Borland JBuilder

Archiv | 01.01.98

Taková normální JAVA Na téma JBuilder bylo řečeno na stránkách PC WORLDu mnohé, všechno to byly ale pouhTaková normální JAVANa téma JBuilder bylo řečeno na stránkách PC WORLDu mnohé,
všechno to byly ale pouhé předzvěsti a svým způsobem dohady.
Tentokrát však jedeme opravdu naostro a v CD mechanice se roztáčí
instalační cédéčko s komerční verzí s pořadovým číslem jedna. Je
to přesně ta verze, jejíž první vlaštovky okukovali zájemci na
firemním stánku Borlandu v Brně na posledním Invexu

Těžko říci, jestli vývojáři firmy Sun Microsystems předpokládali,
co způsobí volným vypuštěním jazyka JAVA do celého světa.
Každopádně důsledky jejich počínání dodnes pěkně míchají kartami
celého odvětví počítačového průmyslu. Jak mocného džina vypustili
z láhve, si mnozí uvědomí samozřejmě až po seznámení se
schopnostmi jazyka; i méně zasvěceným však hodně naznačuje
cirkus, který se okolo JAVY rozpoutal a stále nabírá na
intenzitě.
Ovšem co by byl sebelepší jazyk bez dalších programátorských
nástrojů, umožňujících a usnadňujících jeho použití. Právě ty se
poslední dobou rojí jako houby po dešti a snaží se utrhnout pro
své autory co největší kus z koláče bouřlivě se rozvíjejícího
trhu. Prakticky každá velká softwarová firma, zabývající se
výrobou programovacích prostředků, vypustila do světa nějaký
příspěvek na téma JAVA a není divu, že vývojářský specialista
Borland přiložil již druhé želízko do ohně. V podobě JBuilderu se
však autoři nespokojili s náhražkami typu JAVAScript
a implementovali důsledně specifikaci čistého jazyka JAVA podle
posledních standardů a doporučení.

Balíky a balíčky

Borland dodržel i u JBuilderu tradici tří různých variant:
Standard, Professional a Client/Server. První dvě jmenované se
v době vzniku tohoto článku již nějakou dobu prodávaly. Nejdražší
verze se na trhu teprve rozkoukávala, proto se o ní zmíním jen
okrajově. Její uvolnění bylo pozdrženo vydáním některých
standardů a datové brány Borland DataGateway -- o té ještě bude
řeč.
Nejlepším začátkem bude asi porovnání jednotlivých verzí .
Nejlacinější verze Standard je vybavena grafickým programátorským
prostředím, disponujícím standardním rejstříkem nástrojů
-- editorem kódu, debuggerem, kompilátorem, sledováním obsahu
proměnných a dalšími. Mimo to obsahuje sadu připravených
komponent, plnou podporu pro vývoj JAVA aplikací, JAVA apletů
a JAVA Beans včetně podpůrných prostředků BeansExpress. Při práci
plně využívá mezinárodního kódování podle standardů Unicode.
Najdete také dekompilátor API metod třída JAVA, vestavěný program
pro autorskou ochranu JAVA kódu a volně šiřitelné knihovny
datových struktur jazyka JAVA.
Varianta Professional je tradičně navíc vybavena zejména podporou
pro zpracování dat. Obsahuje více než 100 JBCL JavaBeans
komponent včetně datových, kompletní podporu datového propojení
JDBC a dotazovacího jazyka SQL. Pro testování aplikací slouží
lokální SQL server InterBase, zviditelňování dat zajistí
specializované komponenty, jako jsou datové mřížky a grafy. Vše
je názorně předvedeno v akci na specializovaném ukázkovém
programu. Vedle datové podpory je varianta Professional vybavena
například rychlejším kompilátorem, sadou profesionálních nástrojů
pracujících z příkazové řádky, a v neposlední řadě lepší tištěnou
dokumentací.
Pro nejdražší variantu Client/Server sáhne vývojář, který hodlá
vyvíjet pravé vícevrstvé datové aplikace využívající komunikaci
s profesionálními SQL servery. Balík obsahuje podporu technologií
CORBA a RMI a kompletní sadu podpůrných nástrojů pro sestavování
a monitorování dotazů SQL.

