ClarisWorks 4.0 CZ - česká integrovaná kancelář

Archiv | 01.03.98

S rostoucím výkonem hardwaru se z počítačů v kancelářích vytratily integrované aplikace a jejich místo převzal...S rostoucím výkonem hardwaru se z počítačů v kancelářích
vytratily integrované aplikace a jejich místo převzaly balíky
kancelářských programů typu Office. U počítačů Macintosh tento
přechod zdaleka není tak razantní jako na platformě Wintel,
již zcela ovládl Microsoft. Důvody pro to jsou v zásadě dva.
Prvním z nich je špatná pověst verze pro Macy, dnes asi
nejrozšířenějšího balíku kancelářských aplikací Microsoft
Office, která se zřejmě výrazně zlepší s příchodem nové verze
Microsoft Office 98. Druhým důvodem neutuchající popularity
integrovaného softwaru na Macu je mnoha "nej" ověnčená aplikace
ClarisWorks, jejíž předposlední verze 4.0 se nedávno dočkala plné
lokalizace do češtiny.
ClarisWorks je typickým zástupcem integrovaných programů, ve
kterém lze pracovat se šesti typy dokumentů: text, kresba,
malba, tabulka, databáze a komunikace. Všechny typy dokumentů se
upravují v jediné aplikaci a různé druhy dat tak lze přirozeně
kombinovat. Při tvorbě nového dokumentu se zvolí jeho typ,
případně se vybere některý z řady připravených vzorů. K
dispozici jsou také tzv. asistenti, kteří formou otázek získají
od uživatele základní údaje a podle nich vygenerují kostru
dokumentu.

Text

Textové dokumenty patří v mnoha kancelářích k nejčastějším a
právě textový modul ClarisWorks prodělal některé příjemné změny.
Přibyla zde možnost definovat oddíly textu, které mohou mít
vlastní záhlaví a patu, číslování stránek i sloupcovou úpravu. V
jednom dokumentu tak nyní například můžete používat v různých
částech různé počty sloupců. Stránky lze formátovat zrcadlově,
tj. mohou být jiné okraje pro levé a pravé stránky. K odstavcům
lze také přidat různá uvození a tím rychleji formátovat
strukturované dokumenty. Neméně významná je i možnost definovat
styly, jež pomáhají udržet konzistentní vzhled celého dokumentu.
Nově přidané vlastnosti jistě přivedou ke ClarisWorks uživatele,
kteří zatím byli nuceni používat jiné, třeba i starší produkty.
Protože ClarisWorks jsou kompletně lokalizovány, znamená to
také přítomnost českého a slovenského (také anglického
a německého) pravopisného slovníku, slovníku pro dělení slov
i slovníku synonym (tezaurus). ClarisWorks 4.0 jsou tak jediným
široce dostupným produktem, který tyto možnosti nabízí uživatelům
Maců v našem regionu. Škoda jen, že stále nejsou k dispozici
převaděče umožňující spolehlivou konverzi českých dokumentů
z a do rozšířených Windows aplikací.

Malba a kresba

Pro tvorbu obrázků slouží v ClarisWorks dvojice modulů,
odrážející dva druhy grafického softwaru. Kreslicí modul
umožňuje kreslení nebo, chcete-li, rýsování, tj. obrázek se zde
skládá z jednotlivých grafických objektů, jako jsou čáry,
obdélníky a ovály, jejichž tvar lze kdykoliv měnit. Malovací
modul naproti tomu nabízí malířské plátno, na které můžete
kreslit nástroji jako je tužka, štětec nebo sprej. Přirozeně
nástroje obou modulů je možné kombinovat. V žádném z těchto modulů
nedošlo oproti předchozím verzím k nějakým výrazným změnám, snad
až na možnost volné rotace libovolného objektu nebo části malby
tažením úchopových značek.

