobné
konfigurace, včetně operačních systémů a aplikací, a to pro
všechna PC instalovaná v síti organizace. Cílem této spolupráce
je rozšíření uživatelské základny pro LANDesk a zároveň možnost
jednoduššího a levnějšího řízení systémů a desktopů v celé LAN.

Platinum zakoupí LANDesk Configuration Manager a zkombinuje jej
s prvky jejího nástroje ProVision, s nástroji pro řízení
databází a VRML technologiemi. LANDesk má být poté schopen nejen
řízení hardwaru a operačních systémů, ale také aplikací a
nástrojů v heterogenních operačních prostředích. Výsledný
produkt bude nejprve distribuovat firma Platinum. Intel odkoupí
zpět licenci vylepšeného LANDesk Configuration Manageru a bude
jej posléze prodávat sám.

Intel počítá s investicemi do některých klíčových produktů firmy
Platinum, ta zase získá exkluzivní práva na LANDesk
Configuration Manager. Výsledný produkt, tedy vylepšený LANDesk
Manager, bude dodáván především velkým zákazníkům ať přímými
nebo nepřímými kanály, výrobcům PC, systémovým integrátorům,
VARům a třetím stranám.(disketa)

Cisco nakupuje

Ředitelé firmy Cisco a LightSpeed International se s definitivní
platností dohodli, že Cisco odkoupí LightSpeed International za
160 milionů USD. LightSpeed International je společnost, jejíž
vývojáři vyvinuli pokrokový produkt v oblasti signalizace
hlasového přenosu. Jmenuje se TransPath 2000 a je založen na
firemní technologii Any to Any, která podporuje neomezenou
konverzi mezi různými signalizačními protokoly. Principem této
technologie je převod signalizace z¦původního protokolu do tzv.
LightSpeed Call Modelu, který provádí konverzi do cílového
protokolu. Různé telefonní a komunikační systémy tak mohou
spolupracovat bez omezení, takže se sníží náklady na komunikaci
- ušetří provozovatelé služeb i zákazníci.

Cisco začlení tuto technologii do svých produktů a bude ji
nabízet jak velkým organizacím, tak provozovatelům služeb. Řeč
bude možno přenášet z čistě spojově orientovaných sítí do
integrovaných sítí spojově a nespojově orientovaných. Velkým
podnikům tato technologie umožní nejprve vytvořit PBX brány za
účelem propojení různých PBX prostředí a v budoucnosti pak
provozovat aplikace LAN - PBX. Jak je dostatečně známo,
provozovatelé telekomunikačních služeb začínají přecházet z
čistě spojově orientovaných prostředí na přenos řeči
prostřednictvím ATM a Internetu (protokolu IP). A tak Cisco na
tyto nové zajímavé trhy nastupuje včas.(myš)

Paměť flash 1,8 V

Společnost AMD představila nový paměťový integrovaný obvod
Am29SL800, což je první komerčně vyráběná paměť flash s
napájecím napětí 1,8 V. Jedná se o prvního člena 1,8V¦rodiny
produktů společnosti AMD, jejichž kapacita se pohybuje od 8 do
32 MB. Tato rodina pamětí umožní výrobu a vývoj nové generace
kapesních zařízení, protože překonává významný handicap pamětí
flash určených pro kapesní přístroje, kdy v minulosti byla
flash paměť při převádění celého systému na nižší napětí úzkým
místem. Při využití paměti s¦napájením 1,8 V¦od společnosti AMD
mohou výrobci celulárních telefonů a¦ostatních přenosných
zařízení nejen prodloužit jak jejich pohotovostní dobu, tak i
celkovou dobu aktivního režimu, ale i přidat další možnosti a
funkce do systému. Digitální celulární telefony budou nakonec
schopny setrvat až 1 měsíc v¦pohotovostním režimu, tak jak je to
běžné u současných pagerů. Navíc je tato paměť realizovaná na
čipu s¦napájením 1,8 V¦a výrazně vyšší integrací, takže umožní
zcela nové konstrukce celulárních telefonů, vedoucí k¦dalšímu
zmenšení jejich rozměrů a zvýšení funkčnosti. Cena se pohybuje
od 8,35 do 8,70 USD při nákupu 10 000 kusů. Podrobnější
informace je možné získat na webovské stránce www.amd.com .(počítač)

