Cayenne ObjectTeam 6.1.1

Archiv | 01.01.98

Test objektově orientovaného case nástroje K nejsložitějším, z programového hlediska, patří konstrukce (podni...Test objektově orientovaného case nástroje


K nejsložitějším, z programového hlediska, patří konstrukce (podnikových) informačních systémů. Prakticky žádný z vývojářských nástrojů na ně není dostatečně připraven a mnohé jazyky či konstrukční balíky (pro příklad Java a výrobky okolo ní) jsou ještě v plenkách, nebo svým provedením zcela nevyhovují tvorbě těchto systémů z hlediska robustnosti.

Technologie tvorby podnikových informačních systémů (PIS) se
opírá o několik základních faktů. PIS aplikace jsou co do rozsahu
kódu, ale i dat zdaleka největšími softwarovými aplikacemi vůbec.
Jsou prakticky ve všech případech konstruované na zakázku nebo
přímo firmou, jež PIS používá. Provádějí se velmi často úpravy
i na nejhlubší úrovni, a přitom musí být přechod vždy plynulý.
A v neposlední řadě je velmi důležitá spolehlivost a robustnost.
ObjectTeam patří do rodiny case nástrojů, což je vlastně souhrnné
označení pro nástroje podporující analýzu, návrh a implementaci
systému. V jeho případě je tato podpora navíc založena na
víceuživatelském přístupu. Jistě mi dáte za pravdu, že
i v běžných podnikových podmínkách, kde vyvíjí menší a středně
velké aplikace větší počet lidí, je od jistého stavu situace
zcela neúnosná. Nikdo neví, co je hotovo, která verze je
poslední, jak funguje tato rutina od člověka, který z práce
odešel, atd. U PIS je výsledek dílem i desítek lidí a jakýkoliv
chaos by znamenal těžko odstranitelné chyby a komplikaci při
vývoji. Proto zde (a nejen zde) nastupují case nástroje, které by
měly problémy vznikající tím, že mezi sebou spolupracují rozdílní
tvůrci, zcela setřít. Výsledek se pak projeví nejen na kvalitě
aplikace, ale i na razantně zkrácené době vývoje, která zvyšuje
produktivitu práce a snižuje náklady. Nástroj podporuje
Rumbaughovu metodologii objektově orientovaného vývoje projektu.
Program se dělí na část klientskou a na část serverovou, kde je
uložena a spravována sdílená repository.

Program a požadavky

Program je až na drobné chybičky spíše estetického a nikoliv
zásadního charakteru dobře zpracován. Jeho uživatelské prostředí
v některých ohledech postrádá sice funkční logiku (zejména
využíváním pravého tlačítka myši) a je trochu omezené, ale to
v žádném případě nemá vliv na funkčnost balíku. Než se
s produktem zapracujete, budete tedy trochu tápat, ale pak
přijdete na to, že vše co potřebujete je tam.
Snad nejmocněější zbraní ObjectTeamu je jeho otevřenost. Nástroj
je postaven na jazyku TCL (podobný jazyku C), a velká část tohoto
nástroje je k dispozici ve zdrojové podobě. Program je na tom
velmi dobře s podporou cílových vývojářských nástrojů. Podporuje
klasický PowerBuilder, Visual Basic, INFORMIX-NewEra, C++, Ada,
SmallTalk, CORBA IDL a také Javu -- ke každému přidává specifické
potřebné funkce. Hodí se tedy i pro vývoj aplikací pro
Internet/intranet, neboť společně s Javou pracuje i s HTML
soubory. Pro milovníky pokrokových technologií bude důvodem
k udělení kladného bodu také vestavěná podpora standardu UML
(Unified Modeling Language) pro objektově orientovaný vývoj.
Vytvářená dokumentace vychází ve formátu pro MS Word, FrameMaker
a Interleaf, atd., neboť výčet nemůže být díky otevřenosti
produktu konečný.
Při pohledu na systémové požadavky (70MB místo na disku pro plnou
instalaci, 32 MB RAM) jsem měl obavy, že produkt bude vývoj spíše
zdržovat, ale ty se ukázaly neopodstatněné. Programy chodí
obstojně rychle a do požadované paměti se vám zcela klidně ještě
nějaký vývojářský nástroj vejde.
Podporované platformy operačních systémů jsou tyto: Windows NT
3.51 a 4.0, Solaris 2.4 a 2.5.1, HPUX 10.01, DEC UNIX 4.0 a AIX
4.1. Klient může být instalován i do Windows 95.

