Český Internet a MS Internet Explorer 4

Archiv | 01.11.98

Autor: Miroslav Renda Vydavatelství: Grada, Praha 1998 Počet stran: 267 Doporučená cena: 195 Kč Marketing a...Autor: Miroslav Renda

Vydavatelství: Grada, Praha 1998

Počet stran: 267

Doporučená cena: 195 Kč

Marketing a reklama na Internetu

Autor: Petr Stuchlík, Martin Pegner, Martin Dvořáček

Vydavatelství: Grada, Praha 1998

Počet stran: 198

Doporučená cena: 195 Kč

Nakladatelství Grada v letošním roce ani zdaleka nezapomněla na
uživatele Internetu a mimo jiné vydala dvě zajímavé publikace,
které se tímto fenoménem zabývají. Vzhledem k tomu, že obě se
zabývají podobnou problematikou, rozhodl jsem se prezentovat
svůj názor na ně v jedné recenzi.

Obě dvě publikace obsahují řadu vysvětlení a popisů práce, jež
přijdou vhod i zkušenějšímu uživateli. Obě obsahují seznam
zajímavých adres, které pomohou v orientaci a často nabídnou
nevšední služby. (O tom, jak je dobré míti u sebe autorizovaný
seznam adres, se nedávno přesvědčil můj kolega, který se kvůli
malicherné chybě nemohl dostat k vyhledavači Yahoo a neustále se
přihlašoval k pornografickému serveru.) Knihy oslovují
začínající uživatele, ale posléze se jejich společná cesta
rozděluje směry, které jsou naznačeny v titulech.

Všímejte si podtitulů, tak by mohlo znít zřejmě nejdůležitější
poselství pro první publikaci. Ty totiž mnohem věrohodněji
vystihují její náplň. Tedy popis jednotlivých součástí balíku
(MS Internet Explorer, MS Outlook Express, MS Cat, MS Net
Meeting), návod na efektivní využití služeb Internetu a velice
podrobný průvodce vyhledáváním na Internetu. Poněkud paradoxně
působí hlavní poselství budoucím čtenářům, leč označení podrobný
průvodce začínajícího uživatele se mi po přečtení knihy jeví
jako velice trefné. Autor se neomezil na výčet hlavních možností
Internetu a jeho služeb, ale velice důkladně zpracoval i (dle
mého názoru) méně používané služby Sítě. Pozornost je věnována
především komunikaci přes elektronickou poštu a její využití
nejen v konferencích, ale i na webových stránkách. Miroslav
Renda se na rozdíl od svých kolegů nesnažil zamlčet některé
skutečnosti, takže čtenář má možnost dočíst se i o anonymní
elektronické poště, což činí jeho publikaci více vyčerpávající.
Také právě zde se dozvíte o možnostech šifrování a zvyšování
bezpečnosti důvěrných zpráv, používaných zejména v on-line
obchodu. Tato (přiznávám, že teoretická, ale pro pochopení
důležitá) informace v knize o marketingu chybí. Na druhou stranu
množství sdělení publikované na bezmála třech stech stranách v
celé šíři využije málokdo. Publikace je však právě pro svoji
komplexnost vhodných návodem pro ty, kteří chtějí efektně
využívat Internet a mají možnost intalace tak mocného nástroje
jako je MS Internet Explorer 4 a jeho komponentů. Těmto lidem
bych publikaci vřele doporučil, neboť právě ona by se mohla stát
příručkou, jež v krátkém časovém horizontu nezestárne právě pro
svoji univerzálnost, aniž by záleželo na tom, v jaké verzi MS
Internet Exploreru (nebo jiného prohlížeče) budete za rok nebo
dva pracovat.

Na závěr povídání o této knize jen jedna poznámka. Stalo se
marketingovým trikem nabízet k určitému druhu zboží něco zdarma
(CD-ROM, disketu ...). Tato kniha není výjimkou. V úvodu na
straně 8 se hovoří o tom, že v závěru sedmé kapitoly naleznete
návod, jak získat e-mail zdarma . Jako správný zákazník jsem
přerušil četbu a jal se hledat, kdeže ten bonus je, abych jej co
nejdříve "vyhmátl". No a nic. Zachmuřil jsem se tedy, udělal si
názor a pustil jsem se do čtení. A ejhle, v závěru šesté
kapitoly opravdu onen návod naleznete. Chybička se vloudila,
škoda jen, že šotek řádil na záměrně zvýrazněném místě. A
poslední douška, kniha má on-line podporu na Internetu, takže
skutečně nehrozí nebezpečí, že by vám předčasně zestárla.