Přepínače pro malé firmy

Společnost Cisco nabízí novou řadu produktů Networked Office.
Jedná se o síťová zařízení a příslušný software pro malé
společnosti, které zaměstnávají až 50 zaměstnanců. Nová sada se
skládá z¦přepínače 1548 Micro Switch 10/100, hubu 1528 Micro Hub
10/100 a serveru Micro Webserver 200. Může zajistit bezpečný
přístup k¦Internetu přes¦Cisco IOS nebo Cisco Centri firewall pro
Windows NT, a je nyní dostupná v¦konfiguraci pro 50 uživatelů.

Zařízení je možno nakonfigurovat z¦PC pomocí Cisco Config Makeru,
softwarového nástroje pracujícího pod Windows 95 nebo NT 4.0.

1548 Micro Switch 10/100 je Fast Ethernet přepínač určený pro
sítě LAN, přičemž je schopen zajistit až 80 větší šířku pásma
než běžný ethernetovský hub, a to prostřednictvím 8 portů. Ve
smíšeném prostředí nastaví duplexní provoz a rychlost každého
portu. U větších kancelářských sítí se může použít jako páteřní
zařízení.

1528 Micro Hub 10/100 je Fast Ethernet hub, který má 10 větší
šířku pásma než průměrný ethernetovský hub, přičemž může s 8
10/100 Fast Ethernet porty vytvořit síť LAN pro 8 uživatelů
s¦desktopy, tiskárnami, servery a jinými zařízeními při rychlosti
do 10 Mb/s nebo 100 Mb/s.

Micro Webserver 200 je webovský server s¦grafickým uživatelským
rozhraním, umožňující snadnou instalaci a řízení intranetovských
a internetovských webovských stránek. Když se zaplní interní
hard disk 2,1 GB, je možno ještě připojit dalších 6 externích
zařízení pro ukládání dat.

Networked Office je k¦dostání buď jako komplet, nebo je možno
zakoupit jednotlivé komponenty. Představitelé firmy Cisco si od
tohoto nového produktu slibují, že přiláká řadu nových zákazníků
a v¦budoucnosti přispěje svým moderním řešením k¦bezpečnému
obchodování na Internetu.počítač

Personal Card System PCS

PCS je univerzální periferní zařízení s¦vlastním
mikroprocesorem, určený pro spolupráci se smart kartami.
Zařízení díky důmyslnému protokolu dokáže pracovat s¦mnoha jejich
typy - základními kartami se schopností tarifování, paměťovými i
procesorovými kartami. Periferie se k¦PC připojí přes sériový
port (podobně jako myš). K¦PCS je k¦dispozici zdarma několik
utilit, které umožňují funkce jako ochranu přístupu k počítači,
ochranu disků, disket a adresářů. Dokáží také zajistit
přihlašování k¦novellovským sítím nebo čtení telefonních karet.
Tyto všechny utility a mnoho dalších naleznete na webovské
stránce http://www.compelson.com. PCS vyrábí společnost
COMPELSON, a je tudíž kompatibilní s¦ochrannými systémy DATA
OFFICER, AUDIT, CRYPTO OFFICER, TOKEN ID NT, které tato
společnost rovněž vyprodukovala.

Ochranný systém DATA OFFICER řeší problémy bezpečnosti doplněním
komplexem hardwarových i softwarových ochran do počítače. Systém
povolí práci na vašem počítači jen určenému okruhu osob. Dokáže
kódovat disketové jednotky nebo je kompletně chránit před
zápisem, čímž zamezí vniknutí virů do počítače. Systém obsahuje
hardwarovou ochranu paměti CMOS, takže ji nelze poškodit ani
odpojením zálohovací baterie. DATA OFFICER nabízí i další
služby, které zamezí možnosti ztráty, poškození nebo odcizení
jakýchkoliv informací z vašeho počítače.

