COMDEX: „Human Computing“ od IBM dává systémům oči a uši

Archiv | 01.01.98

Vývojový pracovník IBM Mark Lucente říká: „Pokoušíme se dát počítačům oči a uši, aby se komunikace mezi nim...Vývojový pracovník IBM Mark Lucente říká: „Pokoušíme se dát počítačům oči a uši, aby se komunikace mezi nimi a člověkem polidštila.“

Na Comdexu pan Lucente demonstroval výsledky výzkumu společnosti IBM v oblasti human computingu nebo natural computingu. Těchto termínů se používá k popisu vícemodálního uživatelského rozhraní, které odsouvá do pozadí klávesnici a myš. Říká: „Naším cílem je, aby nás počítače viděly a slyšely jako lidé“.
„Podívejme se na Mexický záliv“ říká pan Lucente. Stojí před gigantickou obrazovkou, na jejíž horní hraně je umístěna malá videokamera. Na obrazovce se náhle objevil třírozměrný obraz mapy Mexického zálivu. Pohnul rukou vpravo a obraz na obrazovce začal rotovat a zobrazil jiný pohled.

Systém poslouchá příkazy zadané hlasem prostřednictvím bezdrátového mikrofónu a softwaru ViaVoice společnosti IBM, schopného rozlišovat řeč. Systém sleduje gesta pomocí pohybující se videokamery. Používá přitom široce dostupnou technologii jako jsou standardní grafické a zvukové karty, přičemž je také závislý na výkonném serveru IBM NetFinity PC, který zpracovává kompletní algoritmy. Systém sleduje pohyb rukou pana Lucenteho. Když řekne: „Zvětši to!“, počítač změří vzdálenost mezi jeho rukama a pochopí, že uživatel chce objekt na obrazovce zvětšit.

Systém Natural Computing je po dvouletém vývoji zatím v plenkách. Společnost IBM je toho názoru, že systém tohoto typu může být používán ve školních třídách, při inženýrské nebo vědecké práci, a třeba i ve virtuálních parcích.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.