AXIS StorPoint HD/4 Jaz - řešení pro LAN

Archiv | 01.06.98

Ukládání velkých objemů dat při zachování jejich snadné dostupnosti je pro mnoho uživatelů výpočetní technik...Ukládání velkých objemů dat při zachování jejich snadné
dostupnosti je pro mnoho uživatelů výpočetní techniky tvrdým
oříškem. Ještě více se tento problém vyhrocuje v prostředí
lokálních sítí LAN. Jedno z možných řešení lze nalézt u
chrudimské společnosti CoProSys, která spolu s pětiletou záruční
dobou nabízí za cenu 128 000 Kč bez DPH speciální server AXIS
StorPoint HD/4 Jaz pro obsluhu mechanik Jaz firmy Iomega.

Server AXIS StorPoint je nabízen v podstatě ve dvou variantách.
První, s názvem AXIS HD, je externí verzí a je samozřejmě upravena
pro připojování příslušných jednotek Jaz s rozhraním SCSI. Tomu
samozřejmě odpovídá i její konstrukční řešení z hlediska
napájení, přípojného SCSI konektoru apod. Tato verze je vybavena
pro připojení do sítě konektory RJ-45 i BNC. Druhý typ AXIS HD/T
je určen především pro montáž do některé z nabízených věží
Iomega. Účelu jsou samozřejmě opět přizpůsobeny konstrukční
parametry včetně typů konektorů SCSI a napájení. Pro připojení
k síti tentokráte slouží konektory RJ-45 a AUI, vyvedené na
samostatné desce pro umožnění montáže.

A právě druhá varianta tvoří jádro testovaného modelu, kterým
byl AXIS StorPoint HD/4 Jaz (obr.1). Jedná se vlastně o jednu
z verzí věží Iomega, vybavenou čtveřicí mechanik Jaz v interním
provedení a samozřejmě serverem AXIS StorPoint HD. Nabízí tedy
datovou kapacitu 4 GB v podobě výměnných médií. Rozhraní SCSI však
není instalovanou čtveřicí jednotek plně využito, a proto lze
k věži připojit ještě tři další jednotky v externím provedení.
Pokud tato možnost není využita, je třeba použít dodávaný SCSI
terminátor. Síťové rozhraní odpovídá výše uvedenému popisu
modelu AXIS HD/T. Zařízení je určeno pro sítě typu Ethernet 10 Mb
a podporovány jsou operační systémy Windows 3.1x/95/NT, LAN
Manager, LAN Server, oba nejméně ve verzi 1.3, a přístup je
možný i po Internetu/intranetu. Ke komunikaci s Windows a OS/2
slouží protokol SMB s využitím NetBIOS/NetBEUI nebo
NetBIOS/TCP/IP. Při přístupu pomocí TCP/IP lze využít služby
UDP, IP, TCP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, WINS/NBNS, SNMP a FTP.
Snadný přístup pomocí WWW browserů , kompatibilních se
standardem HTML 2.0, zajišťuje protokol HTTP verze 1.0 a
integrovaný WWW server. Uvedené parametry pro síťovou komunikaci
samozřejmě platí i pro externí provedení AXIS HD. Technická data
lze doplnit o informace o přenosové rychlosti až 1 050 KB/s. AXIS
StorPoint je vybaven 32bitovým RISC procesorem ETRAX 4, pamětí
Flash o kapacitě 2 MB a 2 MB operační paměti RAM s možností
doplnění na celkových 32 MB. Neméně důležitou je informace o
podpoře souborového systému VFAT 16.

Podle dodávané dokumentace v anglickém jazyce lze velice snadno
zařízení nakonfigurovat. Jako nejjednodušší řešení je uváděno
použití systémové utility ARP. S využitím unikátní ethernetové
adresy serveru je možné přiřadit IP adresu a dále zařízení
konfigurovat buď pomocí některého z dnes běžných WWW prohlížečů,
nebo pomocí služby FTP. Kromě ruční varianty přidělení IP adresy
je možné využít i služeb DHCP nebo BOOTP. Bezpečnost
konfiguračních dat je pochopitelně zajištěna přístupovým heslem.
Vzhledem k uvedeným možnostem konfigurace není spolu s jednotkou
dodáván žádný software. Jiná varianta konfigurace je založena na
speciálním nástroji AXIS WinPoint, určeném pro Windows 95/NT,
který je volně dostupný na domovské WWW stránce společnosti
AXIS. Podobně jako při použití WWW browseru je možné v řadě
dialogových oken (obr.2) nastavit veškeré konfigurační parametry
samotného serveru, rozhraní SCSI, IP adresy, parametrů SMB, HTP
i SNMP. Nastavit lze i přístupová práva k jednotlivým médiím.
Hlavní rozdíl při této konfiguraci spočívá v možnosti
konfigurovat systém i bez předchozího přidělení IP adresy, ovšem
pouze v rámci sítě LAN. Varianta s WWW browserem však dovoluje
dálkovou správu i po Internetu. V každém případě je ovšem
nezbytné po jakékoliv změně provést reset zařízení, byť dálkový,
aby nové hodnoty nabyly platnosti.

Připravený Jaz-server je prakticky ihned schopen provozu.
Jednotlivé mechaniky jsou na serveru sdíleny pod jmény "Jaz1" až
"Jaz4" nebo lze komunikovat přes "share" Jaz a jednotky se pak
jeví jako podřízené adresáře. V prostředí Windows 95/NT se server
jeví jako LAN Manager 3.51. K přístupu tedy skutečně není nutné
používat TCP/IP, ovšem s využitím tohoto protokolu lze k
mechanikám přistupovat i po Internetu, což značně zvyšuje
možnosti zařízení. Při používání však je možné narazit na velice
vážný nedostatek. Zařízení sice dle informací podporuje
souborový systém VFAT 16, tedy včetně podpory dlouhých jmen,
ovšem skutečnost pro českého uživatele není právě nejlepší.
Používat lze tedy jakékoli jména, všem nesmí v žádném případě
obsahovat znaky s interpunkcí. Do takovýchto adresářů či souborů
se pak lze dostat pouze po umístění média do klasické jednotky
přímo připojené k počítači, nejlépe s Windows NT, kde je možné
problematické objekty přejmenovat nebo smazat. Řešení bohužel
nepřinesl ani upgrade firmwaru, který je k dispozici na WWW
stránce AXISu. Tento totiž pouze řeší podporu pro kódovou
stránku ISO 8859-1, a tak zdaleka ne všechny naše znaky lze
používat a nezbývá než čekat, že dojde i na další úpravy.

Závěrem lze říci, že jde o velice zajímavé řešení problémů
s ukládáním velkého množství dat, s možností zpřístupnění i po
Internetu. Plnohodnotnému využití však zatím brání potíže při
zadání českých znaků v názvu objektů. A rovněž vysokou se může
zdát i cena, neboť při rozboru a nákupu jednotlivých částí zbývá
na samotný server s věží včetně zdroje -- ovšem bez mechanik --
66 000 Kč, což je poměrně dost, byť zahrnuje i "operační systém".
Z hlediska nabízené kapacity může kromě snadné přepisovatelnosti
dat hrát významnou roli i možnost výměny médií, případně
nasazení novinky firmy Iomega, kterou je mechanika Jaz
s kapacitou 2 GB.

Výrobek: AXIS StorPoint HD/4 Jaz

Záruka: 5 let

Cena: 128 000 Kč bez DPH

Zapůjčil: CoProSys Chrudim

V Hlinkách 1167

537 01 Chrudim

+ snadná konfigurace

+ přístup i po Internetu

+ záruční doba

+/- cena

- podpora češtiny


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.