CRYPTO OFFICER je program sloužící k¦šifrování dat na pevném
disku nebo disketách, a to buď automaticky, nebo na vyžádání.
Šifrovací a dešifrovací klíče jsou přitom uloženy na čipové
karty, takže nikdo nemůže bez nich zašifrované jednotky používat.

Modul AUDIT zajišťuje detailní sledování aktivit jednotlivých
uživatelů a programů. AUDIT je rozšíření systému DATA OFFICER.

Produkt TOKEN ID zajistí bezpečné přihlášení a odhlášení do
systému Windows NT pomocí čipové karty a tím řeší problém
nedostatečné bezpečnosti systému NT, kde jediná ochrana proti
neoprávněnému vstupu je heslo.

Dalším z¦produktů společnosti je program SIMedit, který ve
spolupráci s Personal Card System dokáže editovat seznam
telefonních čísel, SMS zpráv a dalších dat ve vašem mobilním
telefonu. Tato data jsou uložena na smart kartě (SIM kartě), jež
je srdcem každého GSM telefonu. Všechny produkty firmy COMPELSON
tvoří celek, který je společně s¦čipovými kartami schopen
zajistit vysokou bezpečnost celé firemní sítě.počítačDRAM paměti

Po prudkém poklesu cen pamětí DRAM, jež se používají do počítačů
a dalších elektronických spotřebičů, jejich cena opět pomalu
stoupá. Japonští producenti těchto čipů se přesto rozhodli
snížit jejich produkci a některé továrny dokonce úplně zavřít.Firma Hitachi například hodlá během příštích 2 měsíců omezit
provoz ve svých 8 výrobních podnicích na 15 až 18 pracovních
dnů, a tak snížit produkci čipů o 20 %. Firma NEC naproti tomu
přechází na výrobu 64Mb pamětí DRAM a převádí některé své
výrobní linky na výrobu jiných polovodičů, jejichž prodej
přinese větší zisk. Společnost Fujitsu také silně omezila
produkci, Mitsubishi dokonce uzavřela svůj podnik
v¦severoamerickém Durhamu. Analytici a přední výrobci paměťových
čipů předpokládají, že jejich cena bude kolísat, ale výhledově
bude stále klesat, a tak investují své finanční prostředky jinam.počítač

Ericsson a Sun spolupracují

Stále více firem z¦odvětví telekomunikací se uchyluje ke
spolupráci s¦firmami z¦počítačové oblasti. A tak se i firmy
Ericsson a Sun Microsystems dohodly, že budou spolupracovat na
vývoji síťové platformy, kterou hodlají nabídnout provozovatelům
Internetu (IP), telekomunikačním společnostem a velkým firmám,
přičemž zkombinují technologii IP Service Platform od Ericssonu
a řešení počítačových sítí od Sunu. Tato platforma umožní těmto
organizacím rozšířit nabídku svým zákazníkům o různé služby jako
jsou virtuální intranety a extranety, IP telefonování a o
distribuci a získávání informací. Společně chtějí nabídnout
pokroková řešení a splnit rostoucí požadavky zákazníků na
kvalitu služeb. Jejich cílem je uspět na nových trzích, kde
dochází k¦integraci telekomunikací a výpočetní techniky, přičemž
hodlají spolupracovat hlavně v¦oblastech marketingu, obchodu a
vývoje.myš

Zdravotnictví v USA

Národní asociace velkoobchodníků s¦léky a zdravotnickým
materiálem USA - NWDA, operující pod jménem Healthcom, zahájila
provoz bezdrátové počítačové sítě určené pro lékaře a lékárníky.
Tento projekt je společným projektem Healthcomu a společnosti
AirMedia, jež vyvinula síť AirMedia Live Internet Broadcast
Network. Po této síti, jež je sponzorována předními
farmaceutickými firmami, bude přenášeno široké spektrum
informací z¦oblasti medicíny, výcviku, výzkumu přímo lékařům a
lékárníkům, kteří si nainstalují zařízení Internet Antenna od
Healthcomu. Členské společnosti NWDA, jež obhospodařují 90 %
farmaceutického trhu, rozdaly v¦první fázi 25 000 těchto zařízení
lékařům ve vybraných oblastech.

