CD-RW: Mitsubishi a Wearnes

Archiv | 01.01.98

V několika posledních měsících jsme byli svědky skutečného boomu v oblasti zapisovatelných CD-R mechanik. Bylo ...V několika posledních měsících jsme byli svědky skutečného boomu
v oblasti zapisovatelných CD-R mechanik. Bylo to dáno jednak
rapidním snižováním ceny vlastních mechanik, ale také tím, jak
se snížila cena CD-R médií. Protože technologie CD-R byla již
tehdy dávno překonána jinou, avšak podobnou technologií CD-RW,
dá se předpokládat v následujících měsících nárůst nabídky
přístrojů, které lze použít k psaní jak na CD-R, tak na CD-RW
média.
**perex**

Wearnes CDRW-622

CD-ROM mechaniky singapurského výrobce Wearnes Peripherial
Internationa jsou na trhu již delší dobu. Od poloviny roku 1997
začala tato firma produkovat také zapisovačky. Nejdříve jen
CD-R, pak přidala i podporu pro přepisovatelná CD-RW média a
uvedla svůj výrobek Wearnes CDRW-622.

Trocha toho " železa"

Balení je již tradičně u Wearnesu "ekonomické". Obsahuje
audiokablík pro připojení CD mechaniky ke zvukové kartě, jeden
skokan (jumper), hrstku šroubků pro upevnění jednotky do
počítače, tenký a mnohojazyčný manuál, CD se softwarem a jedno
prázdné CD-RW médium.
Podle údajů výrobce je mechanika kompatibilní se všemi běžnými
standardy v oblasti CD, počínajíc audio CD-DA podle specifikace
Redbook, dále CD-ROM v Mode 1 i Mode 2, CD-ROM XA (Photo CD,
VideoCD, CD-G), CD-I Multi-Session Bridge, Mixed Mode, UDF,
CD-Plus a Photo CD (single a multi-session).
Jednotka zapisuje na média CD-R i CD-RW v rychlostech 150 nebo
300 KB/s, čte maximálně 900 KB/s. Uvedenými rychlostmi se řadí
mezi mechaniky značené 6 x 2 x 2 (čtení, zápis, přepis).

Programové vybavení

Na CD, které je k balení přiloženo (myslím tím CD-ROM, ne CD-RW
médium, to je samozřejmě prázdné), je program Easy CD Creator.
Už z názvu je patrné, že jde o spojení dvou známých programů ze
stejného oboru - Adaptec Easy CD Pro a Corel CD Creatoru. Podle
toho, jak se software chová a jak se s ním pracuje, je potomkem
spíše CD Creatoru než Easy CD. Nedosahuje však funkčnosti ani
jednoho z nich a pro profesionální práci se příliš nehodí. Pokud
však nechcete jít při vypalování až do detailů a přesně
sledovat, co se kde za soubory bere nebo co má jaké fyzické
místo na CD, není Easy CD Creator až tak špatnou volbou.
V základním pohledu jsou k dispozici tři listy se záložkami:
Data CD Layout, Audio CD Layout a Jewel Case Layout. Jak už
názvy napovídají, v prvním se připravuje datová stopa, ve druhém
audiostopy a ve třetím případný obal nebo potisk CD.
Příprava datové stopy je poměrně jednoduchá, neboť v základním
pohledu je okno rozděleno na dvě poloviny, z nichž v jedné je
pohled Průzkumníkem, v druhém se připravuje struktura výsledného
CD. Velmi snadné je přesunování mezi těmito okny pouze myší,
technikou drag & drop (táhni a pusť). Výsledný obraz se
automaticky začne optimalizovat s ohledem na skutečnou výslednou
pozici dat na CD.
Typy optimalizace jsou tři - normální, pro maximální rychlost
vytváření CD a pro maximální využití prostoru na médiu. U každé
z nich je ale třeba chvíli počkat, než se dokončí, protože v
této fázi práce je program zcela nestabilní a aktivace
jakéhokoliv obrazovkového komponentu (stačí například stisknout
kterékoliv tlačítko na obrazovce) může způsobit jeho zhroucení.
Po dokončení optimalizace lze data vypalovat.
Audiostopa se připravuje na druhém listu. Pokud máte připojeny
dvě CD mechaniky, lze si připravit audiostopy tak, že budou
během vypalování přímo čteny z druhého CD a přenášeny do CD-RW
mechaniky. Jinak je nutné je přetáhnout myší do výsledného
obrazu a tam na nich zvolit "Pre-record to WAV file..." a uložit
si je na disk. Po svých zkušenostech tuto volbu vřele doporučuji
(samozřejmě pokud máte na pevném disku potřebné místo), neboť
většina CD-ROM mechanik neumí korektně získat ze zvukového CD
příslušné stopy a přídává do něj různá prskání a lupání.

