DemoShield5

Archiv | 01.01.98

Program pre tvorbu prezentácií Pomocou DemoShield5 a jeho mocných vizuálnych nástrojov rýchlo a bez problémov ...Program pre tvorbu prezentácií


Pomocou DemoShield5 a jeho mocných vizuálnych nástrojov rýchlo
a bez problémov vytvoríte demoverzie rôzneho druhu, elektronické
manuály, distribučné prehliadače a všetkého iné, čo sa na takéto
aplikácie ponáša. Navyše z multimediálnou podporou dosiahnete
naozaj veľmi skvelé výsledky, ktoré určite zaujmú vašich
zákazníkov.

Program sa dodáva na CD, kde okrem samotného DemoShield5 nájdete
tiež programy Lotus ScreenCam (snímanie programov), Cambium Sound
Choice Lite (správa zvukových klipov) a Media Commander Express
(správca multimediálnych súborov).

Vytvárame demo...

Pri vytváraní nového dema, kde sa stretneme zo sprievodcom, ktorý
vám ponúkne na výber zo šiestich druhov preddefinovaných typov.
To môže byť buď klasická prezentácia, CD prehliadač, alebo demo
ktoré úzko spolupracuje z vašim programom. Bez problémov teda
vytvoríte demo zamerané na poskytnutie všeobecných informácií,
demo, ktoré ukazuje postupne možnosti vašej aplikácie,
elektronický manuál z nadštandardnými schopnosťami, obslužný
program CD, ktorý poskytne všetko od informácií o produkte
a autorovi až po spustenie inštalačného programu, prípadne demo
ktoré dáva vášmu programu príkazy a ovláda ho ako v skutočnosti,
alebo iné.
Na vytváranie dém existuje veľké množstvo nástrojov a možností,
s pomocou ktorých dáte svojmu demu tie správne vlastnosti. Do
dema je možné vložiť objekty: text, grafika, zosnímané obrazovky,
video, udalosti, hotspots (neviditeľná plocha, na ktorej
kliknutím sa inicializuje zadaná akcia), normálne a obrázkové
tlačidlo, VCR prvok (ovládací panel dema z definíciou tlačítok
pre jeho ovládanie), zaškrtávacie políčko, menu, editovateľný
textový riadok, premenné, rolovací zoznam, spúšťanie aplikácií
a ďalšie. Pre ďalšie dotvorenie dema sú k dispozícii funkcie pre
kreslenie. Neviditeľným objektom je Premenná, ktorá nadobúda
textovú alebo číselnú hodnotu a je použiteľná pre iné objekty ako
parameter.
Texty väčšieho rozsahu je možné importovať zo súborov formátu RTF
a ASCII. Ďalšie uľahčenie pri vytváraní dém programov prinášajú
nástroje pre priame snímanie obrazovky vašej aplikácie, prípadne
povelov, ktoré aplikácii zadávate (tie potom bude demo opakovať).
Nezanedbateľná je podpora programu Lotus ScreenCam, ktorý sa
dodáva ako súčasť DemoShield5 a vynikajúco s ním spolupracuje.
Možnosť vloženia súborov videa AVI a zvukov WAV dávajú
s ostatnými veľmi silné nástroje pre podporu multimédí.
Pre jednotlivé objekty je možné priradiť rôzne akcie a tým ich
rozhýbať. Dráha pohybu objektov sa určuje definovaním začiatku,
zastavenia a konca dráhy. Čas jednotlivých pohybov, zastavení,
viditeľnosti, ale aj iných udalostí (video, zvuk) a špeciálnych
efektov, sa definuje pomocou editoru časových priamok. V ňom sú
určené časy pre zobrazenie, zastavenie a skrytie jednotlivých
objektov scény dema.
Pre niektoré objekty existujú aj voliteľné akcie. Tieto reagujú
na stlačenie nastavených kláves alebo tlačidiel myši, prípadne
jej pohybom nad objektom. Na výber je z 33 akcií, a môže to byť
napr. prechod na inú scénu, ovládanie samotného dema (vpred,
vzad,...), manipulácia z jednotlivými objektmi (zobrazenie,
pohub,...), spustenie zvuku alebo videa, tlač súboru, spustenie
aplikácie a podobne.
Mnohý určite uvítajú aj podporu Internetu, kde je možné vloženie
vytvoreného dema priamo do WWW stránky. Ďalej je možné definovať
akciu pre vložený objekt vo forme URL linku.
Distribúcia vytvoreného dema je veľmi jednoduchá, pretože je
súčasťou DemoShield5 sprievodca pre vytvorenie inštalácie. Ten
vytvorí inštalačné diskety, na ktoré okrem samotného dema pribalí
všetko potrebné pre jeho chod, a dokonca aj odinštalačný program.

Záver

DemoShield5 je vysoko kvalitný produkt, pomocou ktorého vytvoríte
v krátkom čase perfektné multimediálne demo. Samozrejme sú veci,
ktoré by sa dali aj vylepšiť, tie sú však pri celkových
možnostiach nepodstatné.
Možno by si teraz niekto namietal, že prezentačné programy sú
dnes súčasť skoro každého kancelárskeho balíka, tak načo ďalší.
Tieto programy však oproti DemoShield5 poskytujú oveľa menej
možností a navyše ich prezentácie sú statické.


DemoShield5

+ jednoduché ovládanie
+ integrácia multimédií
+ špeciálne efekty
+ akcie objektov

K recenzii poskytla firma:
UNICORN
Roháčová 83
130 00 Praha 3
Cena: 17 100 Kč (bez DPH)

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.