Bezdrátové sítě Wi-Fi - Praktický průvodce

Archiv | 01.04.04

Ačkoliv bouřlivý vývoj bezdrátových síťových technologií se nevyhnul ani našimkrajům, zůstává s podivem, že na knižních pultech je toto jedna z mála (pokud ne vůbec jediná) ucel...

Ačkoliv bouřlivý vývoj bezdrátových síťových technologií se nevyhnul ani našim
krajům, zůstává s podivem, že na knižních pultech je toto jedna z mála (pokud
ne vůbec jediná) ucelenějších publikací o velmi aktuální problematice Wi-Fi.
Pokud jste prozatím stáli opodál nebo máte za sebou nesmělé kroky a hledáte
teoretickou oporu, tato brožura může být dobrou volbou. V tuzemsku známý autor
připravil všestranně zaměřené, syntetické dílko o problematice rádiových
bezdrátových sítí, označovaných jako průmyslový standard Wi-Fi. Text je
sestaven jako směs nezbytných teoretických základů a řady praktických
zkušeností a postupů, jež čtenáře vedou k sestavení vlastního, funkčního
řešení. Veškerá látka je rozdělena poměrně nahrubo, na osm kapitol, jež
reprezentují dílčí problémy: úvodní stati jsou zaměřeny na teorii Wi-Fi sítí,
zmiňují jejich normalizaci a popisují principy fungování, z nichž plynou určité
praktické důsledky. Následující kapitoly jsou věnovány hardwaru: důkladně jsou
představeny přístupové body, propojovací mosty, a také antény, to vše s ohledem
na budoucí podobu budované sítě. Další části jsou věnovány samotnému návrhu
síťové infrastruktury, dále velmi důležitému tématu zabezpečení a následuje
pravděpodobně nejočekávanější oddíl o podpoře Wi-Fi v různých operačních
systémech. Poslední dvě kapitoly jsou zaměřeny na budoucnost bezdrátových
řešení a aktuální stav na trhu, a to jak v oblasti komerčních, tak komunitních
("dobrovolnických") řešení.
Přestože jde o vstupní studijní materiál, kniha předpokládá jisté znalosti,
takže ponětí o základech počítačových sítí se bude hodit. Místy má výklad
široký záběr, od začátečnických problémů po komplikovanější teoretická řešení,
ovšem ne vše je nezbytné pročíst a bezvýhradně pochopit.
Jak napověděl přehled kapitol, autor se neomezil na řešení pro lokální sítě,
ale poskytuje též základní znalosti pro překlenutí problému s internetovou
konektivitou, resp. řešení problému tzv. "poslední míle". Ačkoliv vývoj jde
bouřlivě dopředu, jádro knihy tvoří pevný základ, na němž budete moci ještě po
nějakou dobu dobře stavět.
Autor: Patrick Zandl
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 190
Doporučená cena: 249 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.