Česká Microsoft Windows 98

Archiv | 01.05.99

Grada, edice Profesionál Vzhledem k rozšíření platformy Windows není zařazení titulu žádným překvapením, a p...Grada, edice Profesionál

Vzhledem k rozšíření platformy Windows není zařazení titulu žádným překvapením, a proto pojďme bez okolků k obsahu. Tedy spíš k rozsahu a formě, neboť obsah je zřejmý.
Kniha poskytuje poměrně úplný přehled a popis částí operačního systému. V úvodních kapitolách se vám autor pokusí vysvětlit, co to vlastně ta Windows 98 jsou a zdali je tento operační systém určen právě pro vás. Zde cítím trochu zádrhel - pokud jste si tuto knihu koupili, tak zřejmě proto, že tento operační systém budete (chtít nebo muset) používat nebo jej již máte a pořádně nevíte, co s ním. A dojdete-li k závěru, že Windows 98 vlastně nechcete nebo nepotřebujete, kniha vám bude k ničemu. Takže trochu jako Hlava XXII.
Dále však již následuje očekávané téma. Postupně se seznámíte s hardwarovými nároky, dozvíte se o způsobu, jakým systém pracuje s aplikacemi a jak se brání (nebo by alespoň měl) jejich nepatřičným činnostem, a propracujete se k popisu uživatelského rozhraní. Tato část je zpracována dosti důkladně a obsažně, takže i neznalý uživatel problematiku pochopí. Obzvláště bych pak doporučil kapitolu 4, jež je věnována spouštění aplikací. Z vlastní zkušenosti je mi známo, kolik uživatelů se mylně domnívá, že to umí. A velmi podobné to často bývá i při práci se soubory a adresáři (složkami) nebo při sdílení údajů mezi aplikacemi (kapitoly 5 a 6). V další části sestoupíte hlouběji do nitra systému - použijeme ovládací panely pro nastavení konfigurace, připojíme a nakonfigurujeme tiskárnu a vyzkoušíme multimediální funkce. Doporučuji nepřehlédnout kapitolu 11 o funkci pravého tlačítka myši. Závěrečná část základní seznamovací lekce popisuje nástroj Průzkumník a jeho využití.
Umíme-li se pohybovat v systému, pokročíme směrem ven z našeho počítače a budeme komunikovat. Nejdříve nainstalujeme modem, a pak můžeme začít používat internetové služby a jim odpovídající nástroje (Hyperterminál, Internet Explorer, Outlook Express, NetMeeting), případně se rozhodneme zpomalit chod svého počítače propracovaným nastavením aktivní pracovní plochy. Tato část knihy je rovněž dosti obsažná a orientace na užívání Internetu je zde zřejmá. Domnívám se však, že pojednání o práci operačního systému v síti, jež knihu zakončuje, mělo této části předcházet. Pro připojení k Internetu přece nevyužíváme jen komutované linky. V následujícím celku se dostalo na příslušenství Windows 98, tedy na různé "přibalené" aplikace. Za nejlépe využitelnou je možno označit kapitolu 23, jež vás seznámí se systémovými nástroji.
Na závěr mohou zájemci nastudovat základy problematiky práce v síti. Protože se jedná o stále běžnější a důležitější záležitost, autor se v tomto případě ponořil relativně hluboko, dalo by se říci až "ke drátům". Přílohou je pak téma, jímž se možná mělo začít - Instalace Windows 98.
Od konce se vraťme na úplný začátek - na obálku knihy. Samotný obsah je totiž dle mého názoru v rozporu se dvěma titulky. Dílo je opravdu důkladné a obsažné, a žádná důležitá součást není opomenuta. Avšak úroveň výkladu a použitelnost poskytnutých dat odpovídá úrovni začínajících až středně pokročilých uživatelů (rozhodně tedy nepokryje zájem všech jejich kategorií, jak říká jeden z titulků). Dozvíte se důkladně, co a jak funguje (nebo by alespoň mělo) z pohledu uživatele, ale co máte dělat v situaci, kdy se systém zachová nepředpisově (určitě víte, zač je toho loket), se příliš nedovíte. A zklamáni obsahem budete i v případě, že jste uživatelem velmi pokročilým nebo administrátorem, a pracujete se systémem více do hloubky. Zde možnosti knihy v podstatě končí. A právě z tohoto důvodu mi připadá zařazení do edice Profesionál nepatřičné (pokud ovšem není náhodou kritériem rozsah knihy bez ohledu na tematické zaměření a cílového čtenáře - uživatele Windows 98).

Microsoft Windows 98 Cz Resource Kit
Microsoft Press, ComputerPress, edice operační systémy

Patříte-li mezi administrátory nebo náročnější uživatele operačního systému Windows, jsou vám jistě publikace tohoto druhu z dílny Microsoftu známy. Oficiální technická příručka nového operačního systému Windows 98 Cz je rozdělena do dvou svazků a čítá patnáct stovek stran a také CD přílohu, jejíž obsah samozřejmě koresponduje s psaným textem – nabízí nástroje pro kompletní správu operačního systému.
Poměrně velká část knihy je zaměřena na dvě hlavní témata – problematiku Windows 98 v sítích a používání Internetu a jeho služeb. Obzvláště problematika konfigurace síťového připojení je žádoucím tématem (i když se možná už nikdy nezbavíme pocitu, že síťové funkce byly během vývoje do Windows "našroubovány" jaksi dodatečně, ale za to samozřejmě kniha nemůže), neboť postihuje zřejmě nejfrekventovanější administrátorské zásahy. Rovněž zaměření na Internet je pochopitelné, neboť v očích mnoha uživatelů se splnila vize, podle níž jsou nová Windows ztělesněním Internetu na vašem pracovním stole. Důkladná dokumentace je věnována také problematice instalace Windows včetně postupu odstranění operačního systému z počítače (na něj pravděpodobně ani jinde nenarazíte). Nové nebo rychle se rozvíjející technologie dostaly dostatečný prostor (správa disků a souborové systémy, multimédia, WebTV) a ve srovnání s nimi působí možná trochu tragikomickým dojmem kapitoly o uživatelských profilech, systémových strategiích a bezpečnosti systému (asi víte, jak bídně na tom Windows s bezpečností jsou).
S přihlédnutím k faktu, kdo je vydavatelem, není překvapením, že kniha je relativně nejúplnější příručkou svého druhu. Důkladnou a komplexní dokumentaci v takto ucelené podobě nenaleznete v žádné jiné knižní publikaci a tento fakt zároveň předurčuje potenciální uživatele. Těmi jsou především správci počítačů a sítí, případně opravdu velmi zapálení fandové tohoto operačního systému. Pro profesionály, jejichž denním chlebem správa tohoto systému je, se tak publikace stává v podstatě nezbytností. Běžnému uživateli (nic ve zlém) však pravděpodobně příliš neřekne.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.