Claris HomePage 3.0

Archiv | 01.06.98

vizuální webový editor s vazbou na databáze Vizuální webový editor Claris HomePage představuje ve verzi 3.0 asi...vizuální webový editor s vazbou na databáze

Vizuální webový editor Claris HomePage představuje ve verzi 3.0
asi nejvýraznější upgrade od svého uvedení. Na trh ho sice ještě
uvedla firma Claris, dnes je již ovšem ve vývojovém programu
nově vzniklé firmy FileMaker, Inc. Tato společnost se plně
soustředí na vývoj databázového produktu FileMaker Pro, pro
nejž představuje HomePage skvělou spojku na Web. To se naplno
projevilo již v HomePage 3.0, který kromě tvorby stránek pro
publikování databází na Webu přichází také s celou řadou dalších
vylepšení.

Úpravy stránek

Claris HomePage 3.0 zůstává u klasického vizuálního návrhu
webových stránek stylem vycházejícím z textových editorů. Nelze
tak sice umisťovat prvky stránek na libovolné místo, stejného
efektu ale můžete dosáhnout použitím tabulek, jejichž podpora se
v HomePage 3.0 výrazně zlepšila. Nyní lze například přidat
obrázek do pozadí tabulky, případně zvolit barvu pozadí
jednotlivých buněk. Velikost tabulky, řádků a sloupců lze také
snadno měnit tažením. Podobně se zlepšila práce s rámci, jejichž
obsah se zobrazuje přímo v editoru.
U textu je možné nastavit doporučené písmo, případně několik
písem a zvolit jeho barvu. Pokročilejší uživatelé jistě přivítají
možnost vkládat a upravovat skripty ve zvoleném jazyce VBScript,
JavaScript nebo PerlScript. Podobně lze ve vizuálním modu vkládat
do stránek i HTML kód, popř. poznámky. Zachovány zůstaly
možnosti vložení vnořeného objektu, apletu a QuickTime filmu.
HomePage 3.0 tradičně obsahuje vestavěný HTML editor, kde
lze přímo pracovat s HTML kódem stránky. Uživatel si zde může
nastavit barevné rozlišení syntaxe kódu, které výrazně usnadňuje
orientaci.
Vylepšení se dočkal také mod náhledu, kde fungují všechny
odkazy a nově je přidán i náhled na aplety Javy (je to skutečně
pouze náhled, aplety nejsou plně funkční). Velice užitečná je
možnost nastavit velikost okna tak, aby odpovídala různým
rozlišením monitoru.

Správa stránek

Nový HomePage poprvé přináší integrovanou správu sady stránek. V
samostatném okně lze nyní zobrazit obsah zvolené složky, kde je
možné soubory přejmenovávat, změny se ale neprojevují automaticky
v odkazech. Soubory také nelze mezi složkami přesouvat. Celou
složku, případně vybrané resp. změněné soubory lze přímo
z HomePage uploadovat na zvolený webový server. Důležitá je
možnost kontroly lokálních odkazů ve všech stránkách najednou,
a samozřejmě schopnost opravit chybné odkazy. HomePage také
zvládá funkci konsolidace, která umožňuje zkopírovat například
grafické soubory rozmístěné po celém disku do jedné složky
a příslušně upravit odkazy.
Užitečná funkce zobrazení statistiky stránek, tj. doby
nahrání při různých přenosových rychlostech, je dostupná i pro
sadu stránek. Podobně lze využívat funkci vyhledej/nahraď pro
dělání oprav na více stránkách najednou. Tato funkce sice pracuje
jen s textem, ale protože uživatel může zvolit vyhledávání v HTML
kódu, lze tak třeba na stránkách nahrazovat i obrázky. Nyní je
také možné nastavovat globální parametry stránek, jako jsou barvy
textu a odkazů nebo obrázek v pozadí, pro více stránek najednou,
což usnadňuje udržení jednotného vzhledu všech stránek.

Předlohy a asistenti

S Claris HomePage 3.0 je dodávána řada vzorových stránek i jejich
celých sad, které stačí jen doplnit vlastními údaji a
můžete je publikovat. K dispozici je také řada knihoven s často
používanými prvky (obrázky, animacemi), stačí je jen přetáhnout
do vlastních stránek.
Aby byla tvorba webových stránek ještě snazší, jsou součástí
HomePage 3.0 nově také asistenti, kteří s návrhářem procházejí
proces tvorby stránek. Při tvorbě nové sady stránek se nejprve
zvolí příslušný asistent (liší se podle typu stránek, např.
asistent pro noviny, osobní stránky, práci s rámci apod.), který
si od uživatele vyžádá několik základních údajů, nechá ho zvolit
základní strukturu a styl stránek a potom již vygeneruje
příslušně uzpůsobenou sadu stránek. Výhodou asistentů oproti
prostým vzorům je to, že vytvářejí stránky lépe přizpůsobené přáním
návrháře. V případě použití asistenta i předlohy samozřejmě
můžete vygenerované stránky dále upravovat ručně.

Vazba na FileMaker Pro 4.0

Poté, co přišel databázový produkt FileMaker Pro 4.0 (PCW 98/3,
str.122) s vestavěným webovým serverem umožňujícím pracovat
s databázemi prostřednictvím webových prohlížečů, stala se velice
aktuální tvorba vlastních webových stránek pro přístup k datům.
Webový server ve FileMakeru Pro pracuje se stránkami vytvářenými
v CDML (Claris Dynamic Markup Language), což je přirozené
rozšíření HTML o práci s databázemi. Právě podpora CDML je asi
největší novinkou v Claris HomePage 3.0. Uživatelé tak zde mohou
snadno navrhovat vlastní webové stránky určené pro přístup
k databázím FileMakeru Pro, a co víc, tvorba těchto stránek je
velice jednoduchá. K dispozici jsou knihovny CDML prvků
s vysvětlením jejich přesného významu. Stačí jen příslušné CDML
příkazy přenést do vlastních stránek a stránky publikovat pomocí
FileMaker Pro. Vše je ještě jednodušší, použijete-li pro návrh
stránek příslušného asistenta. Potom ani nemusíte znát CDML,
stačí jen zvolit databázi, kterou chcete publikovat,
a specifikovat, co s ní lze dělat (vyhledávat, přidávat nebo
upravovat záznamy), jaké údaje se mají zobrazovat apod.,
a o vygenerování všech potřebných stránek se postará asistent.

Závěr

Claris HomePage je produkt pro uživatele, kteří potřebují snadno
a rychle připravit hezky vypadající webové stránky. Verze 3.0
představuje zatím nejvýznamnější upgrade v této produktové řadě
a přichází z řadou vylepšení a nových funkcí zjednodušujících
návrh klasických webových stránek. Podporu horkých novinek jako
je DHTML a CSS zde sice zatím nenajdete, na druhou stranu
HomePage 3.0 jako zatím jediný produkt umožňuje tvorbu stránek v
jazyku CDML pro přístup k databázím ve FileMaker Pro. Největší
devizou Claris HomePage zůstává snadná tvorba stránek bez
zvláštních znalostí HTML.
30denní zkušební verzi Claris HomePage 3.0 je možné nahrát z
webového serveru firmy FileMaker, Inc. ( www.claris.com ).

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.