Dodavatelé podnikových informačních systémů a jejich produkty

Archiv | 01.06.98

Na stránkách novin se poslední dobou setkáváme s inzeráty, které hledají konzultanty schopné zavádět informační...Na stránkách novin se poslední dobou setkáváme s inzeráty, které hledají konzultanty schopné zavádět informační systémy, především SAP, za obrovské platy. Důvodem je globální nedostatek pracovníků schopných tyto systémy implementovat. To ovšem neznamená, že například naši dodavatelé mají málo konzultantů. Setkávám se s tím, že je nedostatek lidí na tak vysoké úrovni, aby byli schopni efektivně a kvalitně tyto systémy zavést. Stále se potvrzuje, že schopnost implementace je stejně důležitá jako kvalita vlastního produktu.

V databází konzultačních firem je mnoho analytických materiálů, které se vztahují k této problematice. Jedním z celosvětově uznávaných zdrojů jsou analýzy Gartner Group. Tato firma pravidelně předkládá rating vedoucích dodavatelů. Hodnocení dodavatelů je posuzováno z pěti pohledů:

Funkcionalita produktu, servis a podpora uživatele, technologická vyspělost, dlouhodobá perspektiva a vize. V následujících grafech uvedu hodnocení vybraných dodavatelů a jejich produktů.

BaanBaan má zajímavou vizi, jak by EPR mělo vypadat a jak dosáhnout úspěchu na trhu, avšak kontinuální expanze na všech frontách brzdí uskutečnění této vize. Jedná se především o snahu orientovat se na vertikální odvětví a dále rozšiřuje svoji působnost od tradičních výrobních organizací např. k organizacím dodavatelského řetězce a služeb.

Technologicky aplikace Baanu podstoupí transformaci do prostředí Java/object oriented. Baan spolupracuje s Sun Microsystems na rozšíření jazyku Java, aby bylo možno efektivněji provést transformaci.

Cenová strategie Baanu je vysoce konkurenceschopná a rozvíjí netradiční oceňovací model (závislý nejen na počtu uživatelů). Firma bude i nadále vedoucí silou na trhu dodavatelů pro velké a střední organizace. Především podniky se zakázkovou, projekční a opakovanou výrobou ocení propracovaný produkt. V praxi se ověřující koncept DEM (Dynamic Enterprise Modeling) umožní Baanu ukázat schopnost redukovat dobu implementace, avšak relativní nezkušenost partnerů může limitovat efektivnost DEM z pohledu nejvhodnějšího využití možností produktu.

IntentiaVizí Intentie z pohledu technologie je migrovat funkčně propracovaný systém na platformu Windows NT a dále pokračovat na platformě AS/400. Klade velký důraz na spolupráci se svými partnery pro implementační služby. Intentii lze považovat za konzervativního dodavatele řešení na AS/400, avšak akceptuje výzvu migrace na Windows NT. Lze očekávat mírnější tempo přechodu než u jiných AS/400 dodavatelů. Pro platformu AS/400 je Movex dodavatel s kvalitními implementacemi a službami.

JBAPlánem JBA je být komplexním dodavatelem HW, SW, implementace a všech služeb. Produkty JBA procházejí transformací na objektovou technologii. Společnost vytváří prostředky pro zjednodušení konfigurace a rekonfigurace systému a nastavení funkcí podle typu odvětví. JBA má významné postavení především jako dodavatel s řešením na AS/400, avšak práce na přechodu na jiné platformy přinesly již signifikantní výsledky. Dodává funkčně do hloubky propracované řešení, zaměřené podle vertikálních segmentů trhu. Produkty JBA jsou vhodné především pro podniky, které ocení robustnost platformy AS/400 a ověřené a kompletní řešení.

J.D. EdwardsJ.D.Edwards chce dodávat především prověřený koncept a postupně provádět rozšíření na podkladě požadavků uživatelů. Tento ověřený postup lze očekávat i v příštích letech. J.D.Edwards má významné postavení především pro platformu AS/400. Pro řešení na jiných platformách spoléhá především na partnery. Firma bude věnovat více úsilí k prosazení na jiných platformách jak v realizační, tak i v marketingové oblasti.

Produkt je vhodný pro podniky, které hledají dlouhodobého partnera se snahou soustředit se na kvalitní spolupráci.

OracleJestliže posoudíme vizi Oraclu z pohledu všech aspektů, nalezneme silné technologické zázemí určující směr aplikace, která je nadprůměrná. Oracle svým řešením pokryje mnoho "bussines models". Společnost poskytuje klientům profesionální služby přímo i přes své partnery a snaží se udržovat vyvážený poměr a uplatňovat hluboké zkušenosti v této oblasti. Z pohledu technologie Oracle považuje architekturu "fat client" jako obecně nevhodnou pro podnikové aplikace. Tento trend vyplývá ze snahy realizovat ideu network computing.

Z funkčního pohledu systém je robustní a obsahuje obecné podnikové standardy. Funkčnost systému je spíše horizontální (např. finanční moduly) a ve vertikálním sektoru pak zaměřena především na opakovanou a zakázkovou výrobu.