Praktické zkušenosti

Vypalování na ATAPI se neřídí stejnými pravidly, jako vypalování
na SCSI sběrnici. Předně je zde problém v tom, že EIDE
neobsahuje nic podobného technice "command queuing", čili
příkazy na zařízení musí jít postupně a není zde udělována žádná
priorita. Pro zapisování s mechanikou Wearnes doporučuji
připojit mechaniku na jiný řadič, než na kterém je disk, z něhož
se vypaluje. Například je-li disk v pozici Master na primárním
řadiči, měla by být mechnika připojena na řadiči sekundárním.
Případnou čtecí CD-ROM mechaniku s vyšší rychlostí lze připojit
k vypalovačce i za cenu snížení PIO Mode 4 na Mode 3. Reálný
dopad na rychlost čtecí mechaniky není příliš vysoký a rozhodně
vás nestojí desítky zničených médií.
Před vypalováním je žádoucí si vytvořit obraz CD do jediného
adresáře a provést defragmentaci disku. Pokud jste připojeni k
síti, je nejlepší vypalovat bez zalogování, či alespoň zakázat
poskytování vlastních zdrojů (disky, tiskárny) ke sdílení pro
síť.
Reálně je zcela minimální konfigurací pro vypalování Pentium 120
MHz s 16 MB paměti. Pokud to jde, je k nezaplacení další paměť,
nejlépe až k 32 MB.
Vypalování na média CD-RW má tu výhodu, že i když se nepodaří
korektně zapsat session, lze disk jednoduše smazat a psát znovu.
Člověk za chvíli získá dojem, že to samé platí o médiích CD-R, a
tak přestane používat testovací zápis. Jeho používáním opět
nějaké to zkažené CD-R médium ušetříte.

Závěrem

Wearnes je slušná CD-RW mechanika. Zvláštností je, že si občas
dovede poradit s nekorektně vypálenými oddíly na CD, a případně
je uzavřít, aby zbytek disku byl použitelný. Mezi nepříjemné
vlastnosti patří nízká stabilita a vysoká výkonová náročnost
softwaru a také to, že nelze přečíst některé poničené disky,
které však běžné CD-ROM mechaniky (konkrétně NEC CDR-1800)
přečtou. Máte-li ovšem averzi k SCSI sběrnici a chcete-li běžnou
přepisovačku, není to špatná koupě.

Mitsubishi CD-RW 6x2x2

Když jsem tuhle mechaniku poprvé dostal do ruky, ani mě
nenapadlo, že to bude něco tak převratného. Dokonce když při
startu počítače vypsal SCSI řadič, že byla připojena mechanika
značky RICOH, nabyl jsem dojmu, že se jedná jen o nějakou OEM
verzi tohoto prvního CD-RW drivu.
Po instalaci se však ukázalo, že Mitsubishi je velmi dobrá
zapisovačka CD-RW, která zvlášť s ohledem na přiložený software
poskytuje to, o čem se mohlo donedávna jen snít. Dříve bylo
totiž nutné CD-RW médium vždy po zaplnění zformátovat, a až poté
šlo zapisovat. Adaptect DirectCD, který se spolu s touto
mechanikou dodává, poskytuje schopnost pracovat na médiu
průběžně, stejně jako se pracuje s¦disketou, a to v jakémkoliv
programu pod Windows 95!

