Bezdrátové sítě WiFi - Praktický průvodce

Archiv | 01.07.04

Ačkoliv bezdrátové sítě již nějaký pátek rostou jako houby po dešti a patřívíce méně mezi běžné vybavení, pořádnou knihu v češtině na toto téma aby jeden pohledal. Jeden z m...

Ačkoliv bezdrátové sítě již nějaký pátek rostou jako houby po dešti a patří
více méně mezi běžné vybavení, pořádnou knihu v češtině na toto téma aby jeden
pohledal. Jeden z mála titulů, po jehož přečtení se budete v problematice
rozhodně lépe orientovat, je právě recenzovaná kniha.
Zájemci o wi-fi technologie, kteří nelení a sledují internet, budou jistě
považovat tuto knihu za samozřejmé a logické pokračování autorovy publicistické
tvorby. Tvůrce sestavil příručku, jež má posloužit hlavně začátečníkům a mírně
pokročilým, a sympatické je, že jsou v ní postiženy mnohé aspekty spletitého
vývoje Wi-Fi a jeho použití. Přestože popisovaná technologie byla původně
zamýšlena pro lokální sítě, najdete v knize i užitečné informace o řešení
problému "poslední míle", pro nějž se u nás bezdrát hojně využívá.
Nemnoho kapitol je rozděleno jasně a přehledně. V první části najdete úvodní
popis technologie, o níž vlastně jde, a seznámíte se s normami a jejich
typickou formou realizace. Druhá kapitola je zaměřena na používaný hardware,
takže dojde k seznámení především s přístupovými body, část třetí je speciálně
zaměřena na použití antén a jejich stavbu. Právě zde podává autor pomocnou ruku
stavitelům rozsáhlejších sítí a zároveň přináší asi nejobtížnější pasáže s
trochou ryzí fyziky a matematiky v podobě nutných výpočtů.
Kapitola čtvrtá si zachovává konstruktérský ráz - je řeč o návrhu síťové
infrastruktury - a následující oddíl je věnován kritickým otázkám zabezpečení.
Dle mého názoru právě v této oblasti mohl autor ještě trošku "přitlačit na
pilu" a poskytnout podrobnější výklad. V šesté části se dozvíte o podpoře wi-fi
na různých platformách, následuje pojednání o dalším předpokládaném vývoji,
závěrečná část se zmiňuje o fenoménu komunitních sítí.
Pokud jste začátečníci a hledáte vhodnou formu, jak načerpat prvotní informace,
můžete se na tuto knihu erudovaného autora spolehnout. Není třeba se obávat,
pokud řešíte pouze lokální interní síť, pak část o anténách přeskočíte a stále
se toho dozvíte hodně. Jde rozhodně o dobrou investici.

Autor: Patrick Zandl
Vydavatelství:Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 190
Doporučená cena: 249 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.