Tabulka

I když se tabulkový procesor ClarisWorks množstvím funkcí
přirozeně nevyrovná Microsoft Excelu, změny provedené ve verzi
4.0 jeho použitelnost dále zvyšují. Nově přibyla možnost
automatického vyplnění řady (sloupce nebo řádku) buněk. Buňky lze
vyplnit čísly, datumy nebo časy se zadaným přírůstkem, případně
opakujícím se vzorem. Při vyplňování seznamu měsíců jsou bohužel
použity názvy měsíců ve druhém pádě (tj. ledna, února atd.) místo
přirozenějšího prvního pádu (leden, únor atd.). V každém případě
možnost automatického vyplňování buněk výrazně urychluje tvorbu
tabulek.
Druhá sada zlepšení se týká vzhledu tabulek. Buňky mohou být
nyní vyplněny zvoleným vzorem nebo barvou a také lze vybrat barvu
pro okraje buněk. Tabulky tak získávají mnohem profesionálnější
vzhled, odpovídající dnešním zvyklostem. K dispozici je také
několik připravených stylů tabulek, jejichž použití usnadňuje
a urychluje úpravu vzhledu tabulky.

Databáze

Databázový modul stojí tak trochu stranou. Odvozen je od jiného
populárního produktu firmy Claris, databáze FileMaker Pro, jeho
možnosti jsou ale přizpůsobeny integrovanému prostředí. Databáze
například odpovídají jedné tabulce, tj. nejedná se o plně relační
databázi, a k dispozici není vestavěný skriptovací jazyk.
Ve verzi 4.0 přibyla řada nových typů polí: jména,
rozevírací nabídky, přepínače, zaškrtávací okénka, pořadová
čísla, seznamy hodnot a údaje o záznamu. Do pole typu jméno lze
například ukládat úplná jména osob, od běžného textového pole se
potom liší tím, že pro třídění se používá poslední slovo z pole,
tj. příjmení.
Dalším vylepšením je možnost zobrazovat obsah databáze
v přehledném tabulkovém formátu. Uživatelé, kteří potřebují
v databázi často vyhledávat nebo třídit podle zadaných kritérií,
jistě uvítají nově přidanou možnost uložení dotazů pro
vyhledávání a pokynů pro třídění. Při opakovaných vyhledáváních
nebo tříděních potom není nutné znovu zadávat všechna kritéria.
S touto schopností souvisí i nově zavedené výpisy, což jsou
uživatelem vytvořené formuláře s pojmenovaným hledáním
a tříděním.

Komunikace

Poslední z modulů je komunikační, sloužící pro připojení na
on-line služby a BBS prostřednictvím modemu. Pomocí tohoto modulu
lze získávat ze vzdálených počítačů informace, případně nahrávat
soubory. Vzhledem k obrovskému rozmachu, jaký prožívá v poslední
době Web, však působí komunikační modul z ClarisWorks trochu jako
vykopávka. Oproti předchozím verzím se prakticky nezměnil
a osobně si myslím, že v ClarisWorks zůstává jen z důvodu tradice.

Integrace

Klíčem k úspěchu ClarisWorks je přirozená integrace všech modulů
do jednoho celku. Do textového dokumentu tak například můžete
vkládat obrázky, tabulky i grafy v podobě rámečku, jímž lze
libovolně rotovat a nechat jej obtékat textem. Klepnutím na rámeček
se zobrazí nabídky vztahující se k datům v rámečku, např.
tabulce, které tak lze ihned začít upravovat. Užitečná je
integrace textového editoru a databáze umožňující tzv. slučování
pošty, tj. opakovaný tisk dokumentu s údaji doplněnými z
databáze. Nyní lze výsledek slučování ještě před tiskem
zobrazit.

Další novinky

Pro uložení často používaných položek (text, obrázek) nabízí
ClarisWorks různé typy knihoven. K dispozici je několik
připravených knihoven, jež lze dále rozšiřovat o vlastní
prvky. Pro usnadnění přístupu k některým funkcím je možné
používat palety s tlačítky, které může uživatel sám
konfigurovat. Pro automatizaci úloh a vazbu na další aplikace
lze využít AppleScript, podpora WorldScriptu zase umožňuje
pracovat s různým jazykovým vybavením.