SSAV příštím období SSA bude klást menší důraz na realizaci své pokrokové technologické vize a více se soustředí na migraci již existujících instalací do verze, která zajišťuje rok 2000, a dále se zaměří na zákazníky v unixovém prostředí. SSA bude provádět postupná vylepšení a rozšíření, která budou stabilizovat BPCS verzi 6 z pohledu kvality a robustnosti. SSA bude úspěšně prodávat především v oblasti výrobních organizací střední velikosti. Zároveň postupně využije možností SMG (Semantic nessaging Gateway) a nabídne přirozenou integraci s produkty ostatních dodavatelů.

BPCS je vhodný pro organizace, které hledají propracované funkce pro řízení výroby a konfigurovatelné účetnictví.

SAPPřestože SAP dosáhlo v minulých letech fenomenálního úspěchu, musí být více pragmatické co se týká vize plnit očekávání širokého spektra zákazníků. SAP je finančně nejsilnější dodavatel podnikových aplikací na světě. Jednou z vizí je cenová politika, která umožní zatím drahé řešení zpřístupnit širšímu okruhu. Avšak vize neobsahuje způsoby, jakými lze podstatně snížit náklady na implementaci. Přístup SAP k těmto otázkám je spíše taktický. Na jedné straně popírá toto jako problém a často ho přisuzuje nedokonalosti uživatelů či špatným schopnostem konzultantů, na druhé straně komplikovanost implementace je běžným jevem.

SAP průběžně zjišťuje u klientů co chybí, kde je vhodné provést vylepšení, a postupně rozšiřuje funkčnost. Je těžké nevyhovět tak rozsáhlé oblasti klientů, proto se firma pokouší instalovat jednu architekturu a jeden aplikační model pro různé typy podniků po celém světě.

Bezesporu je SAP vedoucím dodavatelem s největší základnou klientů. To znamená, že velké úsilí musí věnovat životnímu cyklu aplikací, převzít více zodpovědností za problémy při rekonfiguracích a prokazovat skutečné přínosy R/3. S pomocí servisního programu Early Watch a BE tool společnost SAP provedla podstatný krok tímto směrem.

Silné stránky R/3 se projeví především u velkých centrálně řízených organizací (např. finance, sklady , nákup) a pro obecnou diskrétní výrobu.

QADQAD mění svoji vizi a zaměřuje svůj vývoj na vertikální segmenty průmyslu jako je automobilový, spotřební a elektronický. Avšak tato vize je spíše onzervativní a pragmatická s cílem zajistit stabilitu. Nový produkt On/Q potenciálně znamená výrazný krok kupředu především v distribuci a řízení zakázek. Uskutečněním dalších vizí, jako např. dynamické rekonfigurování na základě podnikových procesů, QAD získá výraznou výhodu pro své aplikace. Tyto plány lze hodnotit, až nové produkty se prověří v praxi.

Silná zákaznická orientace a dobrá funkčnost produktu předurčují perspektivu. Organizace hledající UNIX řešení, které je relativně rychlé na implementaci, funkčně prověřené pro dávkovou, opakovanou a smíšenou výrobu, mohou s úspěchem tento produkt využít.

Za jakou cenu

Dalším důležitým aspektem při rozhodování jsou celkové náklady a návratnost investice. Proto zde předkládám následující analýzy, které porovnávají ceny licencí a implementace.Na grafu jsou znázorněny náklady na licenci a služby spojené s implementací pro 50 uživatelů. Ceny jsou uvedeny v USD. Licence zahrnuje přístup ke všem modulům. Cena za implementaci je podle standardních sazeb ve vyspělých zemích.

Náklady na licenci a služby spojené s implementací pro 250 uživatelů. Ceny jsou uvedeny v tisících USD.

Uvedené hodnoty je třeba chápat spíše relativně, protože přesnější srovnání lze provést pouze pro stejné výchozí zadání, podmínky a rozsah služeb. Tyto výsledky vycházejí z velkého počtu různorodých projektů.

Čtenář si může z výše uvedených údajů vyvodit pouze hrubý obrázek o jednotlivých produktech. Pro skutečné rozhodování je zapotřebí řady dalších informací, a to především o konkrétním obchodním partnerovi, který systém nabízí, jeho implementační zkušenosti a schopnosti. Je nutné posoudit i vlastní možnosti jak kapacitní, tak finanční. Žádný tento systém nelze zavést bez intenzivní spolupráce budoucího uživatele. Už odezněla doba,
kdy dodavatelé deklarovali, že jsou schopni dodat systém, know how a další konkurenční výhody, aniž by uživatel vynaložil nějaké úsilí.

V podstatě jsou uvedené produkty funkčně bohaté a dobře propracované, a úspěšnost těchto velkých dodavatelů na trhu je dána marketingovými aktivitami, jejich kvalitou a agresivitou a schopností zajistit implementaci.

V článku byly použity materiály Gartner Group a obrazové materiály jednotlivých firem.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.