Cisco Networking Academy 2003 - učíme se sítě

Archiv | 01.07.03

Letos v srpnu jsou to již tři roky, co se CESNET v rámci své podpory distančhovzdělávání podílí na programu Cisco Networking Academy (CNA). Jedná se o vzdělávací program, jehož cíle...

Letos v srpnu jsou to již tři roky, co se CESNET v rámci své podpory distančho
vzdělávání podílí na programu Cisco Networking Academy (CNA). Jedná se o
vzdělávací program, jehož cílem je výchova odborníků pro návrh, budování a
správu počítačových sítí. Program vychází ze studií provedených ve Spojených
státech amerických, v západní a východní Evropě, a v neposlední řadě i v České
a Slovenské republice. V současné době prudce stoupají požadavky na počet
síťových expertů. Navíc se ukazuje, že tento trend bude i nadále pokračovat.

Historie CNAP (Cisco Networking Academy Program) sahá až do roku 1993, kdy si
vedení společnosti Cisco Systems začalo uvědomovat nedostatek síťových
odborníků a rozhodlo se zapojit se do jejich výchovy. Studium bylo organizováno
jako distanční a vzbudilo nemalý ohlas. Postupně vznikla celosvětová poptávka,
aby společnost Cisco vyvinula učební osnovy, které by bylo možno uvést v podobě
nového kursu. Pevná forma učební osnovy a aktivity v oblasti podpory tak
vyústily v program CNA, který byl pro veřejnost uvolněn v roce 1997. V České
republice se CNAP začal rozvíjet v roce 1999, kdy došlo k jednáním mezi
sdružením CESNET a ČVUT o vytvoření regionální CNA. V roce 2000 vznikl
realizační tým a byla slavnostně otevřena první regionální CNA při CESNET, z.
s. p. o., jako společný projekt sdružení a Katedry telekomunikační techniky FEL
ČVUT. Po proškolení instruktorů specializovaným školicím střediskem CATC ve
Vídni zahájila výuku od srpna 2000.

Základní studium (1. etapa studia) je rozděleno do čtyř semestrů, studenti
docházejí do učebny jednou týdně na dvě nebo čtyři hodiny v závislosti na
intenzitě a délce celkového studia. V ČR je studium organizováno jako dvouroční
s docházkou jednou týdně na dvě hodiny. Protože je studium distanční,
předpokládá se, že se student bude věnovat výuce ještě minimálně další dvě
hodiny týdně ve svém volném čase, neboť učební materiály jsou neustále dostupné
na internetu. Kromě prvního semestru, kde převládá teorie, je základní studium
zaměřeno na praktická cvičení. Na konci každého semestru musí student prokázat
své znalosti zkouškou. Absolvent základního studia CNA získá vzdělání v oblasti
projektování, návrhu, budování a správy lokálních počítačových sítí střední
velikosti a znalosti nutné pro absolvování certifikačního testu CCNA (není
součástí CNAP), který lze se značnou slevou absolvovat u libovolné certifikační
autority. Stručná osnova základního studia je následující:

1. semestr Networking Basics: základy výpočetní techniky, elektronika a
signály, binární soustava, model OSI, návrh a dokumentace, praktická cvičení
-kabeláž

2. semestr Routers and Routing Basics: lokální sítě, základy práce se
směrovači, základy konfigurace směrovačů, statické směrování, RIP, IGRP,
praktická cvičení směrovače

3. semestr Switching Basics and Intermediate Routing: přístupové seznamy,
segmentace, základy konfigurace přepínačů, praktická cvičení přepínače

4. semestr WAN Technologies: sítě WAN, základy ISDN, Frame Relay a PPP,
praktická cvičení sítě WAN, shrnutí semestrů 1 až 4

Díky spolupráci s firmou ANECT, a.s., (viz http://www.anect.com) a sdružením
CELN, které kromě podpory distančního a elektronického vzdělávání spolu s
autorem vzdělávacího programu firmou Cisco Systems koordinuje činnost akademií
v ČR, bylo možno zahájit výuku rozšířeného studia (2. etapa studia), které je
organizováno do čtyř semestrů (tj. semestrů 5 až 8) s intenzitou výuky 4 hodiny
týdně a které svou náplní navazuje na předchozí základní studium. Každý semestr
je stejně jako u základního studia zakončen zkouškou. Prerekvizitou pro účast
je buď úspěšné absolvování předchozích čtyř semestrů základního studia, nebo
platná certifikace CCNA. V rozšířeném studiu je kladen důraz zejména na
praktická cvičení, absolvent si prohloubí vzdělání v oblasti projektování,
návrhu, budování a správy lokálních počítačových sítí střední velikosti, a
získá znalosti nutné k absolvování certifikačního testu CCNP, který je možno
absolvovat u libovolné certifikační autority. Stručná osnova semestrů 5 až 8 je
následující:

