C++ Programovací jazyk

Archiv | 01.08.98

Autor: Dr. Bjarne Stroustrup Vydavatelství: Softwarové Aplikace a Systémy, s.r.o., a BEN - technická literatura ...Autor: Dr. Bjarne Stroustrup

Vydavatelství: Softwarové Aplikace a Systémy, s.r.o., a BEN -
technická literatura

Počet stran: 686

Doporučená cena: 699 Kč

Přeložil: Jaromír Šmejkal

Od doby prvního vydání této knihy v USA (1986) již uplynul
značný čas, za který si jazyk C++ získal, díky svým jedinečným
vlastnostem, obrovskou popularitu a tisíce uživatelů po celém
světě. Po celou tu dobu se neustále vyvíjel, což přimělo autora
k pečlivé revizi původního dokumentu a následnému doplnění o
nově použité techniky.

V této knize získáte kompletní přehled o jazyce C++. Prvá až
desátá kapitola tvoří přehledný studijní úvod do jazyka: najdete
zde nejprve poznámky k návrhu, efektivitě a struktuře,
základní pravidla programování v C++ i poznámky pro přechod z C
na C++ a bohatý rejstřík doplňkové literatury (mj. George
Orwell: 1984 ). Po seznámení se základními programovacími
schématy se přes styl "zlepšeného C" dočtete k použití datové
abstrakce a podpoře objektově orientovaného programování. V
následujících kapitolách se můžete pokochat možnostmi použití
deklarací a konstant, rozlišíte výraz od příkazu, dočtete se o
souborech a funkcích, načež si začnete hrát s třídami,
základními to prvky programu v C++. Značná pozornost je
věnována přetěžování operátorů, zejména přiřazování,
inicializaci a nepřímému adresování. Stranou nezůstane ani téma
použití šablon a ošetřování výjimečných stavů. 10. kapitola se
věnuje datovým proudům, včetně krátkého připomenutí vstupu a
výstupu v C.

Kapitoly 11. až 13. již nepředstavují další elementární prvky
jazyka, ale pojednávají o zcela zásadních otázkách dobrého
programování, totiž o návrhu a vývoji. Hlavní pozornost je
věnována týmové spolupráci při vývoji rozsáhlých projektů, ale
většina uvedených zásad je platná i pro programátory -
samotáře, kteří se nikdy nevydají za hranici 10 000 řádek kódu.
Zkušenost autora s velmi rozsáhlými aplikacemi se projevuje v
popisu optimálního návrhu tříd a celých komponent z hlediska
kompatibility, jednoduchosti a efektivity používání i údržby -
údržba a podpora ze strany autora knihovny je považována, podle
mého soudu zcela oprávněně, za základní prioritu. Není nic
horšího, než když postavíte program na několika klíčových
knihovnách, jež jejich autor však nakonec není schopen nebo
ochoten dále udržovat. (A vám samozřejmě nehodlá dát zdrojové
texty.) Z oblasti programování knihoven jsou diskutovány uzlové
třídy, třídy rozhraní, včetně tzv. "FAT" rozhraní, ovladačů a
správa paměti.

Zajímavostí této publikace jsou cvičení - za každou kapitolou
jsou úlohy, které obvykle vyžadují napsání jistého množství
kódu. Řešení byste měli dotáhnout až k úspěšnému zkompilování.
Přestože kniha je prošpikována příklady, jsou to příklady velmi
jednoduché, aby byly snadno pochopitelné, a ve cvičeních je
musíte rozšířit a propracovat. Zajímavý nápad je rozlišení
obtížnosti daného cvičení - např. pokud řešíte úlohu 1. stupně
řádově minuty, pak 2. stupeň již může trvat hodinu a se 3. si
můžete hrát třeba celý den. (Největší obtížnost v knize je 5.
stupně). Samozřejmě vše závisí na vašich zkušenostech, ale i na
sadě nástrojů, které používáte. Podle mých pokusů se např.
některé úlohy 2. stupně nechají řešit třeba i několik hodin,
pokud nemáte jasnou ideu, jakým způsobem dotáhnout problém do
konce.

Jak říká sám autor, způsob podání informací je určen hlavně
zkušeným programátorům a snaží se neurážet jejich zkušenosti a
inteligenci.

Překvapila mě vysoká kvalita značně obtížného překladu,
opravdu není v oblasti literatury pro programátory mnoho takto
zdařile přeložených knih. Je vidět, že když se chce, můžou se
chyby omezit jen na pár překlepů (bez nich by to dnes v Čechách
už snad ani nešlo).

Pokud tedy máte ve své blízkosti ( opravdového ) programátora,
kterému chcete udělat radost, pak rozhodně neváhejte obdarovat
ho právě touto knihou.


Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.