Corel DRAW 8 Přesně a rychle

Archiv | 01.04.98

V této recenzi přinášíme pohled na prvý produkt ze stěžejního programového balíku, čítajícího programy Core...V této recenzi přinášíme pohled na prvý produkt ze
stěžejního programového balíku, čítajícího programy Corel
Draw, Corel Photopaint, Corel DREAM 3D, a řadu podpůrných
utilit. Corel DRAW je od věků vlajkovou lodí všech ostatních
programů a jeho kursem se neřídí jen ostatní produkty firmy
Corel Corp., ale "pirátsky" i mnoha dalších výrobců
softwaru.

Program Corel DRAW byl už od svého vzniku nositelem skvělých
myšlenek programového designu. Na otázku, kdo se nejvíc
zasloužil o snadné a intuitivní ovládání většiny programů,
umím odpovědět: "Jistě to byly firmy jako Apple, Microsoft,
Lotus, Fractal Design, ale mimořádnou úlohu sehrál právě
Corel." S každou další verzí programu Corel DRAW přichází na
svět programového designu něco nového.
Corel DRAW ve své poslední verzi skutečně dospěl. Nejde mu
už jen o vábivý efekt, množství znalostí, či vzplanutí
k moderním technikám, které spatřil u konkurence. To všechno
zaintegroval do své, nyní již uhlazené, možná až graciózní
identity.
První, co člověka který nějakou verzi programu Corel DRAW
zná a používá, je otázka, zda množství (portfolio, výběr)
funkcí vyváží investici do koupě nové verze. Ovšem druhou
a neméně zajímavou otázkou je uživatelský přístup -- jak to
pomůže mé práci, jak nová verze usnadní to, co dělám.
Jestliže vyspěl program, neméně vyspělí jsou dnes uživatelé.
Přinejmenším ti za mořem. Na úplném počátku závodů o přízeň
grafiků (někde kolem roku 1997) šlo především o funkčnost.
Pokud program uměl sestavit stránku z několika vektorových
obrázků a přidat něco písma, měl vyhráno. Později začal hon
na funkce a paradoxně ti, kteří to přehnali, ztratili zájem
běžných i salonních grafiků. Příliš komplikovaný program,
který navíc ještě padá, jim nemohl přinést potěšení. To byla
také situace bratříčka Corel DRAW -- Corel PHOTOPAINTu.
Třetí etapa závodů se sehrála o uživatelskou přítulnost,
a postarali se o ni všichni, od Microsoftu až k tvůrcům
známých plug-inů KPT. Zatím poslední etapou je opět závod
o uživatelskou jednoduchost, ale v jiném, vyšším principu
mravním. Jedná se totiž o využití času podle vzorce: Úspěch
= množství využitelných funkcí * rychlost práce * úspora
času.
V tom tkví ta dospělost, vždyť tvorba grafické předlohy je
časově velmi náročná. Grafická příprava prezentace pro
PowerPoint zabere celý den. A přitom je tolik, tolik výhodné
doplnit texty, tabulky a přehledy množstvím obrázků. Změny
reprezentativního kancelářského dokumentu (např. firemní
nabídky) jdou od černobílé jednoduchosti bez obrázků, přes
explozi barev a grafických symbolů až k barevné
a dokumentační harmonii podobně, jako se kdysi černobílá
televize pohlednicového formátu s výhradně studiovým
vysíláním změnila ve skvostně barevné širokoúhlé kino.
Z toho také plyne, že typickým uživatelem programu Corel
DRAW není jen profesionální grafik, ale marketingový
pracovník, jehož úkolem bylo dříve psát texty, a dokonce
i nejeden manažer, který si potřebuje připravit dokonalejší
a obrázky vybavenou prezentaci. Program Corel DRAW ve své
nové verzi podstatným způsobem zkracuje návrh a doladění
grafického díla. Šetří čas a tím se stává velmi efektivním
nástrojem.

