DirecPC

Archiv | 01.08.98

Tomáš Bučina, TestCentrum IDG Satelitní připojení k Internetu Každý, kdo s Internetem pracuje každý den a ne...Tomáš Bučina, TestCentrum IDG

Satelitní připojení k Internetu

Každý, kdo s Internetem pracuje každý den a není připojen
vysokokapacitní pevnou linkou, se často dostane do problémů s
rychlostí, jakou k němu data ze světa proudí. Firma Gity se
rozhodla tento problém řešit satelitním připojením k Internetu.

Proč to všechno?

Satelitní připojení se snaží řešit tradiční úzké místo při
přístupu k Internetu, tedy cestu od poskytovatele k zákazníkovi,
řešenou většinou vytáčenou nebo pevnou linkou a modemem. Místo
toho nabízí DirecPC připojení přes družici Eutelsat, u zákazníka
uskutečněné pomocí parabolické antény. Protože parabola je
schopna data pouze přijímat, je nutná ještě další, pravděpodobně
modemová linka, kterou se budou data do Internetu vysílat. Ta
může mít v podstatě libovolné parametry, jediným omezením je
minimální přenosová rychlost 9 600 b/s, takže se k tomuto účelu
může použít třeba i datový přenos sítí GSM, jehož rychlost je
také 9 600 b/s (alespoň prozatím).

Technické podmínky

K tomu, aby bylo možné využít DirecPC, je nutné dodržet několik
podmínek. Především je třeba mít výhled směrem k jihu, kde se na
obloze nalézá družice Eutelsat. S tím souvisí možnost umístění
parabolické antény s LNB (vlastní konvertor signálu) například
na střeše. Dalším požadavkem je připojení k Internetu s možností
vysílat data. Touto cestou se totiž přenášejí požadavky na
stažení stránek, souborů či dat, a případně se také data
posílají na servery. Proto je nutné mít další konto přístupu na
Internet a platit příslušné telekomunikační poplatky.

Pozadí satelitního řešení

DirecPC využívá družici Eutelsat II F3 na pozici 16 stupňů
východně. Data se do ní vysílají na základě požadavků uživatelů
z řídicího centra v německém Griesheimu. Na satelitu je
vyhrazeno pásmo pro datový přenos, kde na jednoho uživatele
připadá datový tok až 400 Kb/s. Data jsou pakována a kódována
algoritmem DES, takže dekódovací karta v PC vybere z celého
datového proudu pouze ty úseky, které jsou určeny pro
konkrétního uživatele. Řídicí centrum DirecPC (Network Operating
Centre, NOC) zajišťuje chod sítě, stanovuje rozvrh vysílání
informací, vysílá data směrem k satelitu a udržuje katalogy
elektronických dokumentů.

Požadavky do NOC proudí po standardních páteřních sítích
Internetu, a stejně tak centrum samo stahuje příslušné informace
z Internetu po běžných sítích. Na straně uživatele se využívá
běžné, modemové, připojení k Internetu právě k tomu, aby mohly
být doručeny požadavky na data do centra DirecPC. Rychlost 33,6
Kb/s, jakou dnes běžně disponují modemy, je sice pro standardní
práci dostatečná, avšak v některých vypjatých momentech, a
zvlášť u aplikací, které vysílají velké množství požadavků do
Internetu, se pomalu začíná stávat limitujícím faktorem
rychlosti přenosu požadavků směrem k řídicímu centru.

Skutečný provoz

Pro případného uživatele DirecPC bude zřejmě největším přínosem,
když se dozví, jak tento systém funguje v praxi. Ve skutečném
provozu je hardwarová instalace parabolické antény a dekódovací
karty do počítače záležitostí několika desítek minut práce
zkušeného technika. Složitost softwarové instalace jsme neměli
možnost zjistit, neboť k nám přišel systém již nastaven. Ke
správnému provozu je nutné nasměrovat anténu přesně na družici,
k čemuž slouží konfigurační program, jenž je součástí
softwarového vybavení DirecPC. Program ukazuje sílu signálu
přijímaného anténou, a tak lze snadno nasměrovat parabolu co
nejlépe. Jediným problémem může být velká vzdálenost mezi
počítačem a vlastní anténou, takže během zacílení na satelit je
dobré konzultovat výsledky vysílačkou či mobilním telefonem.

