Demise, Vánoce přicházejí...

Archiv | 01.01.98

Co popřát všem lidem dobré vůle, právě v dnešních dnech? I když je politická situace v době, kdy toto čtete, ...Co popřát všem lidem dobré vůle, právě v dnešních dnech? I když
je politická situace v době, kdy toto čtete, již s největší
pravděpodobností vyřešená, její vliv na náš průmysl, jak před
Vánocemi, tak před přijetím do západoevropských struktur, ještě
trvá. Snížení důvěryhodnosti země i kursu koruny bude mít
dlouhodobější účinky také na ceny i rozvoj informačních
technologií v naší republice, a jen málo s tím můžeme okamžitě
něco dělat. Ale přece jen bych rád připomenul, že není důvodu
vidět vše příliš tragicky.

K mírnému optimismu mě vedou dvě zkušenosti - dvacetiletá přímá
znalost fungování západních demokracií, umocněná dvěmi
zajímavými cestami do USA a Japonska, které jsem právě
absolvoval. To, co se nyní v naší politice děje, je v zavedených
demokraciích považováno za normální (i když nešťastné) projevy
politického života, a jenom způsob, jak se z této situace
politici propracují, určí kvalitu naší demokracie a tím i
ekonomickou situaci země. Prozatímní dění potvrzuje, že vše
probíhá podle relativně normálních demokratických procesů. Jen
babky demokratky by si neměly plést lásku se ctí.

Návštěva konference NCR v San Diegu a výrobního závodu Epson
v Suwa City mě zase přesvědčila, že i když v těchto (minimálně)
ekonomických supervelmocích mají víc peněz a vše funguje lépe,
mají stejně velké, i když jiné problémy jako máme my, a lidi tam
také nejsou neomylní. Jsem si ještě víc než kdy předtím jist, že
se nemáme za co stydět, že máme problémy které se musí vyřešit,
a že na to stačíme - hlavně když budeme poctivě pracovat a věřit
si.

Pokud vám moje optimistické řádky přidají trochu radosti do
vánoční sezóny, budu jen rád. Mějte se dobře, a na shledanou
v příštím roce.
Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.