Závěr

Integrovaný software ClarisWorks 4.0 CZ je dnes jediným široce
dostupným komplexním řešením kancelářských aplikací pro Macy,
uzpůsobeným našemu jazyku, a to včetně kontroly pravopisu a
slovníku synonym. Snadností ovládání, vhodným výběrem funkcí a
přirozenou provázaností modulů si upevnil svoji vedoucí pozici
nejen mezi integrovaným softwarem, ale mezi základními
kancelářskými aplikacemi vůbec.

Software ClarisWorks 4.0.5 CZ a 5.0 pro test poskytla firma CDS,
Na Šafránce 22, Praha 10
Cena: ??? Kč

Obrázky:
1) ClarisWorks nabízí integrované prostředí (claris.tif)
2) Asistenti zjednodušují návrh dokumentů (asist.tif,
asist2.tif)
3) Databázový modul se podobá FileMakeru Pro (database.tif)
4) Nově přibyla možnost definovat oddíly textu (oddil.tif)
5) Český a slovenský tezaurus jsou vítanou částí ClarisWorks 4.0
CZ (tezaurus.tif)
6) ClarisWorks 5.0 přináší přepracované uživatelské rozhraní
(claris5.tif)ClarisWorks 5.0 Office

Změna v názvu integrovaného softwaru ClarisWorks 5.0 Office
odráží trend posledních let a vyjadřuje také, že se jedná o
balík několika aplikací. Sílící vliv Internetu se totiž projevil
v přidání lite verze webového editoru Claris Home Page a
prohlížeče Netscape Navigator.
Změny v ClarisWorks 5.0 lze zhruba rozdělit do tří skupin.
Předně došlo k přepracování uživatelského rozhraní, které má nyní
modernější vzhled a lépe se snáší s Mac OS 8. Přibyla lišta
s tlačítky, jejíž obsah lze uživatelsky konfigurovat, a změnilo
se i textové pravítko, které má modernější vzhled a hlavně při
posunu okrajů se zobrazuje svislá čára v textu, usnadňující
přesnější nastavení. V tabulkovém procesoru se nyní lépe zadávají
funkce, jež jsou organizovány do tematických skupin a je k nim
okamžitý přístup přes tlačítko u editační řádky. V nápovědě
přibyla část FAQ a téměř každé dialogové okno obsahuje odkaz na
vlastní nápovědu.
Druhou kategorii změn představuje přidání nových funkcí. Do
dokumentů lze nyní přímo vkládat matematické vzorce, které se
připravují v připojeném Equation Editoru. U obrázků je možné
kromě barevných přechodů a vzorů používat také textury (tj.
vlastně vícebarevné vzory) a v tabulkovém modulu je možné
pojmenovat buňky a odkazovat se na ně jménem. V databázovém
modulu přibyl nový typ polí pro ukládání grafiky, filmů
a textových rámečků. Pro zvýšení bezpečnosti lze nyní dokumenty
chránit heslem.
Poslední kategorii změn představuje posílení vazby na
Internet, přesněji řečeno na Web. Přímo z ClarisWorks lze nyní
odeslat e-mail, spustit webový prohlížeč, a dokonce je možné
označit text nebo grafiku jako URL odkaz. Tyto odkazy mohou být
také lokální mezi jednotlivými dokumenty ClarisWorks. V textovém
modulu ClarisWorks lze rovněž připravovat webové stránky, a to
včetně obrázků a odkazů. Při srovnání se specializovanými
webovými editory ale tato funkce ClarisWorks hodně pokulhává.
ClarisWorks 5.0 přináší atraktivní vzhled, řadu užitečných
vylepšení a také zcela nové vlastnosti, mezi nimiž vyniká možnost
tvorby odkazů mezi dokumenty, a to i v rámci Webu. Testovaná verze
5.0 nebyla lokalizována, ale slovníky lze bez problémů převzít
z lokalizované verze 4.0.5. Verze 5.0 obsahuje i podstatně více
předloh a knihoven.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.