Lékaři, kteří si nainstalují přijímače a AirMedia software na
své počítače s¦Windows doma nebo ve své kanceláři, budou přijímat
po celých 24 hodin Healthcare Channel. Z¦široké nabídky informací
si mohou vybrat kanály s¦těmi informacemi, jež chtějí přijímat.
Vedoucí vydavatelé v¦oblasti zdravotnictví, jako jsou například
Medscape, Medical Economics, PharnInfoNet a InteliHealth, budou
dodávat do sítě odborné informace z¦více než 700 zdrojů. V¦další
fázi bude distribuováno lékařům a lékárníkům dalších 200 000
přijímacích zařízení.

Internet Antenna je přijímací zařízení pracující na 930 MHz,
přičemž přenos dat probíhá rychlostí 6,4 Kb/s. Má vestavěnou
paměť 1MB, takže příjem informací může probíhat i při vypnutém
PC. Dva NiCAD dobíjecí články vydrží bez dobití asi 10 dní.
Přijímací zařízení je možno připojit k¦PC s¦operačním systémem
Windows, jsou podporovány i handheldy s¦Windows CE 2.0 a
Microsoft Internet Explorer 4.0 Active Desktop.myšHackeři a lidská práva

Skupina čínských hackerů, která se pojmenovala Hong Kong
Blondes, se spojila s americkou skupinou hackerů Cult of the
Dead Cow (CDC). Podle člena CDC a mluvčího Hong Kong Blondes
Oxblooda Ruffina chce toto uskupení vyvinout úsilí v boji za
lidská práva v Číně. Ruffin, jenž se považuje za strategického
poradce Blondes, dále vysvětluje, že nejde o vyvolání chaosu,
anarchii nebo o svržení vlády, ale o boj za lidskou důstojnost.
Nepotvrdil sice domněnku, že Blondes nedávno provedli hackerský
útok na komunikační satelit, který patří Lidové osvobozenecké
armádě, ale řekl, že osobně viděl zápis o útoku. Pirátské útoky
na satelity nejsou údajně hlavní činností, alespoň ne pro CDC,
tento útok byl pouze jakousi úvodní akcí. Hlavním cílem uskupení
je zajišťování taktické podpory a vytváření vlastní sítě
sympatizujících géniů - od té doby, co byla vyvinuta atomová
bomba, se takovou duševní sílu nepodařilo shromáždit. Rozdíl je
však zřejmý.myš

Projekt Internet 2

Mnoho průmyslových korporací ve světě se již dávno nespoléhá na
své vlády, ale spolupracuje na rozsáhlých projektech přímo i se
zahraničními univerzitami a jejich výzkumnými pracovišti. A tak
sedm amerických univerzit, jež se účastní projektu Internet 2,
obdrží zařízení, služby a know how od společnosti IBM, která
pomůže při vývoji vysorychlostní sítě pro vědecké a výzkumné
pracovníky. Univerzity obdrží pro Internet 2 aplikace potřebný
software, hardware, přepínače, technickou pomoc, přičemž se
předpokládá, že každá z těchto univerzit bude dále rozvíjet sítě
určené pro spojení s dalšími univerzitami a vědeckými pracovišti
v jejich regionech.

