Bitmix

Archiv | 01.07.00

Každý obrázek je vytvořen ze tří základních komponent: tvaru, textury apozadí. Každou z těchto komponent načítá program ze souboru (nejedná se o kreslicí program, ale program upra...

Každý obrázek je vytvořen ze tří základních komponent: tvaru, textury a
pozadí. Každou z těchto komponent načítá program ze souboru (nejedná se o
kreslicí program, ale program upravující již existující grafiku). Hlavní práce
ovšem nastává při kombinování těchto tří prvků. Po složení do výsledného
požadovaného obrazu je možno měnit snad všechny myslitelné parametry
zobrazení, počínaje různou výškou tvaru nad podložkou, různými nastaveními
nasvícení, stínování a obrysu. Stačí prostě změnit pomocí přehledného
ovládacího panelu některý z parametrů, kliknout na tlačítko Process, a změna
je hned vidět.
Po vytvoření určité zásobárny textur a pozadí (nebo použití těch několika,
které jsou součástí instalace) je BiTMiX velmi pohotový a komfortní nástroj na
vytváření efektní grafiky. Program je nabízen jako shareware na adrese
www.bitmix.cz s povoleným používáním po dobu patnácti dnů. V této verzi
pochopitelně nelze ukládat, ale i zde je k dispozici velmi pěkná a přehledná
elektronická uživatelská příručka. Také není podporována celá škála
používaných grafických formátů (třeba neumí číst soubory GIF). V dnešní době
ovšem není problém některým programem do podporovaného formátu převést.
Prostě, BiTMiX je pár dobře investovaných megabytů.

Evidence počítačů - Verze 5
Vladimír Vondráček
Zejména pro správce počítačové sítě nebo pro manažery IT je určena nová verze
Evidence počítačů. Jak již název napovídá, jedná se o nástroj k evidování
výpočetní techniky.
V každé větší organizaci je v současné době zpravidla větší množství výpočetní
techniky, a často se nejedná pouze o jeden typ zařízení. Aby bylo možno
odpovědně posoudit stav parku výpočetní techniky, je třeba vědět, jaká je
stávající situace. Přehledná struktura Evidence počítačů je k těmto účelům
vhodná. Komponuje údaje do přehledné stromové struktury, která je plně
uživatelsky editovatelná. Přidání nového objektu je tak jednoduché, jako
kliknutí myší. Objektem zde může být nejen počítač, ale například i tiskárna,
větev sítě nebo uživatel. Zároveň je možno uspořádat objekty do skupin podle
zvoleného kritéria, dá se tedy zohlednit vnitřní struktura firmy nebo třeba
geografické rozčlenění.
Pro tvorbu struktury jsou připraveny šablony jednotlivých objektů a lze
pochopitelně vytvořit šablonu vlastní. Šablona je buď jednotlivý objekt
(tiskárna, síťová karta nebo modem), nebo přímo skupina objektů, jako třeba
počítač (skládá se z komponent procesoru, paměti a podobně). Podle konfigurace
počítače lze pak soubor komponent upravit. Navíc každému objektu lze přiřadit
údaje, důležité pro evidenci, jako třeba inventární číslo nebo dodavatele.
Kromě vlastního počítačového parku lze evidovat například i stav skladu
náhradních dílů.
Práce s programem je velmi příjemná a komfortní, navíc obsahuje i
zabezpečovací prvky, jako třeba ochranu přístupu heslem a uchovávání historie
o jednotlivých změnách (dá se tedy zjisti, kdo, kdy a co s databází vyváděl).
Vytvořit si hierarchii firmy je otázkou pár minut, nejdéle trvá dohledání
informací o jednotlivých komponentech, což ale není závadou aplikace.
Technicky je vše řešeno jako databáze, která pracuje s pomocí databázových
knihoven DAO 3.5 (součást MS Accessu, příp. Windows 98). Databázové řešení
umožňuje tvorbu uživatelských tiskových sestav pomocí databázových metod
(výběry pomocí SQL).
Způsob distribuce softwaru je veskrze moderní: na Internetu lze stáhnout plně
funkční, ale časově omezenou verzi. Po zaplacení je zaslán inicializační klíč
a aplikace se odblokuje. Na stejné internetové adrese www.alc.cz, lze zdarma
pořídit i zmíněné DAO 3.5 knihovny.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.