Marketing, reklama, tedy zkráceně řečeno peníze, to je to, proč
se dnes o Internetu tolik hovoří a píše. Množství finančních
prostředků investovaných do tohoto mediálního kanálu dosáhlo již
takových nákladů, že smrtelník zákonitě dojde k úvaze, že
Internet se prostě nezhroutí.

Jste-li člověk, který se zajímá o nejnovější trendy marketingu
nebo chcete začít komerčně využívat Internet, tak vyšla kniha
právě pro vás. Autoři vás zasvětí nejenom do tématu publikace,
ale vhodným způsobem vás seznámí se zakladními informacemi o
Internetu. V daném rozsahu se dozvíte, jak o sobě dáte vědět,
jakých chyb se vyvarovat, jaké způsoby komunikace mezi
zákazníkem a obchodníkem existují. Popis těchto operací je psán
jazykem, který, ač z ekonomicko - počítačového prostředí, je
srozumitelný, ilustrovaný vhodným výběrem obrázků a stažených
obrazovek. Kapitoly jsou logicky členěny a obsahují nezbytné
resume k probírané problematice. Výčet možných chyb a pomílení
zcela jistě potěší ty, kteří s tímto nástrojem teprve začínají
pracovat. Zvláště si pak cením upozornění na možnost uvedení
ekologických aktivit firmy, což je jednou z nejběžnějších forem
prezentace na západ od našich hranic a také její nejlepší
reklamou.

Ocenění si zaslouží i ilustrační uvedení cen reklamy na
Internetu. Na druhou stranu problém, který já osobně považuji
svojí podstatou za nejdůležitější, je opsán poněkud lakonicky.
Velký objem finančních prostředků totiž proudí díky využití
elektronických karet. (Uživatelé Internetu mohu s klidným
svědomím odkázat prakticky na každou stránku s doménou .com, kde
se téměř vždy při vyplňování formuláře dopracuje k dotazu na typ
karty.) Autoři se spokojili s konstatováním, že trh má nemálo
obtíží a že karty nejsou rozšířeny a naše část Sítě se tímto
způsobem propadá o několik let nezpátek (str. 114). Nadšení je
fajn vlastnost, ale pokud Internet nebude ekonomicky výhodnější
než dnes obvyklý telefon a zákazník bude muset v konečné fázi
točit jiná čísla než jeho providera, tak se celý internetovský
boom se zaspanou dobou lehce rozplývá. Dokáži pochopit, že toto
téma není právě pro autory jedním z nejpříjemnějích, ale v rámci
něčeho, čemu hrstka lidí říká objektivita, by možná bylo dobré
podat širší informaci a důsledně oddělit bezvadně fungují
americký trh a trh český (a to i přes onen fakt neexistence
hranic).

Autoři druhé publikace napsali knihu, která, jak několikrát
uvádějí, je první, ta správná a vlastně snad možná i dokonce
Není to však jediná charakteristika, která knihu provází: autoři
dvakrát upozorní na svoji lexikologickou čistotu při přejímání
cizích slov (borwser - prohlížeč) a deklarují svoje rozhodnutí
nezasvětit "nevinného" uživatele Internetu do nekalých praktik,
které Síť poskytuje (anonymní e-mail). Jejich zkušenosti s
různými uživateli nenápadně vyplouvají na povrch, když si
opatrně dobírají studenty filosofických fakult a jejich známou
nechuť pracovat s počítači. To všechno jsou věci, které zřejmě
nejsou podstatné pro posouzení knihy, ale upozorňují na styl
jakým je napsána. Nebezpečí tohoto přístupu ke čtenáři je
zjevné. Mnohé pobaví, některé odradí. Reklama není nic proti
ničemu, ale i sebekritika musí být někdy alespoň trochu kritická.

Doporučení je prosté. Jak sem se již zmínil, v úvodu Petra
Stuchlíka jsou přesně vyjmenovány cíle knihy a její určení.
Pokud patříte mezi popisovanou skupinu uživatelů, která právě
tyto znalosti potřebuje, nemusíte dlouho váhat a investujte.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.