Databázové aplikace v prostředí WWW

Archiv | 01.11.98

Na trhu informačních technologií neustále vzrůstají požadavky na maximální jednoduchost ovládání aplikací a zá...Na trhu informačních technologií neustále vzrůstají požadavky na maximální jednoduchost ovládání aplikací a zároveň nízké náklady při jejich nasazování a administraci. Řešením je přesun aplikačního programového vybavení do prostředí WWW, které tyto požadavky splňuje. Zavedení intranetové technologie směřuje především ke zjednodušení přístupu k informacím v rámci organizace. Jednou z výhodných možností, jak implementovat intranetovou nebo internetovou technologii do podnikového systému, je vývoj nadstaveb stávajícího systému informačního. Společnost Informix Software nabízí komplexní řešení databázových aplikací v prostředí WWW jako volitelnou konfiguraci databázového serveru Informix Dynamic Server (IDS). Umožňuje tedy řešitelům zachování stávající databázové a aplikační technologie a její rozšíření o oblast WWW technologií.
Základním stavebním kamenem celého řešení je robustní databázový server IDS v konfiguraci Web Integration Option. Tato konfigurace, na rozdíl od klasického webového řešení, kde Web aplikace jsou uloženy jako soubory a skripty v souborovém systému, umožňuje zacházet s jednotlivými součástmi webových řešení jako s ostatními zpracovávanými daty a ukládat je v prostředí databázového serveru. Tím se výrazně zvyšuje přehlednost a administrovatelnost tohoto řešení, a pochopitelně také odolnost proti ztrátě dat.
Vývojový tým R&D společnosti Informix vycházel při návrhu Web řešení z jednoduché úvahy: „Každá webová aplikace se skládá z komponent, jako jsou obálky jednotlivých HTML stránek, obrázky v různých grafických formátech a sekvence HTML kódu, které se opakují v různých stránkách. Vzhledem k tomu, že v moderních databázových systémech je samozřejmostí zpracování komplexních dat, proč s těmito komponentami nezacházet jako s komplexními daty?“ Odpovědí je možnost využití databázového serveru IDS v konfiguraci Web Integration Option (WIO) nejen pro zpracování klasických datových typů, ale i typů reprezentujících komponenty HTML stránek. Tím je umožněna dynamická tvorba HTML stránek, které jsou složeny z těchto komponent i z klasických dat.
Dalším výrazným faktorem je podmínka snadný a efektivní vývoj aplikací, bez nutnosti učit se další programovací jazyk. Pro popis dynamických HTML stránek byl zvolen standardní jazyk HTML v kombinaci s jazykem SQL. Jazyk SQL je implementován prostřednictvím definovaných sekcí (tags) a umožňuje veškeré definiční i manipulační operace s daty uloženými v databázovém serveru.
WIO je tvořena sadou knihoven a funkcí, které jsou nezávislé na použitém typu WWW serveru a které používají standardní rozhraní pro přístup k databázovému serveru. Slouží tedy k propojení WWW serveru s databázovým serverem IDS, administraci uložených komponent z prostředí webového prohlížeče a k realizaci sestavení HTML stránky před jejím odesláním. Dále je publikováno CAPI rozhraní, které umožňuje rozšiřovat a doplňovat kolekci funkcí o další aplikační logiku.
V okamžiku, kdy je vyvolána ze strany WWW serveru funkce s požadavkem na dynamickou stránku, je z databáze vybrána obálka této stránky a všechny komponenty, ze kterých se má výsledná stránka sestavit. V následném kroku se identifikují sekce obsahující SQL příkazy, a ty jsou provedeny. Výstupy těchto sekcí jsou sestaveny s ostatními komponentami HTML stránky, která je postoupena zpět WWW serveru. Pro každého návštěvníka WWW serveru je individuálně sestavována každá HTML stránka – obsah stránky lze přizpůsobit typu návštěvníka.
Součástí WIO je konfigurovatelný mechanismus hlídání časové odezvy uživatele, pomocí něhož je možno v prostředí bezstavového HTTP protokolu implementovat a podporovat transakční zpracování SQL operací.
Společnost Informix uvedla koncem loňského roku na trh nadstavbové vývojové prostředí Data Director for Web. Tento nástroj, optimalizovaný pro práci s databázovým serverem IDS v konfiguraci s WIO, usnadňuje vývojářům tvorbu webových aplikací a umožňuje generovat jejich obsah z různých zdrojů dat.
Propojení webového a databázového serveru společně s prostředím komponenty Site Manager DDW zaručuje bezpečnou spolupráci rozsáhlého týmu vývojářů na jednom nebo více projektech. Site Manager plně podporuje uzamykání jednotlivých částí projektů, a naopak umožňuje sdílet některé zdroje více projekty. Nabízí také funkci DEPLOY, která poskytuje možnost okamžitého přenosu aplikace z prostředí vývojového do provozního. Aplikace vytvořené v tomto programu umožňují integrovat automatické a dynamické generování obsahu stránek s důležitými transakčními systémy.
Druhou komponentou DDW je AppPage Editor, což je nástroj k tvorbě aplikačních stránek. AppPages je označení zvláštního typu stránek, na nichž jsou kombinovány webové a databázové odkazy. Aplikační stránky je možno snadno dynamicky generovat při použití standardních prostředků, jakými jsou jazyky SQL a HTML. AppPage Editor poskytuje vysoký uživatelský komfort – průvodce, dialogy, funkci drag&drop, náhledy stránek a kontextovou nápovědu.
Informix Data Director for Web v kombinaci s výkonným databázovým serverem IDS v konfiguraci Web Integration Option je řešení vhodné pro organizace, které uvažují o rozšíření svého informačního systému do prostředí WWW. Nabízí klasické relační zpracování dat v kombinaci s moderní přístupovou metodou, navíc s minimálními náklady investovanými do vývoje.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.