Chce to dobrého pamatováka

JBuilder má pro uživatele připraveno mnoho překvapení a některá
vybalí hned od počátku. Především -- a to naznačovaly i testy
beta-verzí -- se chová jako slušný bumbrlíček, kterému chutná zejména
operační paměť počítače. Za minimum je v dokumentaci označováno
32 MB a opravdu mohu zájemcům vřele doporučit na tomto provozním
parametru nešetřit. Už na 48 MB se systém chová mnohem rozumněji.
Naproti tomu z pevného disku mnoho neukrojí -- maximum je něco
málo přes 100 MB, což je objem, od kterého podobné systémy spíš
začínají. A to si musíme uvědomit, že více než polovinu tohoto
objemu zabere dokumentace a dalších 10 % příklady a ukázky.
Samotná dokumentace je skutečně objemné dílo, v němž najdete
mnoho užitečných informací. JBuilder se nespokojil s možnostmi
standardní nápovědy Windows a nabízí uživateli přehledný systém
ve stylu hypertextových dokumentů HTML. Bohatě využívá průběžné
odkazy a zobrazuje stromovou strukturu právě otevřeného oddílu
(viz obrázek). Tematicky najdete informace o všem možném -- vedle
ryze specifických návodů, jak pracovat s uživatelským prostředím,
knihovnou komponent či o použití databázových nástrojů JDBC,
najdete obecnou dokumentaci s popisem JDK verzí 1.02 a 1.1
a popis volně šiřitelných knihoven datových struktur JGL.

Programování hejblátek

Ve srovnání s konkurenčními produkty těží JBuilder především
z nejlepších tradic uživatelských prostředí firmy Borland,
zejména pak z konvencí posledních produktů řady Delphi a C++
Builder. Hodně práce ušetří zejména knihovna, která obsahuje
v ostré verzi několik desítek připravených komponent včetně
zdrojových textů. Jejich použití je stejně snadné jako v Delphi
-- přenést myší do aplikace, vyplnit vlastnosti, ošetřit události,
a je to hotové (tedy skoro). Sada komponent je tematicky
rozdělena do sedmi skupin, ve kterých najdete například
jednoduché základní ovládací prvky -- menu, tlačítka, zaškrtávací
a rozbalovací boxy, skupinové a dělicí panely, ale také poměrně
sofistikované komponenty pro tvorbu grafů nebo tabulkový
kalkulátor. A samozřejmě také již dříve zmiňované komponenty
zpřístupňující datové zdroje.
Práce s uživatelským prostředím JBuilderu je podobná jako
u ostatních builderů od Borlandu. Oproti Delphi je prostředí méně
rozevláté, převážná většina činností se odehrává v jednom děleném
okně na záložkových panelech. Vzhledem ke značné proměnlivosti
projektů JBuilderu je celé prostředí velice proměnlivé, což může
dělat zejména začínajícím uživatelům pořádné problémy. Jednotlivé
panely i systém menu reagují kontextově podle vybrané záložky
panelu nebo objektu a někdy se potřebná funkce nehledá nejsnáze.
Orientace uvnitř zdrojového kódu je však díky stromovým panelům
velice jednoduchá a hledání potřebných míst v kódu je snadné
a rychlé.
Z hlediska programátora je patrně nejzajímavější skutečnost, že
je schopen zdrojový kód komponent "rozbalit" až do nejnižší
úrovně (nekončí na úrovni jakéhosi DLL nebo něčeho podobného)
a vidí tudíž, co se kde odehrává. Vývojové prostředí je
dvoucestné, takže se dá pracovat jak s vizuálním návrhem panelů
a dokumentů, tak i s jejich zdrojovým kódem. JBuilder pracuje
multiprojektově a dovoluje otevřít několik pracovních panelů
současně. Zajímavé (nebo spíš podivné) je, že není možné
jednoduše zjistit, kolik a které projekty či soubory máte
otevřené.
Oproti transparentnějším jazykům typu Pascal či C mi připadá
práce s poněkud "užvaněnou" JAVOU trochu méně přehledná, ale na
vše se dá zvyknout. Stejně tak je nutné smířit se s tím, že JDBC
je něco podobného jako ODBC, a tudíž se i k nejjednodušší datové
tabulce v sousedním adresáři připojujete jako k SQL serveru na
centrálním počítači Pentagonu.
Sílu JBuilderu prověří až práce na skutečných projektech, o tom
se nedá mnoho napsat na malé ploše jediné recenze. Ale už první
ohlasy potvrzují, že u Borlandu odvedli solidní a životaschopný
kus práce, který otevírá dokořán dveře do světa internetových
technologií.

