Čedok si vybral Infinity

Archiv | 01.06.98

V našem nepravidelném seriálu o implementacích síťových firem v různých podnicích dnes navštívíme místo před ...V našem nepravidelném seriálu o implementacích síťových firem v různých podnicích dnes navštívíme místo před dovolenými velmi atraktivní - Čedok. Ten, vzhledem k rostoucímu zájmu o služby, jež nabízí, vypsal v dubnu 1997 výběrové řízení na nový informační systém, které vyhrála firma Infinity. Projekt úplné přestavby dosavadního systému zahrnoval požadavky na kompletní řešení ekonomické oblasti (finanční účetnictví, nákladové účetnictví a účetnictví investičního majetku), tvorby zájezdů a rezervačního systému a také prodejního modulu.

Prioritní požadavky

Do centrálního systému Čedoku se sbíhají data z více jak 90 kanceláří v České republice i v zahraničí. Bylo tedy nutné vytvořit takový systém, jenž by zpřístupnil klientům služby na co nejvyšší úrovni, zvládnul výše zmíněné požadavky na ekonomickou oblast a současně byl schopný doplnit standardní systém SAP R/3 o nové funkce, nezbytné pro chod cestovní kanceláře (např. zahrnout novou kalkulaci cen včetně přirážek či slev). V rámci projektu se kromě instalace nových serverů muselo nainstalovat také 110 tiskáren, 370 počítačů i operačních systémů Windows. Namontovalo se 450 nových síťových zásuvek a zapojily se aktivní prvky Bay Networks a modemy Microcom. Na celém projektu pracovalo po dobu pěti měsíců okolo 50 lidí jak z Infinity, tak z Čedoku.

Účetnictví

Implementace systému SAP R/3 nabízí možnost několika účetnických modulů. Finanční a investiční účetnictví zajišťuje veškeré funkce související s externím chodem společnosti - např. integrované zpracování všech účetních operací v hlavní knize, saldokonto odběratelů a dodavatelů, správu základních prostředků ve vedlejší knize investičního majetku. Centrálním prvkem modulu je Hlavní kniha , která v reálném čase integruje údaje ze všech knih vedlejších. Celý modul je plně integrován s moduly Nákladové účetnictví, Prodejní modul a Rezervační systém.

Modul Nákladové účetnictví umožňuje průběžně a aktuálně sledovat a řídit náklady a výnosy, zdroje, termíny a odchylky v rámci celého podniku. Skládá se z Kmenových záznamů, Plánování nákladů a kalkulace zájezdů a ze Sledování nákladů a výnosů, výkaznictví. Po založení kmenového záznamu zájezdu v rezervačním modulu systém automaticky založí interní zakázku pro sledování nákladů a výnosů. Pro každou oblast, pro kterou existuje oddělení tvorby zájezdů (Afrika, Amerika, Asie, Itálie), se v systému založí jeden druh zakázek, pomocí něhož lze v rámci výkaznictví dále sledovat celkové náklady a výnosy dané oblasti. Plánování nákladů a kalkulace zájezdů dovoluje příslušnému oddělení naplánovat náklady na uskutečnění zájezdu, případně lze použít již existující šablonu či předlohu. Poslední pododdíl modulu zajišťuje po vystavení faktury na prodaný zájezd přiřazení zaúčtované částky příslušné zakázce, takže lze sledovat plánované a skutečné náklady. Díky grafickému rozhraní lze jednotlivé výkazy zobrazit graficky, či je převést do formátu MS Excel a odeslat jinému uživateli.

