Borland DataGateway

Archiv | 01.02.98

Pod názvem DataGateway se skrývá produkt, který potěší všechny vývojáře databázových aplikací v Javě. ...
Pod názvem DataGateway se skrývá produkt, který potěší všechny
vývojáře databázových aplikací v Javě.Borland DataGateway zajišťuje propojení programů v Javě s databázemiDataGateway umožňuje vývojářům, pracujícím v některém vývojovém
prostředí založeném na jazyce Java, přistupovat k datům. Celý
produkt je založen na rozhraní JDBC (Java database connectivity),
které má poměrně mnoho společného se známým rozhraním ODBC,
a skládá se ze sady JDBC ovladačů a "brány" pracující pod
operačními systémy Windows 95 a Windows NT.

Vývojáři z Borlandu nechodili při programování brány daleko,
protože je celá založena na osvědčeném rozhraní BDE (Borland
database engine) a podporuje jak lokální databáze jako dBase,
FoxPro, Paradox či Access, tak vzdálené zdroje dat typu Oracle,
Informix, MS-SQL a další.

Co je JDBC?
Protože kolem tohoto pojmu se točí téměř vše, co se popisovaného
produktu týká, nejdříve bych si tudíž dovolil malé zastavení na
toto téma. JDBC je tedy průmyslový standard pro přístup
a manipulaci s daty, který umožňuje programátorům v jazyce Java
pracovat s mnoha různými typy databází stejným způsobem.
Vzhledem k tomu, že DataGateway obsahuje ovladače kompletně
napsané v Javě, mohou se k serveru (bráně) připojovat libovolné
druhy počítačů podporující Java Virtual Machine, česky řečeno ty,
které mohou spouštět programy napsané v Javě.

Architektura DataGateway
Celý produkt je rozdělen na tyto čtyři části:
DataGateway klient -- jeho úkolem je komunikace se serverem. Jak
jsem již zmínil, ovladač je napsán v Javě a je umístěn na
libovolném počítači podporujícím Javu.
DataGateway server -- obhospodařuje přenos informací mezi klientem
a bránou. Server může být spuštěn pouze na počítačích s Windows
95 a Windows NT.
DataGateway bridge -- překládá požadavky přicházející od klienta
do tvaru BDE a obráceně. Opět může běžet pouze s Windows.
BDE a SQL spojení -- Zde se konečně dostáváme k samotným datům,
která je schopna tato vrstva načíst pomocí ovladačů.
Jak celý mechanismus pracuje, ukazuje názorně první obrázek.

Dodávané verze
Jak je u firmy Borland dobrým zvykem, jejich produkty jsou
dostupné v několika verzích, jež se liší nejen svou funkčností,
ale především cenově.
Nejlevnější řešení, sloužící spíše k vývoji a testování Java
aplikací, se jmenuje Developers Kit. Tato verze je omezena pěti
současnými připojeními k serveru.
Verze Professional již nemá žádná omezení týkající se počtu
připojení a dle mého názoru se teprve s tímto balíkem dá rozumně
pracovat.
Enterprise obsahuje navíc především ovladače pro přístup ke
vzdáleným zdrojům dat typu Sybase, Interbase atd.

Práce s produktem
Protože DataGateway není žádným vývojovým prostředím, potřebujete
ještě nějaký kompatibilní program -- jak jsem pochopil, jsou to
všechny aplikace podporující JDK (Java development kit) verze
1.1, případně vyšší. Styl práce se v žádném z programů příliš
neliší a její popis náleží spíše do recenzí příslušných
produktů.
Prvním krokem je konfigurace BDE, k čemuž slouží program BDE
Administrator, který je stejný jako například v Delphi. Zde se
vytvářejí fiktivní jména (alias) pro různé typy databází, k nimž
pak může klient přistupovat právě přes toto jméno.
Nutnou podmínkou pro úspěšnou konfiguraci je samozřejmě
existující databáze. Pokud tomu tak není, můžete použít program
Database Desktop, opět dodávaný i s ostatními produkty Borlandu.
Zde lze vytvořit nejen databázi, ale i dotazy.
V této chvíli již lze celkem úspěšně začít programovat v některém
vývojovém prostředí. Tedy pokud je korektně nakonfigurováno, což
někdy není legrace. Vzhledem k tomu, že jsem JBuilder od Borlandu
nainstaloval až po DataGateway, musel jsem se probírat jeho
konfiguračními soubory, nicméně dobrá věc se podařila.
Teď už zbývá jedině napsat nějaký ten program, který by měl
obsahovat za prvé příkaz registrující třídu RemoteDriver, dále pak
getConnection...
Během svých testů jsem neobjevil žádnou chybu v JBuilderu či
DataGateway. Že mi občas spadl "dokonalý" Internet Explorer 4.0
i se systémem, je věc jiná. Zřejmě mu více vyhovují ActiveX
komponenty.

Závěr
DataGateway jistě stojí za pozornost všem, kdo chtějí
programovat v Javě databázově náročné aplikace. Celý program
vychází z rychlého a osvědčeného borlandského databázového motoru
(BDE), který je zárukou výkonnosti celého rozhraní.
Borland DataGateway
+
+
-
-
K recenzi poskytla firma:
Borland, s.r.o.
XXXXXX
XXXXXX
Cena: XXXXX KčSouvisející články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.