Digitální fotografie - Jak je to snadné

Archiv | 01.03.04

Pokud jste byli či právě jste začínajícími "digitálními" fotografy, možná midáte za pravdu, že dobrou a dostatečně obsažnou knihu na toto téma aby člověk pohledal. Nechcete-li tr

Pokud jste byli či právě jste začínajícími "digitálními" fotografy, možná mi
dáte za pravdu, že dobrou a dostatečně obsažnou knihu na toto téma aby člověk
pohledal. Nechcete-li trávit dlouhé minuty a hodiny prohledáváním webu a
sestavováním žádoucí mozaiky, pak možná toto je přesně titul pro vás!
Jak napovídá název poměrně nově zavedené ediční řady, kniha je zaměřena
především na úplné začátečníky v oboru. Autoři postupují krok za krokem od
nejzákladnějších témat, počínaje samotnou podstatou digitalizace obrazu, aby
uživateli poskytli co nejpevnější základy pro další práci. Proto zde najdete
úvodní látku, zahrnující způsob reprezentace obrazu v digitálních formátech,
postupy při zaznamenání a interpretaci barev či srovnání klasické, "filmové"
technologie s novými možnostmi. Další část knihy je zaměřena na výběr správného
přístroje: ačkoliv některé reálie samozřejmě rychle zastarávají, čtenář zde
najde cenné výchozí náměty pro rozhodnutí, proč a nač vlastně "digitál"
potřebuje a chce. Nechybí pojednání o citlivých otázkách, jako je rozlišení či
vlastnosti objektivu. Text pokračuje několika technicky orientovanými
kapitolami, v nichž jsou popsány grafické formáty, základy ovládání přístroje,
úvodní rady pro kompozici snímků, a dále běžná práce s ukládáním materiálu v
počítači či údržba baterií ve fotoaparátu.
Teprve druhá část publikace je, po zvládnutí úvodních postupů, zaměřena na
opravdu kreativní fotografickou práci. Aby nedošlo k omylu: tvůrčí možnosti
jsou zde opět prezentovány s ohledem na začátečnickou úroveň. Najdete zde
především popis úpravy fotografií v grafických editorech, jako je třeba
odstranění jevu "červených očí", ale též tvorba panoramat slepováním snímků.
Závěrečná část knihy je věnována publikování a distribuci vzniklých obrázků.
Pro začátečníka, tonoucího v záludném webovém informačním prostředí, je tato
jasně koncipovaná a slušně uspořádaná kniha bezesporu vysvobozením. Jedná se o
cenný materiál pro překonání úvodních obtíží. Dovedu si publikaci dobře
představit přibalenou k prodávaným aparátům.
Autoři: M. David Stone, Ron Gladis
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 278
Doporučená cena: 279 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.