Spuštění řídicího programu DirecPC současně aktivuje parabolu s
dekódovací kartou. Provozuschopnost zařízení je možné
zkontrolovat jednoduchým testerem na obrazovce. Po požadavku na
spuštění aplikace, která pracuje s Internetem (například
browseru), následuje navázání spojení s pomocí modemu k
lokálnímu poskytovateli připojení.

Další práce je obdobná jako s jakýmkoliv jiným počítačem
připojeným na Internet. Lze stahovat soubory, prohlížet stránky,
posílat data, psát poštu nebo třeba poslouchat rádia z
Internetu. Do počítače tak proudí data přes satelit, z počítače
pak běžnou modemovou linkou.

Rychlost

Důvod, proč si pořídit připojení DirecPC, bude nejspíš v
rychlosti přenosu dat. Ověřili jsme si, že ta se v reálném
provozu může vyšplhat až na výborných 150 KB (kilobajtů !) za
sekundu při nízké zátěži sítě v nočních hodinách. V běžném v
denním provozu se pohybuje normálně okolo taktéž úctyhodných 120
KB/s. Na obrázku je vidět okamžitá celková přenosová rychlost
110,9 KB/s, naměřená kolem 10. hodiny dopolední v pracovní den.

Při těchto rychlostech je stažení souboru o velikosti 10 MB
otázkou pouhých 80 sekund ! Čekací doby jsou vcelku běžné, což
je způsobeno poměrně trnitou cestou dat z počítače přes modem a
Internet do centrály a přes satelit zase zpět do počítače, a
pohybují se okolo 300 až 700 ms.

Jenže...

Bylo by krásné, kdyby vše bylo ve skutečnosti tak, jak je
popsáno v předchozím odstavci. Bohužel reálný provoz odhalil
obrovský problém, související s rychlostí přenosu. Vzhledem k
tomu, že vysílací centrum je v německém Griesheimu, týkají se
vysoké rychlosti přenosu pouze stahování z německých serverů,
spojených vysokorychlostními sítěmi s Griesheimem. Mimo území
Německa, respektive mimo německé páteřní sítě, je přenosová
rychlost zhruba odpovídající pevné lince 64 kb, tedy do 15 KB/s.
Pro dosažení výsledných 120 KB/s je nutné stahovat s pomocí
několika oken, aby pak celková rychlost byla součtem
jednotlivých dílčích rychlostí.

Finanční náročnost

Pořídit si DirecPC rozhodně není příliš levná záležitost a také
jeho provoz si nemůže dovolit každý. Za sadu dekódovací karty a
parabolické antény s LNB konvertorem včetně kabeláže se platí 18
100 Kč, zřízení spojení stojí 1 500 Kč, dalších 1 000 Kč bude
pravděpodobně stát montáž u zákazníka prováděna specializovanou
firmou. Zprostředkovateli Internetu se platí objem dat přenesený
satelitní cestou, 1 MB stojí od 20 do 28,60 Kč. Rozdíly cen jsou
dány různými tarifními programy, při větších přenosech se
samozřejmě cena za megabajt úměrně snižuje.

K vlastnímu satelitnímu připojení je navíc potřeba přičíst cenu
další modemové linky a cenu poskytovatele připojení Internetu
přes modem. Při dlouhodobém provozu (21 dní v měsíci, každý den
8,5 hodiny) bude tato "dodatečná" platba asi 10 000 Kč. Pro
lepší využití kapacity linky lze dokoupit síťový modul, takže
přístup k Internetu prostřednictvím satelitu bude mít každá
oprávněná stanice počítačové sítě. Platby za vytáčenou linku lze
omezit s využitím vlastností ovládacího softwaru, který po 30
sekundách neaktivity na Internetu dovede zavěsit modem.

Pro koho je DirecPC ?

DirecPC je určeno pro uživatele, kteří vyžadují vysokou rychlost
přenosu souborů, přitom ale nechtějí data do Internetu
poskytovat. Dokud však nebudou zrychleny páteřní sítě, je vysoká
rychlost stahování omezena prakticky jen na německé servery. V
ostatních případech odpovídá DirecPC přibližně pevné lince s
kapacitou 64 kb/s. Spolu s firmou GITY však doufáme, že
gigabitový Internet není daleko.

8****/JL

K¦otestování poskytla firma

GiTy
Mariánské nám. 2
Brno

--Prosím nechat volný sloupec na vlož. článek Pro vaši firmu -
bude později.---Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.