Disky Seagate bez kuliček

Archiv | 01.04.98

Společnost Seagate uvedla na trh svůj první disk s 7 200 otáčkami vybavený motorkem s fluidními dynamickými ložis...Společnost Seagate uvedla na trh svůj první disk s 7 200
otáčkami vybavený motorkem s fluidními dynamickými ložisky.
Medalist Pro 9140 s kapacitou 9,1 GB a rozhraním Ultra ATA
přinesl technickou novinku, jež může být základem budoucích
technologií v oblasti vnějších pamětí -- motorek s uložením
hřídele ve fluidních dynamických ložiscích. Tyto motorky
využívají k uložení hřídele, na rozdíl od motorků běžných, kde
jsou kuličková ložiska, viskózní olej. Tato moderní technologie,
kterou společnost Seagate začala vyvíjet v roce 1994, umožňuje
zvýšení výkonu, kapacity a spolehlivosti diskových mechanik při
výrazném snížení hlučnosti a zvýšení odolnosti proti nárazu a
životnosti. Pro přípravu těchto motorků uzavřel Seagate
strategické partnerství se třemi vedoucími výrobci zařízení a
vybavení pro jemnou mechaniku. Sankyo Seiki, Seiko Instruments a
Taylor Hobson, Pneumo spracují na projekci, vývoji a výrobě
motorků s uložením ve fluidních dynamických ložiscích.
"Fluidní dynamické uložení motorků se používalo v gyroskopech a
v jemné mechanice již dlouhá léta," řekl Gunter Heine,
viceprezident vývoje motorků, jenž v lednu 1994 inicializoval
program vývoje tohoto produktu. "Bylo ale třeba vykonat velký
kus práce, aby bylo možno tuto technologii použít v oblasti
pevných disků. Bylo třeba vyřešit mnoho problémů, které se
týkaly výkonnosti, robustnosti, životnosti jednotlivých
komponent a nakonec i ceny celého zařízení. Navázání spolupráce
se společnostmi na světové úrovni umožnilo společnosti Seagate
dosáhnout mistrovství v oblasti přesného strojírenství a při
hromadné výrobě. Takto se staly tyto špičkové motorky
skutečností."
Shrňme hlavní výhody této technologie: větší přesnost (kuličková
ložiska v motorcích běžně používají mezi 8 a 12 kuličkami --
jakákoli odchylka od ideální koule nebo nepřesnost ve výrobě
věnečků, ve kterých se kuličky pohybují, může způsobit při
rotaci motorků jejich náhodné kmitání -- tím se výrazně snižuje
počet stop, které mohou být zapsány na plochu plotny a důsledkem
je i snížení kapacity disku), odolnost proti rázům (olejový film
funguje jako absorbér rázů a chrání povrch ložisek před
poškozením -- zatímco motorky s kuličkovými ložisky typicky
vydrží náraz až 150 G, tak motorky s fluidními dynamickými
ložisky byly otestovány na náraz 1200 G), nízká hlučnost (hluk,
který je generován kontaktem otáčejících se kuliček s věnečkem,
roste v závislosti na rychlosti otáčení motorků -- fluidní
dynamická ložiska jsou téměř nehlučná, protože u nich nedochází
ke styku kovu s kovem), životnost (životnost se určuje jako
počet hodin, po které se motor může točit bez toho, aniž by se
materiál unavil -- tím, že ve fluidních ložiscích nedochází ke
kontaktu kovu s kovem, mají tato ložiska teoreticky nekonečnou
životnost), vibrace (dobře vyprojektovaná fluidní ložiska mohou
rychle utlumit jakékoli oscilace generované zvenku či zevnitř --
tlumení v ložiscích je důležité k tomu, aby disky správně
zapisovaly nebo četly data z disku).
Na disku je použit i nový ochranný kryt SeaShield, kryjící desku
tištěných spojů, který tak chrání citlivou elektroniku před
uživatelových dotykem v průběhu instalace i před
elektrostatickými výboji. Společnost Seagate umístila na tento
kryt také veškeré důležité instalační instrukce, specifikace,
parametry mechaniky a správné nastavení propojek. Na Medalist
Pro 9140 je poskytována standardní tříletá záruka.
Phil Detwiler, starší ředitel marketingu od společnosti Seagate
uzavírá: "Společnost Seagate věří, že její produkty a
technologie umožní lidem dělat svou práci rychleji a
kvalitněji." Kéž by tomu tak bylo.

Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.