Brain -- Javovský informační systém

Archiv | 01.09.98

Java již čtvrtým rokem vítězně táhne počítačovým světem. Zdaleka už nejde jen o programovací jazyk, ale o ce...Java již čtvrtým rokem vítězně táhne počítačovým světem. Zdaleka
už nejde jen o programovací jazyk, ale o celý komplex
konkrétních řešení. Bouřlivým rozvojem prochází také
programování a dokonce i na domácím trhu se objevily první
vývojářské produkty. Právě javovská platforma se všemi svými
schopnostmi splňovala základní požadavky při vývoji nového
podnikového informačního systému.

Projekt iniciovala Pražská poradenská firma Star. Po dvanácti
měsících vývojových prací vyústil projekt Brain v květnu tohoto
roku do implementace pilotního systému ve společnosti IBC Praha.
Implementace probíhá v několika fázích počínaje řízením
skladového hospodářství, přes obchod a účetnictví až k připojení
vzdálených poboček. Po ukončení náběhu bude systém pracovat na
více než třiceti pracovních stanicích s Windows NT a bude
zajišťovat převážnou část firemních informačních služeb. Pilotní
projekt systému Brain byl vystavěn na databázi Sybase SQL
Anywhere.

Současný aktuální rozsah pokrývá oblast obchodu, výroby, skladů,
mezd, financí a účetnictví. V pilotním projektu systém zpracovává
obchodní cyklus společnosti IBC Praha, počínaje nabídkovým a
objednávkovým řízením přes řízení skladů po účetní zpracování
dokumentů. Výměna dat se vzdálenými pracovišti probíhá dávkově
přes Internet, v další fázi bude realizována komunikace online.

Podle zkušeností z praktického provozu pilotního systému pracuje
společnost Star na převedení projektu do komerční fáze. To by se
mělo podařit do prosince a s realizací prvních "ostrých"
implementací se počítá v prvních měsících roku 1999.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.