DTP a dokumenty Adobe PDF

Archiv | 01.09.98

Desktop publishing - DTP Dnes budeme hovořit o desktop publishingu (dále jen DTP) a proto je třeba se alespoň rámc...Desktop publishing - DTP

Dnes budeme hovořit o desktop publishingu (dále jen DTP) a proto
je třeba se alespoň rámcově seznámit s¦významem tohoto slovního
spojení. Při nahlédnutí do slovníku s¦terminologií výpočetní
techniky se pozorný čtenář dočte, že se jedná o užívání osobních
počítačů nebo pracovních stanic k¦výrobě vysoce kvalitních
tištěných dokumentů.

Programy DTP umožňují volit různé druhy (fonty) písma,
rozhodovat o používání rámečků, vyrovnání odstavců a vkládání
ilustrací, např. obrázků a grafů do textu. Novější textové
editory mnoho uvedených funkcí podporují, programy DTP jsou však
navíc vybaveny nástroji pro dokonalou typografickou úpravu
textu, například jeho lámání, lepší obtékání obrázků apod.
Výsledný dokument DTP programu je zpravidla určen k¦přímému
vytištění, jedná se o různé noviny, časopisy, brožury, ale i
návody k¦použití a další.

Elektronické publikace

Další možností je zpracování dokumentu do souboru, který by byl
snadno přístupný uživateli na jeho počítači. Autoři
elektronických publikací mají samozřejmě snahu dodat čtenáři
dokument ve stejné kvalitě, jakou by měla jeho tištěná podoba.
Obrázky, odstavce i použité fonty písma jsou proto v¦publikaci na
stejném místě i při změnách měřítka či listování stránkami.
Navíc jsou v¦textu zpravidla zvýrazněné odkazy do jiných částí
materiálu a toto hypertextové provázání usnadňuje cestu k¦získání
potřebných informací.

Adobe PDF

Velmi známým formátem zpracování elektronických publikací je
Adobe PDF. Portable Document Format se stává standardem pro
elektronickou distribuci dokumentů a se soubory s¦příponou *.PDF
se tak můžete setkat na mnoha místech. Příkladem mohou být
publikace na CD-ROM, které dostanete při nákupu nového
počítačového vybavení, nebo soubory ke stažení na Internetu.
V¦PDF jsou zpracovány elektronické magazíny - e-zine či web-zine,
knihy i noviny.

Pokud vás třeba zajímá vydání Lidových novin, stačí se připojit
na adresu www.trafika.cz a zde si tyto noviny jako soubor PDF
stáhnout. Kompletní vydání s¦přílohou se vejde do souboru
velikosti 6 MB a jeho čtením v¦elektronické podobě ušetříte naše
lesy. Díky cenám telefonních hovorů v¦našich krajích vás však
tato kratochvíle vyjde mnohem dráž, než kdybyste si výtisk
koupili ve stánku. Rozhodnete-li se pro stažení běžným modemem a
v¦pracovní době, zasloužíte si nejen bobříka odvahy, ale i
trpělivosti.

Adobe Acrobat Reader

Dosud jsem vám tajil jednu důležitou skutečnost -¦soubory
s¦příponou PDF si nepřečtete bez zvláštního programu. Tímto
programem je Adobe Acrobat Reader a budiž ke cti jeho tvůrcům,
že je zadarmo. I díky tomuto faktu jej používá ve světě více než
20 milionů uživatelů a soubory PDF jsou k¦dispozici na 250 000
webových serverech.

Adobe Acrobat Reader je určen pro počítače Macintosh se systémem
MacOS a PC, vybavené operačním systém Windows, DOS nebo OS/2.
Zatímco verze pro Windows jsou neustále zdokonalovány a
v¦současnosti je k¦dispozici verze 3.01, zůstává Acrobat Reader
pro DOS již od roku 1993 ve verzi 1.0 a nepočítá se s¦jeho
vylepšením. Majitele počítačů s¦DOSem však mohu uklidnit -
dokumenty PDF jsou dobře čitelné i v¦jejich verzi programu.

Adobe Acrobat Reader je k¦dispozici v¦několika světových
jazycích, jazyková lokalizace však není natolik důležitá, neboť
práce s¦dokumentem PDF probíhá prostřednictvím přehledných ikon.
Při čtení souboru tedy stačí zvolit měřítko, ve kterém chcete
dokument zobrazit, a pak jen "klikat" myší podle potřeby. Můžete
si podle libosti listovat, procházet jednotlivými odkazy, nebo
volit kapitoly či stránky v¦přehledném sloupci vedle hlavního
dokumentu. Odkazy v¦dokumentu mohou být směrovány nejen do
vlastního souboru, ale i do jiných souborů na disku, případně na
Internetu.

Samozřejmostí je podpora výstupu na tiskárnu, lze zvolit tisk
jediné stránky nebo celého dokumentu. U některých souborů je
možné označit text či obrázky a překopírovat je do jiné
aplikace. Tato funkce však není povolena u všech PDF souborů,
záleží na autorovi, zda označení a kopírování povolil. Měřítko,
ve kterém je dokument zobrazen, je možné volit krokově od 50 do
800 procent, případně vypsáním číslic od 12 do 800. Můžete se
rozhodnout pro zobrazení celé stránky nebo jen její části.
V¦případě, že chcete vidět jinou část zvětšeného dokumentu, stačí
stisknout tlačítko myši a potáhnout stránku potřebným směrem.

Závěr

Adobe Acrobat Reader a soubory PDF jsou určeny k¦velmi
snadnému a přehlednému čtení materiálů. Nejnovější verze
prohlížeče jsou zpravidla dodávány na CD-ROM i s¦dokumentací ve
formátu PDF, lze je také volně stáhnout na adrese
http://www.adobe.com. Zde jsou k¦dispozici i odkazy na webové
stránky se soubory PDF z¦oblasti obchodu, vzdělávání atd. Máte-li
zájem o vydání některých českých novin, podívejte se na stránky
http://www.trafika.cz. Velmi slušný výběr dokumentů PDF získáte
rovněž na adrese http://www.PDFzone.com, kde se můžete přihlásit
i k odběru aktuálních zpráv.Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.