Ovládání a krocení

Extrémně dokonalé je v nové verzi grafické prostředí.
Nástrojové lišty můžete snadno vytáhnout a bez omezení
usadit naprosto kamkoli. Celkem mohu říci, že ovládání se
stalo skutečně intuitivním právě proto, že téměř neexistují
omezení smysluplných nápadů uživatele. Je v něm ukrytá velká
tvůrčí svoboda.
Ovládání programu má jednotnou linii a ve všech případech
(použití různých nástrojů, či efektů) funguje velmi podobně.
Sjednoceno je nastavení všech parametrů programu do okna
typu "outline" (s +/-- rozbalovacími řádky). Můžeme si
kupříkladu velmi snadno nastavit velikost všech ovládacích
prvků, což jistě ocení slabozrací. Tlačítka mají samozřejmě
bublinkovou nápovědu, ale mohou dostat též popisky, a to je
velice výhodné pro začátečníky. Naprosto šokující pro mě
jsou možnosti nastavení designu podle jiných programů.
K dispozici máme kromě stylu Corel DRAW 8 styl prostředí
Adobe Illustratoru, Corel Draw 7, ale také Internetovský
layout, styl Macromedia FreeHandu a zvláštní styl pro
začátečníka. Navíc si můžeme vlastní prostředí upravit a pod
názvem uložit. Připravíme si různá nastavení pro různé druhy
práce, ale i různé kolegy. Tento přístup má jistě velké
obchodní nivó, ale současně ho uvítají všichni uživatelé
konkurenčních programů.
Začátečníci nebo i mírně pokročilí uvítají dobře zpracovaný
tutorial. Je velmi pěkný, jen je škoda, že nepřináší ještě
více (a ještě více) informací a postupů pro profesionální
grafiky.

Co nového?

Svým způsobem je nové úplně všechno. Řada prvků, které se
objevily již v šesté verzi, je upravena tak, že podstatným
způsobem vzrostla jejich využitelnost.
Ze všeho nejvíc mě zaujal browser, který sdružuje v rámci
windowsovského okenního designu náhledy na bitmapové
a vektorové obrázky, 3D objekty (také ty snadno vytáhnu
přímo na plochu Corel DRAW), symboly a skripty. Dále zde je
objekt manager a view manager. Zdlouhavé "lovení" grafických
objektů po discích je to tam. Nyní mně stačí "stisknout --
táhnout a pustit!".
Z minulé verze známe nastavitelné (šikmé) vodicí čáry.
V této verzi jsou téměř plnohodnotným objektem. Vynikající
je možnost uzamknout v interaktivním menu (po stisku pravého
tlačítka myši) libovolný objekt a znehybnit jej na pozadí,
či na popředí. Už se mi nestane, že při posouvání jednoho
objetu nechtěně nabourám celý obrázek.
Také nástrojová lišta má mnohá vylepšení. Můžeme ji využít
ve formě RR (Roll-Right) menu, nebo si zapneme paralelní
lištu s variantní nabídkou, jako tomu odpradávna je
u některých Cadů. Uživatelé verze 7 jistě přivítali editaci
gradientního barevného přechodu přímo v obrázku. Trojicí
bodů nastavíme počátek a konec přechodu (vně je konstantní
barva) a posuvníkem mezi nimi akceleraci barev k jednomu či
druhému bodu. Nyní už mohu další barevná "intermezza"
vkládat do spojnice bodů přímo tažením z hlavní barevné
palety. Podobně nyní můžeme využít nástroje pro 3D
"vytažení" objektů, aniž bychom museli použít Roll-Up okno
Extrude. Perspektivního zkreslení dosáhneme tahem posuvníku.
Zcela nový je nástroj pro současné elastické tažení všech
bodů - a to i sgrupovaných -- objektů. Dává téměř
neuvěřitelné možnosti grafického zvládnutí často příliš
strohého designu jednoduchých rovnoběžných a kruhových
objektů.
Podobný nástroj přidá objektům pružnou obálku. I to je často
mnohem rychlejší než použití Roll-Up okna. Pod tímtéž
okénkem nástrojové lišty je také funkce Blend postupného
morfingu mezi různými -- i sgrupovanými -- objekty. Rovněž
v tomto případě dokážeme akcelerovat morfing pomocí
posuvníku, ale co je nanejvýš příjemné -- velmi snadno
zachytíme samostatný počáteční a konečný objekt a můžeme
s ním snadno pohybovat.
Zcela nové je generování gaussovského stínu pod objektem. Je
ovšem velmi pomalé a tak se hodí spíše k závěru práce na
silnějším Pentiu. Velmi užitečná je možnost rychlého ručního
natáčení objektů pomocí nástroje, bez použití Roll-Up menu
či čtverečků kolem objektu.
K již dříve známým nástrojům patří malování od ruky tlustou,
ale jednoduchou plochou (bez dodatečných vložených čar),
nastavení průhlednosti (dokonce i zgrupovaných objektů).
Výplně barevnými vzorky (ať strukturními, bitmapovými či
fraktálovými) doznaly zlepšení co do využitelné
rozmanitosti.
Již v minulé verzi CorelDRAW jsme mohli používat standardní
filtry CorelPHOTOPAINTu na bitmapové obrázky. V této nové
verzi je přístup k bitmapám ještě příjemnější díky variantám
náhledů. Samozřejmě můžeme vektorové objekty přímo
v prostředí CorelDRAW konvertovat na bitmapové, ale
s výběrem barevného modelu (CMYK, RGB, 256 color, 256
grayscale, 16 barev a čb.) a při konverzi zvolíme rozlišení
a " antialiasing ".
Bitmapové i vektorové objekty a jejich grupy můžeme
podrobovat běžným barevným úpravám kontrastu, barevného
posunu a podobným úpravám.
CorelDRAW se v nové verzi uceleným způsobem věnuje též
Internetu. Můžete ho použít k tvorbě grafických
internetovských stránek (ovšem s podporou Corel Barista),
včetně tlačítek a dalších skriptových objektů. Pro návrh
internetovské stránky je výhodné použít Inner Wizarda.Corel Draw 8
+ jednotný styl a ovládání
+ úspora času při návrhu
+ přímá manipulace s objekty
+ variantní nastavení prostředí
-- zpomalení některých funkcí
K recenzi poskytla firma:
Corel
XXXXXX
XXXXXX
Cena: 18 300 Kč (bez DPH)