5. semestr Advanced Routing: VLSM, NAT, DHCP, OSPF, EIGRP, BGP

6. semestr Remote Access: vzdálený přístup, WAN sítě, konfigurace modemů, ISDN,
DDR, X.25, Frame-Relay, NAT, AAA

7. semestr Multi-layer Switching: přepínání, Fast Ethernet, gigabitový
Ethernet, VLAN, VTP, STP, MLS, HSRP, IGMP, bezpečnost

8. semestr Internetwork Troubleshooting: diagnostické režimy, přehled
protokolů, odstraňování problémů, příkazy show, debug, diagnostika přepínačů,
diagnostika EIGRP, OSPF a BGP

Síťová akademie Cisco je určena studentům starším 16 let. Horní věková hranice
k zahájení studia není omezena. S výjimkou technické angličtiny (z oblasti
počítačů) nejsou pro zahájení studia třeba žádné další znalosti ani dovednosti.
Každý z uchazečů by si však měl rozmyslet, zda jeho zájem o problematiku je tak
značný, aby se k náročnému studiu přihlašoval.

Studium CNAP lze zahájit několika způsoby. Je-li zájemce studentem školy, která
je nositelem lokální síťové akademie, přihlásí se u osoby zodpovědné za program
CNA, jež mu poskytne další informace. Seznam akademií včetně kontaktních osob
je uveden na webu http://www.cisco.cz/cna/cnap_cr.htm pod odkazem: "Kde můžete
studovat". Studium pro studenty školy, která je nositelem lokální akademie, je
bezplatné. Lokální akademie mohou (ale nemusí) přijmout mezi své studenty i
další zájemce ze škol, jež nejsou členy akademie, či z neakademických
institucí. Zájemce se může o podmínkách studia informovat přímo u jemu
vyhovující lokální akademie. Kontakty na akademie nalezne na výše uvedeném
webu. Počet lokálních akademií není uzavřen. Pokud tedy z některé školy pochází
větší počet zájemců, je nejsnazší cestou k absolvování CNA zřídit zde lokální
akademii.

V současné době je studentům při výuce kursů v učebnách na Katedře
telekomunikační techniky Českého vysokého učení technického v Praze 6 k
dispozici pět lektorů. Čtyři semestry základního studia již na této akademii
absolvovalo 53 studentů a celkově v současné době studuje dalších 149. S
rozvojem důležitosti síťového managementu rapidně vzrůstá zájem uchazečů o
zařazení do kursů. V současné době v České republice funguje 6 regionálních
akademií, které jsou současně i akademiemi lokálními, a 31 lokálních akademií.
Po celém světě ve více než 150 zemích studuje ve více než 10 700 akademiích
přes 460 700 studentů.

Další informace o CNAP, včetně osnovy studia a elektronické přihlášky, lze
nalézt na http://rcna.cesnet.cz.Informační portál distančního vzdělávání eLearningu

Počítačové technologie a aplikace nejsou rozhodně jedinou oblastí, která se v
současné době velmi rychle rozvíjí. K největším a také k nejzásadnějším změnám
dochází v oblasti práce s informacemi. Kvantum potřebných informací se stále
zvětšuje a většina z nás má čím dál tím méně času je vyhledávat, třídit či
zpracovávat. Naopak jsme stále více závislí na dostupnosti těch "správných"
informací, které potřebujeme ke své práci a k dosažení co nejvyšší
efektivnosti. Klademe tedy velký důraz na dostupnost, včasnost a využitelnost
informací.

Za účelem rychlejšího a komfortnějšího dosažení informací o problematice
distančního vzdělávání a eLearningu je sdružením CESNET provozován informační
portál, který by požadavky splňoval. Portál je vytvářen především pro segment
vysokoškolských a univerzitních institucí v ČR, jimž je také nabídnuta možnost
podílet se na jeho obsahové náplni. Výhodou tohoto informačního portálu by mělo
být shromažďování informací vztahujících se k problematice distančního
vzdělávání a eLearningu, které budou všem zájemcům dostupné na stránkách
http://eLearning.cesnet.cz.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.