Databáze pro cestovatele

Archiv | 01.11.98

Sybase SQL Anywhere Studio 6.0 SQL Anywhere Studio je balík produktů a nástrojů firmy Sybase zaměřený na mob...Sybase SQL Anywhere Studio 6.0SQL Anywhere Studio je balík produktů a nástrojů firmy Sybase
zaměřený na mobilního uživatele. Je především součástí
programátorského světa SQL databází, nicméně nabízí bohatou sadu
funkcí pracujících i na bázi standardů WWW a Java, které
přinášejí do distribuovaného přístupu k datům nové možnosti.

Dnes pracuje formou neustálého cestování nějakých 250 mil.
pracovníků, a většina z nich přitom potřebuje být v nějaké formě v
permanantním či alespoň občasném kontaktu s mateřskou firmou. Ať
už z důvodů občasných hlášení o výsledcích práce, získání nových
úkolů nebo připojení se k databázím s informacemi, které jsou
nezbytné k vlastnímu dokončení úkolu. Odhaduje se přitom, že až
80 % z nich bude v nejbližší době vybaveno nějakou formou
výpočetní techniky. Tou může být nějaký luxusnější mobil
kategorie Nokia 9x00, notebook nebo stále častěji digitální
asistent PDA. Pro výslednou produktivitu jsou přitom rozhodující
především práce se vzdálenými daty. Vzhledem k rychlým změnám dat
a velikosti běžných databází je totiž nemožné nosit si s sebou
"celou firmu" - a i kdyby by to bylo kapacitně možné, nově
aktualizovanou databázi by bylo obtížné celou přesunout z firmy
do místa okamžitého působení přes Internet nebo telefonní
připojení. Řešením tedy může být jen interaktivní připojení
"klient-server" do mateřské databáze nebo taktéž schůdná
pravidelná obousměrná aktualizace "aktivních" dat.

Akademicky popsáno to vypadá jednoduše, ovšem ještě před
takovými třemi roky neexistovaly jednoduché prostředky, jak
něčeho takového dosáhnout. Do kategorie nástrojů, jež byly
vytvořeny právě pro takové nasazení, stoprocentně patří SQL
Anywhere Studio firmy Sybase, přičemž jeho základní
charakteristiku jsme si vlastně právě řekli.

Studio verze 6.0 představuje poslední generaci integrované
technologie pro vytváření implementací k distribuci informací.
Komponentami Studia jsou:

Adaptive Server Anywhere 6.0 . Plnokrevná SQL databáze (triggery,
uzamykání na úrovní řádků...), která podporuje jedno- i
víceuživatelské implementace při plné podpoře transakční
komunikace se "stacionárními" korporačními servery a možností
práce off-line a následné obousměrné synchronizace dat. Její
runtime část přitom vyžaduje jen 1 MB paměti a pouze minimum
administračního "know-how". Velkým plus proti předchozím verzí
je multiprocesorová implementace multithreadingu. Tou opravdovou
vstupenkou do srdcí firemních vývojářů je ale integrace Javy -
jako zatím jen pár serverů umí použít třídy jazyka Java jako
datového typu, nebo jakýkoli Java objekt jako hodnotu, kterou
lze uložit do databázové tabulky. Díky jConnect - 100% Pure Java
implementace standardu JDBC (Java Database Connectivity), se
navíc Java stává alternativním dotazovacím jazykem.

Podporovanými platformami jsou Windows 3.x, 95/98, NT, CE, OS/2,
Novell NetWare, a samozřejmě UNIX (Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX).

Sybase SQL Remote . Druhá klíčová komponenta, zajišťující
obousměrnou asynchronní server-to-server replikaci založenou na
zprávách, umožňuje vzdáleným uživatelů přijímat informace a
odesílat aktualizace do korporační databáze, kdykoli se připojí,
např. automaticky dial-up spojením při vyzvedávání
e-mailu. Sybase Central . Ústřední nástroj administrace pro
management databáze, vzdálených uživatelů a replikace, se
spoustu inteligentních pomocníků a průvodců. SQL Modeler .
Vizuálně orientovaný nástroj pro modelování databází postavený
na nástrojích PowerDesigner. InfoModeler . Nástroj pro vytváření
sestav, analýzu dotazů a zpráv. PowerDynamo . Web aplikační
server, pro "dopravu" korporačních dat vzdáleným uživatelům,
čili jejich publikaci na Webu.

Závěr

Oblast "lehkých" mobilních databázových řešení, schopných
synchronizace dat s hlavní vzdálenou databází, je dnes velmi
úspěšná, protože celá řada proprietárních řešení velkých firem
dnes naráží na omezené možnosti dalšího růstu. Anywhere Studio
ve verzi 6.0 představuje to nejmodernější, co je pro vlastní
vývoj k dispozici, především díky podpoře moderních možností
současného světa Internetu a Javy. Nejbližším konkurentem je
zřejmě Oracle Lite, který někdy na sklonku minulého roku taktéž
získal možnost obousměrné replikace dat. Ten se ale většinou
používá jako front-end k plnokrevnému serveru Oracle, čímž do
jisté míry definuje množinu možný uživatelů, a navíc podpora
technologií Internetu se objevuje až u nedávno ohlášeného Oracle
8i.

Nenáročnost nástrojů Sybase na prostředky (výpočetní, ale
zejména komunikační na straně serveru i klienta) a jednoduchost
vytváření řešení je činí ideálními pro naše české prostředí, kde
se firmy teprve dostávají do pozice, kdy své cesty k mobilitě
pracovníků zatím jen hledají. Kvalita výsledku bude záviset na
autorovi finální databáze, firma Sybase ovšem pro úspěšnost
implementace udělala skutečně maximum. Nenáročnost synchronizace
dat mezi servery poboček či cestujících pracovníků bez ohledu na
platformu operačního systému dnes zřejmě představuje špičku
toho, co je v této oblasti k dispozici.Sybase SQL Anywhere Studio 6.0

+ asynchronní podpora replikace dat
+ široká podpora platforem
+ implementace Javy na úrovni databáze
- pro dané zaměření žádné

K recenzi poskytla firma:

Abakus Distribution, a.s.
Křižíkova 35
Praha 8

Cena: 14 770 Kč (bez DPH) pro jednoho uživatele

----Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.