Databáze

Všechny podnikové informační systémy se opírají o databáze,
obvykle to bývá formou podpory některého z mocných a zaběhnutých
databázových makrosystémů. Již tedy od počátku se i vývoj musí
o databázi opírat, a to je další bolístka mnoha vývojářských
nástrojů, nikoliv však ObjectTeamu. ObjectTeam podporuje relační
databáze Oracle, Sybase, Informix, Ingres a MS SQL Server. To je
nabídka poměrně slušná a pro běžnou praxi zcela vyhovující.

Spolupráce

ObjectTeam v sobě má zabudovanou podporu pracovních skupin na
takové úrovni, že by ani větším týmům neměla společná práce činit
problémy. Je zde plně zavedena podpora uživatelských práv, a to
v součinnosti se síťovým operačním systémem, odpadá zde tedy
nutnost dalšího přihlašování a bezpečnost odpovídá úrovni
zvoleného OS.
Jednoduché však není jen rozdělit práci mezi uživatele, ale velmi
jednoduše se také budete přepínat mezi různými projekty (tak
snadno, jak snadné je ťuknutí myši) a mezi různými verzemi
projektu jednoho. A právě v tom je ObjectTeam opravdu silný.
Jednotlivé výtvory si můžete odložit do podverzí a různých
systémových odrůd, pak je třeba ani nepoužít, nebo vytvořit
paralelně několik verzí, které budou mezi sebou sdílet společné
prvky, a ve finále použít pak jakoukoliv z nich, můžete pracovat
na nové verzi již v době, kdy se pracuje stále na první, atd.
Hlavní aplikace dokáže na několika úrovních pracovat s celým
vaším projektem nebo scénářem a jít do hloubky až jednotlivých
dokumentů. Zároveň s tím se mění i význam systémových funkcí,
podle objektu, se kterým pracujete.

Závěr

Porovnávat CASE nástroje nelze. Píšu to až na závěr, aby vás to
neodradilo od čtení (doufám, že nečtete nejdřív závěr), ale je to
víceméně pravda. Tedy místo toho, abych vám řekl, že onen je
lepší než všechny ostatní, vám prozradím, proč bude právě tento
nástroj vyhovovat relativně velkému procentu uživatelů.
Produkt již je velmi vyspělý, o čemž svědčí i číslo verze. Čím
více však nabízí nejpočetnějším týmům vytvářejícím nejrozsáhlejší
aplikace, tím více se vzdaluje menším středním a menším
implemetacím, kde raději zvolí zpracování, jaké můžeme vidět
např. u produktů VisualAge.
Díky ObjectTeamu je vývoj v týmu mnohem snadnější, lépe se
zavádějí nové verze a snáze se udržuje pořádek nejen
v dokumentacích, ale i v samotných projektech. ObjectTeam patří
rozhodně k tomu lepšímu, co se v současné době z nových verzí na
trhu objevilo, a věřte nebo ne, bude pro každé větší
programátorské oddělení přínosem, zejména pak v aplikacích
klient/server. Od správy až po kompilaci či spuštění aplikace
budete pracovat stále s jedním programem, a to tak prakticky, jak
to jen může být.

Pozn. red.: Ukázkovou verzi produktu naleznete na našem CD-ROMu
z čísla 11/97.*****

Cayenne ObjectTeam 6.1.1

+ podpora subverzí
+ podpora generátorů kódu
+ podpora UML
+ zpracování objektové orientace
+/-- vyspělost aplikace vedoucí k poklesu intuitivnosti
uživatelského rozhraní

K testu poskytla firma:
KOMIX, s.r.o.
Holubova 1
Praha 5
Cena (bez DPH): 13 600 Kč


*********


Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.