Internet 2 je projektem konsorcia University Corporation for
Advanced Internet Development, jež je sdružením více než 100
amerických univerzit, neziskových výzkumných center, vládních
agentur a zástupců průmyslu. Cílem je vybudovat nové přístupové
body, pomocí kterých se univerzity připojí do roku 2000 k
vysokorychlostní síti, pracující s rychlostí 2,4 Gb/s.
Konsorcium bylo založeno v říjnu roku 1996 s úmyslem vybudovat
moderní síť, jež by pomohla vědeckým pracovníkům získávat a
sdílet informace rychleji, než je to možné prostřednictvím
dnešního Internetu. Analýza databází trvá dnes hodiny nebo
dokonce dny, prostřednictvím Internetu 2 půjde pouze o minuty,
takže velké objemy dat budou moci sdílet vědci mezi sebou bez
přerušení nebo zpoždění. Kromě pomoci univerzitám, bude projekt
Internet 2 také sloužit vládě USA, agenturám, školám, knihovnám
a soukromým společnostem. Členové konsorcia také pracují na
vývoji nových síťových aplikací.

"Je to velmi vzrušující", říká Irving Wladawsky-Berger,
generální manažer divize Internetu firmy IBM. "Celý Internet je
velmi vzrušující, ale také přetížený. V restauracích, kde se
dobře vaří, je též obvykle přeplněno a Internet je také
přetížen, protože nabízí mnoho zajímavých a cenných informací. A
tak jsme došli k názoru, že nadešel čas, vybudovat si novou,
lepší restauraci".myš

DVD na Internetu

Internetové vydavatelství Infoset, s.r.o., provozuje od
1.10.1997 nezávislý elektronický časopis www.dvd.cz o světě DVD
formou zpráv z domova a ze světa. Naleznete zde komentáře,
rozhovory, recenze, interaktivní porovnání, popisy přístrojů,
ale také přehledy titulů vycházejících ve světě i u nás, recenze
jednotlivých titulů a rozhovory s jejich tvůrci. Časopis tak
poskytuje nejkompletnější informační servis v českém jazyce o
vývoji DVD v ČR a ve světě.

Elektronický časopis vychází každé úterý na internetové adrese
www.dvd.cz. Od ledna 1998 je pro čtenáře, kteří se prozatím
nemohou připojit k síti Internet, připraven doplňující servis ve
formě pravidelných tištěných článků o DVD v časopise PIXEL a v
pondělní příloze Lidových novin nazvané "media@komunikace".myšQuick Web Catching

Firma Intel představila nový software, který pomůže podstatně
zkrátit časy při stahování souborů z Internetu, jež obsahují
grafiku. Jmenuje se Quick Web a první zprávy o něm pronikly na
veřejnost už v září loňského roku. Provádí analýzu toku dat v
reálném čase, identifikuje data vhodná pro kompresi, zrychluje
stahování souborů. Software je určen pro provozovatele
internetovských služeb (ISP) - když uživatel poprvé stáhne
odněkud požadovanou webovskou stránku, jsou obrázky na ní
obsažené uloženy do paměti cache na místním IPS serveru. Firmy
Netcom Online Communications Services, Erols Internet a
GlobalCenter již začínají nabízet tento software svým
zákazníkům, společnost Sprint jej zatím testuje.

Většina uživatelů bude nucena změnit nastavení svých prohlížečů
Internetu, ale nebude muset nahrávat žádný software na své
počítače. Licenční poplatky zaplatí Intelu provozovatelé
internetovských služeb a naúčtují je pravděpodobně svým
zákazníkům. Cena za služby by se měla zvýšit nepatrně, přičemž
rychlé stahování grafiky ušetří jistě spoustu času a nervů
uživatelům. Technologie byla vyvinuta v Intel Architecture
Laboratories.myš

Sybase má nové vedení

Sybase, renomovaná světová softwarová firma, jmenovala nové
vedení české pobočky. Ředitelem Sybase ČR se stal Larry
Wienszczak, jenž byl zároveň jmenován ředitelem pro region
střední a východní Evropy. Společnost Sybase rovněž jmenovala
nového obchodního ředitele, jímž se stal Martin Papež, a
regionálního manažera pro střední a východní Evropu, Zdeňka
Pance. Nově jmenované vedení firmy si klade za cíl posílit
stabilitu firmy v regionu a zajistit její další růst.

