Co najdete na příštím CD

Archiv | 01.01.99

Tak se nám přiblížil konec roku, zima zaklepala na dveře, a my se znovusetkáváme nad CD přílohou našeho magazínu. Jak už určitě víte, od příštího čísla se budete setkávat s nov...

Tak se nám přiblížil konec roku, zima zaklepala na dveře, a my se znovu
setkáváme nad CD přílohou našeho magazínu. Jak už určitě víte, od příštího
čísla se budete setkávat s novým CD každý měsíc, a proto si pojďme říci pár
slov o tom, co nás čeká.
Rád se zde pozastavím u věci, která je pro tvorbu příštích CD příloh velmi
důležitá, a tou je přímá spolupráce s vámi, čtenáři. Děkuji všem, kdo se nám do
redakce ozvali a předali své názory na obsah a podobu, pochválili nebo
zkritizovali nabídnuté informace či programy, nebo nabídli k prezentaci na naší
příloze svá dílka. Jakékoliv ohlasy na naši práci jsou vítány, protože bez
vašich připomínek a kritických hodnocení můžeme obsah CD zlepšovat jen dle
našich zkušeností, a náš pohled nemusí vždy být pohledem čtenáře. Pokud byste
chtěli jakýmkoliv tvůrčím způsobem přispět naší příloze, ať už vámi vytvořenými
programy, tipy na příští obsah či jinými informacemi, obracejte se přímo na
adresu patrik_malina@idg.cz.
Struktura rubrik zůstane i na příštích CD přílohách zachována v podobě, kterou
jsme zvolili na přílohách v číslech 10/98 a 12/98. V části Novinky se setkáte
opět s elektronickou podobou časopisu, ne však již každý měsíc s celým
předcházejícím ročníkem. Na každém CD bude obsah aktuálního čísla, po delší
době pak budou zařazeny komplexnější přehledy, a samozřejmě v podobě, na jakou
jste zvyklí, tedy s fultextovým vyhledáváním, přehledností a příjemným
"kabátem". Dále tato rubrika bude obsahovat aktuální informace či dokumentaci,
důkladněji se určitě budeme věnovat významným akcím, jako je např. veletrh
Invex, a setkáte se s prezentací dalších produktů, jež obdržely plaketu PC
WORLD TOP PRODUKT. Novou součástí rubriky se stane Téma CD, o kterém si více
povíme dále.
Hlavním obsahem rubriky Hardware budou i nadále ovladače pro různá zařízení,
aby vám vše dobře fungovalo. Vývoj na tomto poli jde stále překotně kupředu,
takže není třeba se obávat o aktuálnost obsahu. Tabulky TOPů doznají do
budoucna změn tak, abyste si mohli vytvořit vlastní ideální sestavu podle
vašich představ a mohli maximálně využít širokého spektra nabídnutých
informací. Jak se říká, sto lidí, sto chutí, a proto si bude moci každý
přizpůsobit vytvořenou sestavu svým kriteriím.
Také součásti rubriky Software jsou již poměrně tradiční a zahrnují široké
spektrum programů, které by se vám mohly hodit. Přibude nová část, ve níž bude
zařazen software úzce související s již zmiňovaným Tématem CD, abychom
nezůstávali u šedé teorie a strohých informací, ale abyste si mohli vše v praxi
vyzkoušet a "osahat".
Pokud jste při používání různých komunikačních kanálů zůstali zatím u e-mailu,
případně chcete poradit, kam se na síti podívat, určitě navštivte rubriku
Komunikace. Najdete zde jak nové verze programů pro využívání všemožných služeb
Internetu, tak informace o tom, jak to udělat, pokud se na síti chcete
zviditelnit. Pamatujte, že možná přijde doba, kdy bude platit: kdo není na
síti, jako by nebyl.
Novým prvkem, který se na příštích CD objeví (jak bylo zmíněno výše), bude
jedno specifické aktuální téma, jemuž se budeme podrobněji věnovat. Jeho
obsahem budou jednak populární výklady problematiky, rady a tipy, návody, jak
si co vyzkoušet a ověřit "na vlastní kůži", a samozřejmě software a soubory,
jež budete pro vaše experimenty potřebovat. Zastavíme se u počítačové grafiky,
kde se budete moci blíže seznámit s různými formáty grafických souborů,
vyzkoušíte si programy počínaje tvorbou a konče prohlížením a převodem formátů.
K dispozici vám budou obrázky, které vám připravíme jednak různými digitálními
fotoaparáty, jednak skenováním, a také ze sítě Internet, abyste sami mohli
porovnat jejich kvalitu a použitelnost formátů pro různé účely. Dalším
zajímavým a aktuálním tématem je jistě problematika spojená s formátem MP3, a
to nejen proto, že hudba byla až do příchodu této technologie trošku pozadu.
Dnes je vše jinak, a pokud třeba chcete pracovat s vlastními zvukovými výtvory,
nemusí vás již děsit představa hard disku zaplněného WAV soubory. Díky
rozšíření běžně používaných zapisovacích CD mechanik již dávno není vlastní
nahrané CD pouze vzdáleným snem. K dispozici bude opět software, který pokryje
širokou škálu operací a postupů, jimiž při tvorbě souborů formátu MP3 musíte
projít, a samozřejmě nebudou chybět potřebné vzorky. Prozatím stačí, abychom si
ponechali nějaká překvapení v záloze.
Nyní si pojďme říci něco o obsahu příštího CD. Na minulých přílohách jste již
nejednou narazili na produkty firmy Symantec. Pokud jste si užitečné pomůcky z
dílny pana Nortona oblíbili, máte se nač těšit. Budete si moci vyzkoušet novou
verzi produktu Norton AntiVirus 5, a sami si ověřit, že vývoj v této oblasti se
u "Symanteců" rozhodně nezpomalil. Na vyzkoušení jednoho z nejlepších
antivirových programů budete mít tradiční měsíční lhůtu.
Podle anket, které jsme provedli, a dotazů čtenářů jsme dospěli k závěru, že
preferovaným tématem jsou pro vás operační systémy Windows 95/98. Proto jsme se
rozhodli, že aktuálním Tématem CD bude právě tato problematika. Dostane se vám
tedy řada rad, návodů a námětů, jak s vašimi "Wokny" lépe pracovat, jak
odstranit různé vzniklé potíže, a také budete mít k dispozici soubor různých
pomůcek a nástrojů, které vám pomohou při práci.
Už jste slyšeli o fenoménu zvaném ICQ? Pokud jste se setkali s názvem tohoto
programu v žebříčcích sharewarových serverů, a nevíte, co způsobilo jeho
popularitu a k čemu vlastně slouží, pak si jistě najděte cestu do rubriky
Komunikace. Dozvíte se, proč by vám tento program mohl být užitečný, jaké jsou
možnosti posledních verzí a také o tom, že existují české lokalizace a stránky
českých příznivců.
Tím samozřejmě výčet nekončí. Pevně věříme, že další CD příloha bude přínosem
do vaší sbírky, a těšíme se na vaše náměty a připomínky, abychom vám i nadále
mohli připravovat obsah, který bude zajímavý a užitečný.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.