AVID - DIGITÁLNÍ SYSTÉM VÝROBY ZPRÁV

Archiv | 01.02.98

Současný světový trend - rozvoj informačních technologií - samozřejmě postihuje všechna média. Nejen Internet, ...Současný světový trend - rozvoj informačních technologií -
samozřejmě postihuje všechna média. Nejen Internet, ale i ta
tradiční, například televizní výrobu zpráv. Jedním z řešení je i
to, které u nás prostřednictvím systémového integrátora FCC
Folprecht nabízí americká firma AVID Technology, Inc.

Tato firma má v Americe velmi dobrou pověst, například i díky
nedávnému ocenění za film Anglický pacient, který byl
zpracováván právě jejími systémy. V Evropě má již své pobočky
v Anglii, Itálii, Německu, Francii a Španělsku a její systém
částečně využívá na Slovensku TV Markíza, u nás pak, také
zčásti, Česká televize.

Důvodů k vytvoření globálního produkčního systému lze najít
několik. Nejpodstatnějšími jsou poskytnutí různých řešení a
postprodukčních nástrojů ve spojení se síťovými technologiemi a
centrálními media servery, či nahrazení klasických páskových
technologií. Právě ty patří v televizních stanicích
k nejproblematičtějším, zvláště pak ve zpravodajském oddělení,
kde jsou nároky na ně pochopitelně o hodně vyšší. Takové páskové
technologie, které např. přežívají v podobě kazet BetaCam,
přinášejí řadu problémů: tzv. drop-outy, náročnou práci
s archivy, zdlouhavé zpracování, nemožnost změn na poslední
chvíli.

Naproti tomu AVID DNP (Digital News Production) v sobě
shrnuje všechny potřebné produkty: Avid MediaRecorder, Avid
MediaServer, Avid NewsCutter, Avid MediaComposer a Avid AirPlay
(viz obrázek č. 1). Vzájemné propojení zajišťuje síť AvidNet,
založená na technologii ATM. AVID DNP pracuje s digitalizovanými
video-, audio- a grafickými daty v ústřední knihovně na pevných
discích serveru, odkud mohou být zpřístupněna pracovním stanicím
pro nahrávání, editaci a přehrávání, a to současně pro několik
redaktorů, kteří mohou jeden materiál využít pro více pořadů či
zpráv. Editace je možná technikou drag and drop.

Jednotlivé komponenty slouží k těmto účelům: Avid
MediaRecorder pro nahrávání, Avid NewsCutter pro editaci a Avid
AirPlay pro přehrávání. Každá klientská pracovní stanice má svůj
aplikační software pro tyto funkce, a je současně propojena se
serverem, jenž umožňuje přístup do centrální paměti. Fyzicky
může být se serverem spojeno až 12 pracovních stanic, avšak
pouze osm jich má přístup ke knihovně médií - zbylé čtyři
stanice mohou pracovat lokálně a se serverem se spojit později.

Avid MediaRecorder je nahrávací stanice (přijímá i
vysílá signály v BetaCam, PAL a NTSC) s přímým vstupem na disk, a
to buď ze satelitu, nebo se zde digitalizují příspěvky z terénu.
Média jsou ihned přístupná ostatním klientům. Stanice samozřejmě
na magnetické disky ukládá i video- a audiosignály a časový kód.
Díky funkci AutoClip lze jednotlivé příspěvky přededitovat,
funkce Storyboard pak vytváří seznam pokynů pro on-line střih.

Avid NewsCutter je nelineární pracovní stanice určená
k editaci nových příspěvků, přičemž nedochází ke ztrátě kvality
záznamu. Využitím principu A/B Roll Systém lze využít efekt
obraz v obraze, je možné titulkovat, ke klipům připojit popisky a
komentáře, a samozřejmě veškeré obvyklé střihové funkce -
prolínačky, stíračky, 3D efekty, stínování.

Avid AirPlay slouží, jakožto "konečná stanice", pro
přehrávání nových příspěvků, reklam, promo šotů a jiných médií
založených na diskovém přístupu. Poskytuje možnost jednoduchého
i multikanálového vysílání, co je však nejpodstatnější -
operátoři či redaktoři mohou v rundownu udělat změny doslova
v poslední minutě. Mohou vyměnit původní verzi příspěvku za
novější, připojit do pořadu nový příspěvek, a to vše ve velmi
krátké chvíli. Vysílací server Avid AirPlay je možné ovládat
dálkově, naopak sám dokáže podle příkazu v soupisce řídit až 16
externích zařízení. S jednotlivými disky může podporovat až 14
hodin on-line záznamu, s využitím diskového pole RAID-3 i dvacet
osm hodin.

Avid MediaServer je multiprocesorový produkční server,
který řídí a koordinuje přístup k paměťovým systémům. Obsahuje
centrální knihovnu, v níž jsou uložena digitální audio-, video- a
grafická data.

Celý systém AvidNews prošel beta-testy v televizních
společnostech ZDF, BSkyB či ITN a v současné době je na trhu jeho
první oficiální verze, která má být v březnu doplněna o českou
lokalizaci (v České televizi došlo k počeštění systému už vloni
na podzim). Schopnosti MediaPlayeru mají být dále rozvinuty ve
spolupráci s Pluto Technologies, se společností DALET se
spolupracuje na vývoji speciálního modulu pro broadcastery. Žel,
celý komplet nebylo v našich podmínkách možno otestovat, protože
Česká televize z něj využívá prozatím jen textovou část a
s rozšířením počítá v blízké budoucnosti.
Slovníček pojmů

Jiří Berkovec

ATM (Asynchronous Transfer Mode) - vysokorychlostní multiplexní
technika s přepínáním paketů, která používá optická vlákna pro
přenos hlasu, dat a videa, dosahuje průchodnosti 155 Mb/s

BetaCam - profesionální analogové video, které snese až 7
generací (generace - označení pro kopii z kopie), než ztratí
kvalitu

fps (f/s) - frame per second, jednotka udávající počet obrázků
za vteřinu

frame rate - rychlost, s jakou se promítají obrázky - v Evropě
je 25 f/s a v USA 30 f/s

full motion video - zobrazování videa ve standardní vysílací
frekvenci, tedy 30 f/s

MPEG - standard komprese pro full motion video. Podstata MPEG
využívá algoritmů JPEG (viz dále) a skutečnosti, že dva po sobě
jdoucí snímky videa si bývají do značné míry podobné a obsahují
tudíž velké množství redundantní informace, kterou lze eliminovat

Motion-JPEG - modifikovaná komprese JPEG, která zvládá 30 f/s a
může být použita místo MPEG. Specifikace vznikla dříve než MPEG
a v současnosti se využívá v postprodukci.

MPEG-1 - kompresní technika, schopná zakódovat digitální obrazy
v kvalitě VHS (320 x 240 bodů) s typickým objemem 1,5 MB/s

MPEG-2 - kompresní technika, která je schopna zakódovat
digitální obrazy ve vysílací kvalitě (broadcast quality) s
typickým objemem 4 MB/s

On-line zpracování - výsledkem on-line zpracování je finální
produkt. Vzhledem k vyšším časovým nárokům (a tedy i ceně)
dochází k on-line zpracování až podle EDL (Edit Decision List),
výsledku hrubého sestřihu.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.