Strategií firmy v regionu střední a východní Evropy bude
zaměření na rychle rostoucí segmenty, jež slibují dlouhodobý
růstový potenciál. Těmito segmenty budou Internet a elektronický
obchod, datamarty, datawarehousing či oblast mobile computing.
Klíčem přitom bude poskytovat zákazníkům komplexní řešení spíše
než jednotlivé produkty. Kombinace databází Sybase, produktů pro
přístup k datům a práci s nimi, nabídka profesionálních
vývojových nástrojů - to vše umožní poskytovat zákazníkům
řešení, která plně uspokojí požadavky místního trhu.myš

Moderní přístup k Internetu

Kanadská společnost Teleglobe, provozující přenos dat pomocí
satelitů, a firma Telstra, největší australská telekomunikační
společnost, uvedly do provozu první vysokorychlostní linku s
přístupem k Internetu, přičemž je využito kombinace podmořského
optického kabelu a jednosměrného satelitního přenosu. Tento
hybridní systém řeší problém, který trápí mnoho poskytovatelů
služeb mimo území USA, jež museli doposud nakupovat obousměrné
(duplexní) okruhy, realizované fyzicky podmořskými optickými
kabely, k přenosu dat po Internetu do USA a zpět. Faktem
zůstává, že většina těchto přenosů je asymetrických, což
znamená, že množství dat od uživatele na webovskou stránku je
mnohem menší než množství dat, které je přenášeno zpět k
uživateli. Protože ohromné množství dat je umístěno na serverech
v USA, mnoho provozovatelů služeb platí zbytečně vysoké náklady
za nevyužité pásmo směrem do USA. Kabelově-satelitní systém
používá existující podmořské optické kabely pro linky do USA, a
širokopásmová satelitní linka s rychlostí přenosu dat 45 Mb/s
slouží pro přenos velkého objemu dat ven z USA. Tak vzniká
asymetrický obvod, umožňující provozovatelům služeb sídlících
mimo USA využívat mnohem efektivněji dostupné pásmo. Obě firmy
nabízejí zatím své služby v Austrálii a brzy rozšíří své pole
působnosti v této oblasti na celou sféru Pacifiku.myš

SETCo a certifikáty

Společnosti Visa International a MasterCard International
založily joint-venture SETCo, jež bude zodpovědná za certifikaci
a používání protokolu Secure Electronic Transaction (SET). V
její nabídce je již nyní několik SET certifikačních testovacích
sad, které umožní obchodníkům na Internetu, běžným obchodníkům a
finančním institucím získat pro své produkty oficiální SET
osvědčení. Společnosti, jež chtějí přidat oficiální SET
osvědčení ke svým produktům, budou s nimi muset podstoupit sérii
testů.

SETCo uzavřelo kontrakt se společností Tenth Mountain Systems,
jež bude dodávat testovací sady a řídit testování. Testovací
sady jsou založeny na nástroji Secure Web Payments SET,
vyvinutém firmou Terisa Systems, a budou dodávány firmám, jež
žádají o certifikaci. Nástroj Secure Web Payments SET byl vybrán
proto, že přesně podporuje protokol SET verze 1.0. Udělování
osvědčení SET na softwarové produkty by mělo začít již během 1.
čtvrtletí tohoto roku. Testovací nástroje Card Holder Wallet a
Merchant Gateway jsou již k dispozici, testovací aplikace
Payment Gateway Certificate Authority budou k mání koncem února.
Ceny za sadu testů a služby se pohybují v rozmezí 20 000 až 40
000 USD.

Firma SETCo zatím nemá pevné sídlo, ale je dostupná
prostřednictvím Visa International na stránce www.visa.com nebo
MasterCard International na www.mastercard.com . Firma Terisa
Systems je k dosažení na www.terisa.com a Tenth Mountain Systems
na adrese www.tenthmtn.com .myš


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.