Den Apple

Archiv | 01.02.98

Oficiální název tohoto sdružení je Klub přátel počítačů Macintosh - KPPM. Pro své členy a příznivce počít...Oficiální název tohoto sdružení je Klub přátel počítačů Macintosh - KPPM. Pro
své členy a příznivce počítačů s Mac OS poskytuje Klub řadu výhod. Mezi základní patří rozšiřování informací mezi členy či profesionální řešení problémů s dostatečným odborným výkladem. Další z činností, které jsou náplní Klubu již od vzniku v roce 1996, je pořádání různých akcí pro členy, ale i pro širokou veřejnost. Jednou z takových akcí byl i Den Apple pořádaný ve spolupráci s firmami FOMac a CDS Apple Computer IMC, který se uskutečnil 28. listopadu na Pedagogické fakultě při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Tato akce navazovala na jiné, pořádané firmou CDS a souhrnně nazvané "Road Show".

Firma CDS zde představila to nejlepší, co v dnešní době může pro náš trh v oblasti počítačové techniky nabídnout. Největší zájem všech návštěvníků této akce však vzbudil Spartacus, u něhož byly obdivovány multimediální schopnosti a jeho design. Dalším strojem, který stál rozhodně za pozastavení, byl Power Macintosh 9600 taktovaný na 300 MHz. Na něm byl dokázán směr firmy Apple Computer ke zjednodušení přístupu k jednotlivým komponentám počítače a jednodušší možnosti rozšíření.

Tato akce však byla významná i pro Klub, protože zde došlo k oficiálnímu otevření klubovny. Apple Education Center při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity poskytuje Klubu počítačovou učebnu jako klubovnu, kde je členům
umožněno využívat 10 Maců zapojených do sítě.

Klub plánuje zřízení těchto kluboven v dalších větších městech, kde je širší členská základna, která již dnes tvoří celkem více než tři stovky nadšenců a přívrženců platformy Macintosh.

Informace o Klubu přátel počítačů Macintosh najdete na adrese http://www.appleklub.cz, kde je spousta informací a především FAQ.


Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.