Autodesk MapGuide 2.5

Archiv | 01.03.98

Program pro práci s geografickými daty Geografické informační systémy pomalu, ale jistě nacházejí své mí...Program pro práci s geografickými datyGeografické informační systémy pomalu, ale jistě nacházejí své
místo i v naší malé zemi. Ještě nedávno jsme počítali velikost
parcel s papírovou mapou a tužkou v ruce, ještě dnes nevíme,
jestli vodovodní potrubí vede tudy, anebo o metr dále. Michael
Crichton ve svém bestselleru Kongo v roce 1979 již směle používal
topologické analýzy na datech, která přenášel přes satelit.
V této době naše katastrální úřady používaly mapy založené na
měření z tereziánského období. Nemůžeme proto kroutit hlavou nad
tím, že na sklonku 20. století překotně investujeme obrovské
množství peněz do katastrálních map, plánů sítí, budov a celých
měst. V tomto prostředí se snaží prosadit vedle ostatních firem,
jako je Intergraph a ESRI, i firma Autodesk. Ta byla doposud
známa především tradičními CAD aplikacemi, ovšem díky rozsáhlým
investicím do GIS technologií se dnes právoplatně řadí mezi
největší dodavatele GIS řešení ve světě, ale i u nás. Produkt,
který umožňuje uživatelům využívat nashromážděných geografických
dat, dostal název Autodesk MapGuide.
Autodesk MapGuide využívá klient/server architektury a je určen
pro práci s mapami v rozsáhlých počítačových sítích. Uživatelé
pracují s klasickým webovským prohlížečem, kterým může být
Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator. Jednoduše
procházejí stránkami Internetu nebo podnikového intranetu,
a v případě hypertextového skoku na mapu se automaticky aktivuje
Autodesk MapGuide plug-in, jenž uživateli umožní interaktivně
pracovat s geografickými daty. Pomocí nástrojové lišty nebo menu
může snadno a rychle získat detailní přehled o části budovy,
města či státu. Rozsáhlých možností programu Autodesk MapGuide
plug-in využijete ve všech oblastech GIS -- správa sítí (Network
Management), správa majetku (Facility Management) a správa měst
a obcí (Municipal Utilities).
Při dotazu klienta na mapová data, se nejprve přenese po síti
takzvaný definiční soubor projektu (soubor MWF -- Map Window
File), němž jsou definována pravidla zobrazení jednotlivých
mapových vrstev, práva přístupu, databázové dotazy, uživatelské
menu, souřadnicový systém a další nastavení. Potom se teprve
přenášejí jednotlivé geografické informace, a to vždy jen ty,
které uživatel bezprostředně požaduje. Soubor MWF je vytvářen
a modifikován programem Autodesk MapGuide Author. V něm správce
projektu nadefinuje vše, co bude koncový uživatel systému
potřebovat.
Příjem požadavků a následné zasílání výsledků dotazů na data má
na starosti Autodesk MapGuide Server. Jedná se o 32bitovou
multi-thread aplikaci určenou pro Windows NT (Server
i Workstation).
Samotná data jsou uložena v souborech SDF (Spatial Data File).
Tento datový formát byl navržen pro práci v rozsáhlých
počítačových sítích, pro které byl speciálně optimalizován za
účelem minimalizace objemu přenášených dat. Při správně navrženém
projektu putuje po síti řádově několik málo desítek kilobytů (což
je velikost průměrné stránky na Webu). Formát SDF je klasický
vektorový formát. Uživatel tedy nepracuje s aktivními rastrovými
obrázky, ale se skutečnými objekty, tak jak je známe například
z AutoCADu. V současné verzi jsou podporovány: bod, křivka,
polygon a text. Díky této struktuře dat je např. možné ke každému
objektu připojit URL adresu, díky níž si můžete zobrazit textový
dokument, obrázek, video, výkres AutoCADu (ve formátu DWF) nebo
prostřednictvím výstupů si nechat vypsat popisné informace
získané ze vzdálených databází. Konverze do formátu SDF je
řešena pomocí dávkové utilitky, která může využívat vašich
stávajících dat ve formátech: SHP (ArcView Shapefile), MIF/MID
(MapInfo Interchange), BNA (Atlas BNA formát), CSV
(comma-delimited formát), DXF (prozatím v beta-verzi). Konverze
z formátu DWG je řešena exportem z programu AutoCAD Map. Databáze
jsou přístupné přes rozhraní ODBC. Je tedy možné použít všechny
známé databázové formáty (Oracle, DB/2, Informix, ale i dBase,
Access a podobně).
Jaké projekty je možné realizovat pomocí programu Autodesk
MapGuide? V oblasti správy majetku a budov se nabízí propojení
databázových údajů vedených například v účetnictví
s geografickou polohou umístění daného majetku či stroje, ale
i elektrických rozvodů, datových kabelů, vedení plynového
a vodovodního potrubí, přípojek a podobně. Všechny tyto objekty
lze v daném prostoru vyhledávat a následně zvětšit detail okolí
vyhledaného objektu nebo si jen nechat zobrazit jejich umístění.
K jednotlivým objektům na mapě můžete připojit například jejich
výkres z AutoCADu nebo jeho fotografii či 3D model (pomocí VRML).
Ke všem objektům je možné generovat sofistikované výstupy
z hodnot uložených na databázových serverech v celé podnikové
síti či na Internetu. Samostatnou kapitolou je využití
tematických map. Pomocí nich je například možné barevně rozlišit
pronajaté prostory, elektrické přípojky podle napětí nebo majetek
podle jeho zůstatkové hodnoty. Tematických map lze využít
i v oblasti správy měst a obcí. Zde existuje nepřeberné množství
variant. Mezi často používané paří barevné rozdělení okresů
podle průměrného věku obyvatelstva, hustoty zalidnění, rozdělení
lokalit podle druhu půdy, výše znečištění, rozdělení parcel podle
druhu a způsobu využití a podobně.
Na URL adrese http://www.mapgudie.com můžete získat plné 30denní
verze programů Autodesk MapGuide Server, Author a plug-in (ten je
plně zdarma) a sami si vyzkoušet na mnoha publikovaných
příkladech možnosti programu a rychlost odezvy (pro prohlížení
těchto ukázek stačí jen plug-in) nebo můžete bez jakékoliv
finanční investice během 30 dní otestovat Autodesk MapGuide na
vlastních datech. Z českých webů mohu doporučit návštěvu serveru
http://www.geogr.muni.cz , kde naleznete pěkný příklad využití
programu Autodesk MapGuide na analýze letních povodní. Další
informace také naleznete na www.sitewell.cz .


Autodesk MapGuide 2.5
+ jednoduché ovládání
+ rychlost (formát SDF)
+ snadná implementace (bez programování)
+ podpora rastrů ve verzi 3.0
-- práce s bloky
-- dokumentace jen v elektronické podobě
Výrobce: Autodesk, www.autodesk.cz
Cena: Starter Pack -- 513 450 Kč (vč. DPH)


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.