Modul Rezervační systém a tvorba zájezdů sestává z těchto podadresářů: Tvorba
zájezdů, Klasifikační systém, Rezervační systém a Rezervace. Data ohledně tvorby zájezdů lze samozřejmě kdykoliv upravovat a jsou k dispozici ostatním oddělením k vlastnímu využití. Každý zájezd má své vlastní identifikační číslo a v programu jsou popsány aktivity jednotlivých dní. K těmto dnům se přiřazují kmenová data jako hotel, výlet lodí či vstupy. Nakonec se celému zájezdu přiřadí kmenová data s cenami (za autobus, průvodce, pojištění). Pro kompletní program se touto formou určí všechny náklady včetně slev a různých přirážek. Jeden program zájezdu lze vyhotovit v několika verzích, které se mohou odlišovat např. typem ubytování v jiných městech s levnějšími hotely. Klasifikační systém pak zaručuje rychlé vyhledávání v katalogu zájezdů podle předem daných kritérií, rezervační systém obsahuje aktuální údaje o volných místech v jednotlivých zájezdech. Přístup do rezervačního systému je umožněn i externím partnerským cestovním kancelářím. Rezervace se vytváří na objednané a vyfakturované zájezdy. Pokud nebude zájezd zaplacen s vytvořením rezervace, lze systémem sledovat určenou dobu splatnosti. Při překročení doby platnosti systém rezervaci automaticky zruší.

Hardware

S ohledem na správnou funkci systému se rozhodl Čedok pro produkty společnosti Compaq. Každý server i osobní počítač se dodává s instalovanou aplikací Insight Manager, která slouží k centrální správě výpočetní techniky, čímž klesají následné režijní náklady. Společnost Infinity na základě požadavku provedla tzv. sizing, tedy určení nejlepší konfigurace potřebného hardwaru. Ta vychází z dvouvrstvého modelu SAP - databáze a aplikace jsou umístěny na jednom serveru. Druhou vrstvu tvoří koncové stanice.

Centrální server ProLiant 5000R je vybaven 200MHz procesory Pentium Pro a 1,1 GB operační paměti. Potřebnou kapacitu zajišťuje diskové pole, tvořené dvěma pevnými disky o kapacitě 4,3 GB (operační systém), dalšími dvěma disky o stejné kapacitě (spustitelné soubory systému SAP R/3), dvěma disky o kapacitě 9,1 GB (soubory typu redo log) a konečně čtyřmi 9,1GB disky s databázemi. Disky tvoří diskové pole RAID úrovně 1.

Pro vývoj a testování nových aplikací je určen server ProLiant 2500R. Ten je osazen dvěma 200MHz procesory Pentium Pro, 640 MB operační paměti a devíti pevnými disky o kapacitě 4,3 GB. Propojení s Internetem zajišťuje centrální server ITS, o vzdálený přístup do podnikové sítě se stará centrální server RAS (viz schéma).

Komunikace

On-line spojení bylo další podmínkou společnosti Čedok. Na základě propočtů se určil objem přenášených dat a nutnost zajistit propojení s pobočkami rychlostí 64 Kb/s. Přenosovou rychlost lze v budoucnu zvýšit jednoduchou rekonfigurací. V případě výpadku pevné linky je možno navázat spojení přes linku komutovanou, další zálohou budou satelitní spojení.

Komunikace mezi sídlem společnosti Čedok a ústřednou SPT Telecom je řešena pronajatou vysokorychlostní linkou E1 s protokolem PPP (point-to-point). V sídle společnosti Čedok je pak použit směrovač BayNetworks Access Stack Node - ASN, na pobočkách směrovače Advanced Remote Node - ARN. Jsou osazeny výkonnými procesory Motorola 68040. Menší kanceláře mají připojení komutovanou linkou s protokolem TCP/IP.

Jak se povedlo on-line spojení a možnosti výběru zájezdu po Internetu, se můžete přesvědčit přímo na stránkách Čedoku (www.cedok.cz). Pro mne osobně by vyhledávání mohlo být kratší (než se proklikáte na požadované údaje, musíte projít asi třemi, čtyřmi okny), v souhrnu však působí grafika i celkový přehled přívětivě.

Uvedené údaje byly použity se svolením společnosti Infinity Praha, s.r.o.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.