Pro vaši firmu

CorelDRAW 8 je program pro integrované zpracování
vektorových a bitmapových obrázků. Program je přístupný
a užitečný jak běžným marketingovým pracovníkům, tak vysoce
profesionálním grafikům. Nenáročnost ovládání se snoubí
s množstvím vysoce sofistikovaných funkcí pro úpravu
barevných předloh v rámci Color Managementu.
Ve verzi 8 byla již s konečnou platností odstraněna nevýhoda
programů od Corelu -- nutnost nastavovat parametry ve
zvláštních menu. Nyní téměř vše můžete měnit "od ruky" přímo
na pracovní ploše v obrázku.
Program CorelDRAW 8 přináší naprosto nový pohled na
uniformitu programového designu. Míra přizpůsobení se
uživatelovým zvyklostem je zde opravdu mimořádná a tak jej
přivítají uživatelé i typicky Macovských programů.
Slovníček pojmů

Vektorový obrázek -- obrázek složený z ploch ohraničených
přímkami a křivkami, rovněž True-Type písmena jsou zde takto
vytvořena
Bitmapový obrázek -- obrázek složený z barevných bodů
uspořádaných do pravidelné mozaiky
Grafické objekty -- elementárním objektem v CorelDRAW je
jedna barevná plocha, ť s otvory či dokonce přerušená
a nesouvislá. Na jednoduché objekty je možno aplikovat více
funkcí.
Grupa, sgrupovat -- hierarchické spojení a metoda spojení
více objektů (a grup) do jednoho celku, s nímž pak jde
najednou manipulovat. Aplikace některých funkcí na grupu má
za následek aplikaci na její části.
ColorManagement -- technologie umožňující sladit barevnost
a barevnou věrnost fotografie, počítačového návrhu, pohledu
na obrazovku a kvalitního reprografického či polygrafického
tisku.
Antialiasing -- metoda transformace přesných kontur a ostře
gradientních přechodů do hrubého bitmapového obrázku.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.