Český trh IT: rok 1997 a 1998 obdobím stagnace

Archiv | 01.12.98

Podle studie IDC klesly pod vlivem ekonomických potíží výdaje na informační technologie v roce 1997 o 1 % Devalvac...Podle studie IDC klesly pod vlivem ekonomických potíží výdaje na informační technologie v roce 1997 o 1 %

Devalvace české koruny a zpomalení ekonomického růstu přiškrtily výdaje na informační technologie v České republice v loňském roce. Podle společnosti IDC se hodnota IT trhu v roce 1997 snížila o 1 % na 1,438 miliardy dolarů v porovnání s hodnotou 1,443 miliardy dolarů z roku 1996. Výdaje na IT byly nižší téměř ve všech klíčových zákaznických segmentech, přičemž největší škrty byly provedeny v oblasti veřejných služeb, kde česká vláda ostře omezila výdaje, a v bankovním a finančním sektoru.

Nepříznivá ekonomická situace byla podtržena silnými záplavami v loňském červenci, které si vyžádaly velké dodatečné výdaje z veřejných i soukromých rozpočtů. Nestabilita bankovního sektoru společně s plánem Ministerstva financí urychlit privatizaci velkých bank rovněž omezily výdaje na informační technologie v segmentu finančních institucí. Většina bank se rozhodla pozdržet své IT projekty do doby konečné privatizace a čeká na pokyny nových strategických investorů. Výdaje byly také významně nižší v oblasti malých podniků, kanceláří a domácích uživatelů.

Česká republika se tradičně řadí mezi největší trhy s informačními technologiemi ve střední a východní Evropě s výjimkou Ruska. V letech 1989-1996 zaznamenal český IT trh pozoruhodný rozmach reprezentovaný masivními investicemi do nejmodernějších technologií. Tento nadějný proces se zastavil začátkem roku 1997 a od té doby trvá stagnace.

Velký díl odpovědnosti leží na hardwaru. Pokles českého trhu je nejmarkantnější v sektoru osobních počítačů, kde se prodej snížil v roce 1997 na 233 200 jednotek (-3 %). Na rok 1998 IDC předpovídá jen mírný růst jak hodnoty PC trhu tak prodeje jednotek PC. Také další hardwarové segmenty včetně serverů, periferií, pracovních stanic a hardwarových doplňků vykázaly nízký růst nebo pokles. Na druhou stranu prodej v segmentech IT služeb, softwaru a datových komunikací, které zaznamenaly solidní nárůst, alespoň zčásti vyrovnal propad poptávky po hardwaru.

Trh s informačními technologiemi v České republice by nicméně měl do roku 2001 růst průměrným tempem 8 % ročně. Hodnota trhu by pak měla v roce 2001 dosáhnout výše 2,1 miliardy dolarů. Zatímco většina výdajů půjde stále na hardware, stále větší podíl na celkových IT výdajích budou získávat software a služby. Silný rozvoj se očekává zejména v oblasti osobních počítačů, síťových technologií, LAN serverů, síťových služeb, vývoje softwarových aplikací, profesionálních služeb a služeb zákaznické podpory. Růst celkového IT trhu bude do budoucna ovlivňována celou řadou faktorů, jakými např. jsou technologické změny, trendy v oblasti sítí, poptávka po komplexních profesionálních službách, rozvoj Internetu/Intranetu a popularita klient/serverových ERP řešení.Společnost International Data Corporation (IDC) je předním poskytovatelem dat, informací a analýz z oblasti informačních technologií. IDC v současnosti disponuje po celém světě více než 40 středisky zaměřenými na průzkum trhu a 300 odbornými analytiky. V regionu střední a východní Evropy je IDC přítomna díky síti zastoupení v Budapešti, Moskvě, Sofii, Varšavě a Záhřebu. Celá tato síť je řízena z regionálního centra v Praze.

Tabulka:

Jednouživatelské systémy<T>35 %

Víceuživatelské systémy<T>10 %

Datakomunikační hardware<T>7 %

Software<T>13 %

IT služby<T>35 %

Popisek tabulky: Rozdělení trhu s informačními technologiemi v České republice v roce 1997Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.