x... a nakonec něco ze světa

Místo tradičního závěrečného shrnutí připojím na závěr slíbenou
informaci o Borland DataGateway. V době vzniku tohoto článku bylo
její uvedení na trh opravdu horkou novinkou. Datová brána je
schopna zprostředkovat datové propojení čistých JAVA klientů
s velkými datovými servery. Využívá vícevrstvou databázovou
architekturu, takže na straně klienta figuruje malý javovský
modul, který zprostředkuje požadavky obsluhy, a na straně serverů
léty odzkoušené přirozené SQL ovladače. Klientská část brány je
napsána kompletně v JAVĚ a pracuje na všech virtuálních strojích
podporujících standard JDK 1.1. První servery byly určeny pro
Windows NT a 95. Díky standardům JDBC mohou bránu používat
všechny vývojářské systémy pracující s tímto standardem. A aby to
měli programátoři jednodušší -- vývojářskou verzi s určitými
omezeními poskytuje Borland zdarma na svém WWW serveru. (Pokud si
říkáte -- určitá omezení, to známe! -- pak vězte, že jsou pouze dvě
-- brána umožní pouze pět připojení najednou, což pro ladění
aplikace stačí, a dále během připojování upozorňuje, že se jedná
o vývojářskou verzi, toť vše.)Borland JBuilder
+ komfortní uživatelské prostředí
+ rozsáhlé uživatelské knihovny
+ velké množství kvalitních příkladů a ukázek
+ rozsáhlá a přehledná dokumentace
-- paměťové nároky, někdy i rychlost
K recenzi poskytla firma:
Borland, s.r.o.
Týnský dvůr 10
Praha 1
Cena: XXXXXX KčPro vaši firmu

Borland JBuilder je nástroj pro vývoj různých typů aplikací
určených pro provoz na heterogenních sítích. Pracuje s čistým
jazykem JAVA a využívá technologií Internetu a intranetu. Najde
uplatnění zejména tam, kde se používá služeb WWW, ať už ve směru
k zákazníkům nebo i v rámci jednotlivých firem. Umožňuje
naprogramovat specializované aplikace nezávislé na operačním
systému, tak aby byly potřebné informace k dispozici
v kterémkoliv čase a kdekoliv na světě. Na straně uživatele tyto
aplikace obvykle vystačí s příslušnou generací internetového
prohlížeče, potřebná inteligence je dodávána z aplikačního
serveru sítě.Slovníček pojmů

V dnešním slovníčku se zaměříme na terminologii zkratek J???:
JDBC -- SQL rozhraní pro JAVU. Provádí přímé SQL příkazy a načítá
jejich výsledky. Skládá se ze dvou hlavních sad rozhraní: JDBC
API určeného pro vývojáře aplikací a JDBC Driver API, které
používají vývojáři ovladačů založených na jazyku JAVA.
JBCL -- knihovna komponent dodávaných v rámci JBuilderu. Všechny
její součásti odpovídají standardu JAVA Beans. JAVA Beans jsou
komponenty splňující určitá pravidla a postupy a jsou nezávislé
na platformě použitého operačního systému.
JDK -- JAVA Development Kit, vývojářská sada určená pro vývoj
apletů a aplikací v jazyce JAVA
JGL -- JAVA Generic Library, volně šířitelná sada datových
struktur a algoritmů, určená pro použití v aplikacích psaných
v jazyce JAVA. JGL rozšiřuje možnosti JDK.
JAR -- JAVA Archive, formát datových souborů nezávislých na
platformě operačního systému, je komprimovaný a může obsahovat
více souborů různých typů. Je určen k distribuci aplikací, které
se tak přenášejí jedinou HTTP transakcí.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.