Dálková komunikace

Archiv | 01.03.03

Představíme si systém Mistic M.I.S Tele-image Consulting 1.2 pro dálkový přenosa prohlížení digitálních fotografií, zejména z mikroskopu, se současnou konzultací v reálném čase s v...

Představíme si systém Mistic M.I.S Tele-image Consulting 1.2 pro dálkový přenos
a prohlížení digitálních fotografií, zejména z mikroskopu, se současnou
konzultací v reálném čase s využitím sítě internet. Program MISTIC tak umožňuje
živé interaktivní spojení dvou vzdálených počítačů prostřednictvím internetu.
Systém pracuje se snímky pořízenými libovolným digitálním fotoaparátem,
digitálním mikrofotozařízením nebo skenerem ve formátu jpeg (.jpg) nebo v
bitmapách.

Novinkou ve verzi 1.2 je podpora mikrofotozařízení Olympus DP50 a dalších
zařízení, která podporují standard TWAIN. Obsahuje možnost komunikačního
serveru pro uživatele připojující se k internetu linkou ISDN, úpravu obrázků,
kreslení a popisky obrázku během konzultace, automatickou aktualizaci z
internetu. V praxi to znamená, že když jeden z uživatelů např. zvětšuje
fotografii pro lepší zobrazení detailů, posunem snímků zobrazuje určité místo a
označí jej ukazatelem, také druhý uživatel současně vidí zobrazování označeného
detailu. Poté druhý uživatel označí kurzorem jiné zajímavé místo, případně
zmenší/zvětší snímek nebo odešle jiný obrázek určený ke konzultaci atd. Při tom
spolu oba uživatelé diskutují prostřednictvím sluchátek s mikrofonem. Kromě
hlasové komunikace spolu obě strany mohou komunikovat prostřednictvím psané
konverzace (tzv. chat), a napsaný rozhovor spolu s datem a časem uložit na
pevný disk ve formě textového souboru. Pořízené snímky lze okamžitě upravovat
(otáčení, převracení, výřezy, změna velikosti, jas, kontrast, úprava barev).

Odkaz: http://www.olympus.cz
M.I.S. QuickPHOTO

Tomáš Kuchařík

Program M.I.S. QuickPHOTO Pro je určen pro snímání fotografií a jejich přenos
do PC z digitálních fotoaparátů Olympus Camedia prostřednictvím rozhraní USB, a
pro jejich úpravu a měření. Celý proces snímání a přenosu obrázku je velmi
rychlý a je otázkou několika vteřin. Živý obraz na monitoru PC oproti LCD
obrazovce fotoaparátu velmi zjednodušuje ostření. Nasnímaný obrázek je ihned po
přenosu zobrazen na monitoru počítače ve vestavěném editoru. Tento editor
umožňuje vkládání kalibrovaného měřítka, měření velikosti objektů, úpravu a
ukládání obrázků. Výsledky měření jsou zobrazeny v přehlédné tabulce s možností
uložení do souboru formátu MS Excel pro další zpracování.

Tento obrazový editor nalezne široké uplatnění např. v lékařství jakož i v
dalších oborech. Využití je značné při dokumentování daných vzorků, které je
možné pomocí pravítka vyhodnotit z hlediska rozměrových parametrů.

Druhou novinkou je QuickPHOTO, editor umožňující snadné ukládání a úpravu
obrázků.

Snímek je ihned po naexponování přenesen do počítače a zobrazen v okně pro
úpravu a ukládání obrázků, které slouží jako obrazový editor. Snímek může být
okamžitě uložen pro pozdější zpracování nebo být před uložením upraven. K
dispozici jsou následující funkce: Otáčení a oříznutí obrazu, změna rozměrů
obrázku, úprava jasu a kontrastu a také úprava barevného vyvážení.

Odkaz: http://www.olympus.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.