Technická specifikace

Mitsubishi je přepisovací CD-RW mechanika s rychlostí zápisu či
přepisu maximálně 300 KB/s a s rychlostí čtení 900 KB/s.
Podporuje běžné standardy jako CD-DA, CD-ROM, CD-I, Mixed Mode,
Multisession a jiné.
Balení typu kit obsahuje pouze mechaniku s rozhraním SCSI-2,
jedno CD-RW médium značky Verbatim, diskety s Adaptec DirectCD a
příslušnou dokumentaci. K provozu je tedy nutné mít vlastní
řadič s interním 50pinovým SCSI konektorem a příslušný kabel,
neboť ty se v kit verzi přepisovačky nedodávají.
Zvenku zaujme poměrně zdařilý design, který rozhodně nezhorší
vzezření celé skříně, do níž bude zamontován. Zepředu je jedno
tlačítko na vysunutí či zasunutí šuplíku na CD typu tray, čili
bez caddy. Dvě tlačítka na ovládání hlasitosti se necházejí na
levé straně, hned vedle zdířky na připojení sluchátek. Ze zadní
strany je mechanika vybavena skokany (jumpery) pro nastavení
SCSI ID a audiovýstupem pro spojení se zvukovou kartou. Za
zmínku určitě stojí zvláštní typ čela šuplíku na CD, které,
vzhledem k tomu, že je na pružinkách a lemované tenkou vrstvou
izolačního materiálu, zabraňuje pronikání prachu dovnitř
mechaniky.
Instalace vyžaduje samozřejmě jednu volnou 5,25" pozici ve
skříni počítače.

650 MB na " pětačtvrtce" ?

Skvělým technickým počinem je prolomení bariéry zapsání ->
smazání -> zapsání ..., jež do jisté míry omezovala funkčnost
dřívějších CD-RW mechanik. Adaptec DirectCD je ovladač, který po
instalaci do Windows 95 (pro jiný operační systém se s touto
mechanikou nedodává) umožní na CD-RW médium v mechanice
Mitsubishi zapisovat zcela stejně, jako se zapisuje na disketu.
Stejně jako lze na CD-RW psát, je možné i zapsané údaje mazat.
Uvedené možnosti se ale netýkají jen údajů, které se na RW
zapsaly v předchozích momentech, ale také těch, které byly
zapsány již dříve. DirectCD má totiž i možnost, jež byla nazvána
"Make writable". S její pomocí se k zápisu či výmazu zpřístupní
i dříve zapsané údaje, takže lze skutečně podle potřeby
upravovat či aktualizovat údaje na RW zapsané.

Fragmentace CD ?

S touto možností úzce souvisí jeden problém, který může nastat,
pokud se až příliš oddáte nádheře této velkokapacitní modravé
diskety. Při mazání totiž vznikají díry, které se zaplňují jen
tehdy, je-li uvolněn kontinuální díl média. Dochází tak k
fragmentaci, stejně jako k ní dochází na pevných discích.
Vzhledem k tomu, že neexistuje a nejspíš ani nikdy nebude
existovat SPEEDISK pro CD-RW média, je dobré si čas od času RW
médium zformátovat tak, aby došlo znovu k inicializaci povrchu a
k vymazání "děr" stejně jako zbytků dat.
Na druhou stranu, mechanika je velmi necitlivá k různým pokusům
zastavit kontinuální tok dat během zápisu, i když nedoporučuji
tuto odolnost testovat v praxi.
Abych pořád jen nepěl slávu, je pár důvodů, které by vás od
koupě mohly odradit. Jednak se těžko rozlišuje, v jaké fázi
zrovna mechanika je, neboť barva diody na přední straně
mechaniky se velmi ráda a často mění ze zelené na červenou a
zpět, aniž by se dalo s jistotou tvrdit, že zrovna začalo či
skončilo zapisování. Druhou a možná ještě nepříjemnější
vlastností je to, že softwarovým vybavení je jen DirectCD. Žádný
další vypalovací software zákazník nedostane. Nezbývá, než si
nějaký stáhnout z Internetu nebo investovat dalších několik
tisíc do příslušného programového vybavení, které však umí
pracovat s touto přepisovačkou.

