Cakewalk Pro Audio 6.0 Deluxe Edition

Archiv | 01.05.98

Domácí hudební studio Když jsem si před lety poprvé poslechl LP Tubular Bells kytarového, klávesového a já ...Domácí hudební studio


Když jsem si před lety poprvé poslechl LP Tubular Bells
kytarového, klávesového a já nevím jakého mága Mike
Oldfielda, byl jsem nadšen. Tato hudba mi připadala nejen
naprosto dokonalá a nadčasová, ale především bohatství
použitých nástrojů a jejich ovládání autorem a muzikantem
v jedné osobě se stalo cílem mého obdivu.
Své tehdejší hudební pokusy jsem později přerušil a věnoval
se počítačům PC. Netušil jsem, že rozvoj PC a hudebního
softwaru mě opět přiblíží k hudbě, tentokrát spoluvytvářené
právě za pomoci PC. Dnes není problém vytvářet jakoukoliv
hudbu doma.

Hardware a instalace

Pro vybavení domácího studia stačí běžné PC, já použil
přetaktovanou 586 na 120 MHz s 20 MB paměti RAM. Dále je
nutná zvuková karta s Wavetable syntézou (dále WT)
a s rozhraním MIDI. V případě profesionálního přístupu
k tvorbě hudby je samozřejmě nutné mít MIDI klávesnici (nebo
syntezátor), případně další MIDI zařízení. Pro amatérské
muzicírování stačí klávesnice PC (s emulací kláves) a pro
generování nástrojů WT syntéza. (Zde platí, že čím je
kvalita WT vzorků -- a tedy i karty -- vyšší, tím lépe).
Softwarovou duší celého systému pak může být např. dnes
recenzovaný Cakewalk Pro Audio. Již šestou verzi tohoto
sekvenceru a notátoru od firmy Twelve Tone Systems na našem
trhu nabízí firma Amant, s.r.o.
Celé balení je představováno objemným manuálem a třemi disky
CD-ROM. Na prvním je kromě vlastní instalace pro Windows 95
řada ukázkových programů ovládání, nabídka dalších zvukových
utilit a panely StudioWare (viz dále). Dvojice dalších disků
obsahuje tutorialy, zvukové utility a množství ukázkových
souborů MID a WAV.

Novinky

Celkový design a ovládání program se od předchozí verze
příliš nezměnily, je zde ale několik novinek. Pro mne asi
nejatraktivnější je možnost modifikovat mixážní pult,
doplňovat panely libovolných kanálů o nové ovládací prvky
a upravovat a vytvářet vlastní mixážní zařízení. StudioWare
je dalším rozšířením, kdy několik dodaných atraktivně
provedených virtuálních mixpultů Roland, Yamaha, ad., nabízí
komfortní ovládání zvukových funkcí a řízení pomocí MIDI
zpráv.
Program umí nahrávat zvuk na disk v reálném čase nebo
v duplexním režimu dohrávat audiostopu k právě přehrávané
MIDI sekvenci. Zde je nutné pamatovat na náročnost současně
prováděných operací, a v případě slabšího PC volit nižší
samplovací frekvenci. Po nastavení samplování v kvalitě CD
(44,1 kHz) se v mém případě rytmus MIDI sekvence zpomaloval.
Program nabízí kvalitu samplování v rozmezí od 11,025 do 48
kHz.
Pro editaci audiostopy je program vybaven novými funkcemi
a vlastnostmi. Kromě pohybu audiostopy dopředu, dozadu,
střihání a spojování byly i v minulé verzi funkce
ekvalizéru, dolaďování, zrychlování a zpomalování. Nová je
však řada audioefektů jako je např. reverb, chorus, delay,
flanging atd., které lze použít na celou nebo část
audiostopy, případně modifikovat v reálném čase při
přehrávání MIDI sekvence.
Novinek obsahuje recenzovaná verze více, ať už jde o možnost
dvojího zápisu bicích do notové osnovy s pěti nebo jednou
linkou, podporu vícenásobných audioovladačů pro současné
audiopřehrávání a nahrávání u karet podporujících
vícekanálové audio, atd.

Práce s programem

Obsah jednotlivých stop lze editovat (případně vytvářet) jak
pomocí notového pohledu, tak grafického ve formě obdélníčků,
jedno z oken nabízí také možnost ukládat text. Notový part
lze rovněž tisknout. Program poskytuje všechny potřebné
funkce pro úpravu libovolného partu.
Je nutné si uvědomit, že mnohé vlastnosti, ať už to je např.
počet maximálně dostupných kanálů, možnost tónových korekcí
v každém z nich, využití dalších nástrojů nad základních
128 z palety General MIDI a mnoho dalších, jsou silně
závislé na vlastnostech použité zvukové karty, případně
externího MIDI zařízení. Na zvukové kartě by zájemce neměl
šetřit, rozhodne-li se pro nový Cakewalk nebo třeba pro
konkurenční systém Cubase. V obou případech totiž jde
o profesionální systémy s odpovídající cenou.
Podstatnější rozdíly mezi oběma produkty tato poslední verze
podle mého názoru setřela, a záleží tak na vkusu a především
zvyku hudebníka, chce-li zůstat u "svého" systému, nebo se
učit nový.
Kdo tedy zná předchozí, pátou verzi, bude myslím spokojen
s novou, kde uvítá větší podporu audiostop, editaci hotových
skladeb a další nové vlastnosti.


Cakewalk Pro Audio 6
+ editace audiosouborů
+ knihovny ukázkových souborů
+ virtuální mixpulty
- komplikovanější ovládání některých funkcí

K recenzi poskytla firma:
Amant, s.r.o.
www.interacta.cz/amant/
Cena: 19 534 Kč


Kde hledat na Internetu

Firma má svou stránku s adresou www.cakewalk.com
s technickou podporou a dalšími informacemi, lze si stáhnout
mixážní panely systému StudioWare, definice nástrojů
a další. Na Internetu je rovněž nepřeberně MID souborů
s nejrůznější hudbou a Tubular Bells jsem zde našel také
jako 26 minut (přes 300 KB) dlouhou kompozici. Kdo chce,
může se vžít do role M. Oldfielda při studiu jeho nesmrtelné
skladby.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.