CorelDRAW 7

Archiv | 01.03.98

Autoři: Jiří Hlavenka, Viktor Navrátil Vydavatelství: Computer Press Počet stran: 238 Cena: 295 Uživatelské ma...Autoři: Jiří Hlavenka, Viktor Navrátil
Vydavatelství: Computer Press
Počet stran: 238
Cena: 295

Uživatelské manuály a ostatní publikace ke grafickým programům
málokdy dosahují takových kvalit jako tato plnobarevná
publikace. Vlastní program CorelDraw je v Čechách velice známý a
oblíbený již od své třetí verze, která byla svého času dostupná
téměř za hubičku. Od té doby se program dočkal mnoha změn a
úprav, až se číslo verze dostalo na 7. Corel se svým ovládáním a
uživatelským rozhraním dostal na úroveň kancelářských aplikací a
jeho možnosti se rozrostly nad úroveň běžného vektorového
editoru. Zatím poslední, sedmá, verze nebude podle všeho
lokalizována, proto příručka přijde vhod i těm, kteří s Corelem
pracovali, ale pouze v české verzi.
Nyní tedy k vlastní knize. Bez velkého obecného úvodu se autoři
pouštějí do díla: "Po spuštění programu se objeví úvodní
obrazovka...", a popisují stručně ovládací prvky, menu a panel s
nástroji. Další kapitola se věnuje kresbě základních objektů,
možnosti jejich úprav a přesného definování; následuje práce s
textem - různé typy textu, předvolby, výplně, vícestránkové
rámečky a tvořítko. Dále se dostanete k zobrazení dokumentů,
správci pohledů a barevným korekcím. Pátá kapitola, která začíná
v první čtvrtině knihy, se zabývá manipulací s objekty, jejich
slučováním, hledáním a nahrazováním, jemnými posuny,
duplikováním, klonováním a mazáním. Následuje změna měřítka
objektu, zrcadlení, rotace, deformace. Poměrně delší kapitola je
věnována barevným a parametrickým výplním, což je velice silná
stránka CorelDraw (od téměř libovolně nastavitelných barevných
přechodů můžete pokračovat k texturovým výplním, včetně
parametrických postscriptových vzorů). Následná část popisuje
nastavení a použití obrysového pera libovolných objektů včetně
kaligrafických specifik pro použití s písmem. Poté se autoři
stručně vyjadřují k dalším efektům, jako jsou funkce obálky,
přechody, vysunutí, kontura, čočka, text na křivce a úpravy
bitmap. Závěrečná část je věnována rozvržení dokumentu, práci s
vrstvami, styly a šablonami; předtiskové přípravě, správci
barev, kalibraci tiskárny a vlastnímu tisku; nakonec potom
instalaci a uživatelskému nastavení a přizpůsobení. Poté je již
barevná příloha a krátký rejstřík.
Jak jsem již v úvodu uvedl, je tato publikace svým plnobarevným
zpracováním velice působivá, leč zdá se mi, že autoři tohoto
kladu nevyužili zcela úplně - v některých místech se omezili na
obrázky dialogových oken místo většího množství konkrétních
příkladů. Na druhou stranu je velice praktické, že zařadili
několik stran ukázek různých textur a vzorů a v závěru potom i
některé barevné palety. Co se výkladového přístupu týká, je
kniha určena těm, kteří již nějaké zkušenosti s grafickými
programy, nejlépe s Corelem, mají -- ti zde naleznou řadu
vtipných a praktických postřehů, v nichž se odrážejí praktické
zkušenosti autorů. Knihu bych doporučil těm, kdo si v minulosti
s Corelem již trošku hráli a nyní by chtěli plněji využít
možností sedmé verze.

Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.