Kompatibilita

Aby byla zaručená přenositelnost vypáleného CD na různé typy
čteček, lze před otevřením dvířek (v tomto režimu jen
programovém) přikázat, aby mechanika upravila všechny zapsané
údaje tak, aby byly čitelné i jinde. To samozřejmě neznamená, že
jsou celou dobu uložené někde na disku -- ve skutečnosti se
zapíší až před vyjmutím CD z mechaniky. Jen je nutné upravit
systémové záznamy na CD, tak aby médium zvládla přečíst
libovolná mechanika, která čte CD-RW.

Závěrem

Mitsubishi je velmi dobrá mechanika. Přes některé problémy a
absenci vypalovacího softwaru má skvělé možnosti díky DirectCD.
Jestliže chcete často měnit údaje na CD, případně s ním pracovat
jako s disketou, je to dobrá volba.

Kterou zvolit ?

Obě mechaniky mají své světlé i stinné stránky. Bylo by velmi
laciné gesto vybarvit na stránkách PC WORLDUu skvělou mechaniku,
která by uměla přepisovat průběžně, jako to umí Mitsubishi, a
balení by obsahovalo software, jako ho obsahuje Wearnes.
Lepší bude, když napíšu, že každá z mechanik je určená pro
jiného uživatele. Čas ale nejspíš ukáže, že cesta s průběžně
přepisovatelnými CD-RW má budoucnost. Pokud se tedy o
budoucnosti CD technologie s čepelí gilotiny -- zvané DVD --
kousek nad krkem dá vůbec hovořit.

PRO VAŠI FIRMU

Tomáš Bučina, TestCentrum IDG

Mechaniky CD-R byly velmi dobrým a levným řešením, jak zálohovat
střední objemy dat, ale nešlo zajistit jejich aktualizaci.
Wearnes CDRW-622 umožňuje pracovat s disky CD-RW, na kterých lze
data případně aktualizovat nebo přepsat novějšími. Máte-li
slušně vybavený stroj (Pentium či K6 nad 166 MHz a minimálně 32
MB paměti), je to rozumná volba. Ceny CD-RW médií jsou sice
proti CD-R přibližně šestinásobné, přibyla však nová možnost -
CD lehce a rychle smazat. Naproti tomu Mitsubishi pracuje s
disky stejně jako s běžnou disketou - maže, kopíruje, přesunuje.
Téměř zázračně však stále udržuje CD médium v okruhu běžných CD
formátů.
Pokud chcete využít CD-RW také kvůli kompatibilitě se
stávajícími mechanikami CD-ROM, přesvědčte se, že skutečně
podporu pro nižší odrazivost materiálu CD-RW obsahují. Dá se
říci, že drtivá většina mechanik s rychlostí 24x a více je na
CD-RW připravena.

Wearnes CDRW-622
+ připojení na ATAPI
+ uzavíraní špatných session
- software
- nepřečte poškrábaná média
K recenzi poskytla firma:
100Mega Brno, Rokycanova 35, 615 00 BRNO
Cena (bez DPH): ?????? Kč

Mitsubishi CD-RW 6x2x2
++ skvělé možnosti DirectCD
+ stabilita
- špatně řešená LED na čelní straně
K recenzi poskytla firma:
E+K Data, Marvanova 415, 198 12 Praha 9
Cena (bez DPH): ??????? Kč


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.