Alcom LanFax NT 5.0 Server

Archiv | 01.12.97

Někteří z vás (zejména ti, kteří mají přístup k Internetu) se pravděpodobně ušklíbnou, proč v dnešní dobNěkteří z vás (zejména ti, kteří mají přístup k Internetu) se
pravděpodobně ušklíbnou, proč v dnešní době ještě psát
o faxovacím softwaru, když máme Internet a elektronickou poštu.
Jenže pozor! Ne každý má přístup k Internetu a používání faxů je
v naší zemi stále značně rozšířené.

LanFax společnosti Alcom nabízí centralizované řešení faxových
služeb v sítích Microsoft umožňující sdílení až 8 faxových linek
na jednom serveru. LanFax NT 5.0 je plně 32bitová aplikace
pracující jako služba (service) pod Windows NT 3.51 a 4.0
(Workstation i Server). Klientský software je k dispozici pro
Windows for Workgroups 3.11, Windows 95 a Windows NT.

Instalace

Prvním krokem ke zprovoznění systému LanFax je samozřejmě
instalace serverového a klientského softwaru. Instalační program
využívá schopností InstallShield Wizardu, který umožňuje
instalovat různé součásti LanFaxu v závislosti na použitém
operačním systému. Pokud je zjištěna přítomnost Windows NT,
můžete nainstalovat všechny komponenty serverové i klientské
části. Jestliže se ale rozhodnete instalovat na stanici s Windows
95 nebo s Windows for Workgroups, nainstaluje se pouze klientský
software.
Díky zmiňovanému kouzelníkovi lze projít jednotlivými
instalačními kroky velice snadno a rychle, a navíc pro všechny
podporované operační systémy se používá jeden a tentýž instalační
program. Přesto bych chtěl upozornit na dvě skutečnosti. Tou
první je nutnost správně zvolit použité faxové zařízení při
serverové instalaci. Současná verze LanFaxu podporuje přenos faxů
pomocí faxmodemů Class 1, Class 2 a Class 2.0 nebo pomocí
faxových karet GammaLink a Brooktrout. Druhá připomínka se naopak
týká instalace LanFax klienta. Zde se musíte rozhodnout, zda
budete využívat služeb LanFax Manageru nebo LanFax MAPI
Transportu.

LanFax Manager

je samostatný program určený pro práci s faxy. S jeho pomocí
můžete využívat např. telefonní seznam s možností skupinového
rozesílání faxů (sdílený nebo soukromý), konfiguraci
uživatelských profilů a systém organizování odeslaných a došlých
faxů do složek obdobných aplikacím pro práci s elektronickou
poštou. Vytvářet a odesílat faxy je možné dvěma způsoby - přímo
z prostředí LanFax Manageru nebo z libovolné Windows aplikace.
V prvním případě se práce s faxy příliš neliší od práce se
zprávami v některém z klientů elektronické pošty. Stačí pouze
zadat adresáta, předmět a obsah zprávy a můžete fax odeslat.
K odesílanému faxu můžete také připojit libovolný soubor.
Druhý způsob je stejně snadný jako tisk dokumentů. Při instalaci
se totiž, mimo jiné, do systému přidá tiskárna LanFax 5.0. Pokud
při tisku z libovolné Windows aplikace vyberete místo skutečné
tiskárny tento driver, nebude příslušný dokument vytištěn, ale
bude odeslán jako fax.
K organizování faxových zpráv v prostředí LanFax Manageru slouží
složky (folders). Během instalace jsou vytvořeny 4 základní
složky (Outbox, Sent Items, Inbox a Deleted Items). Tuto nabídku
můžete kdykoliv rozšířit o vlastní složky. Bohužel se s těmito
složkami nepracuje příliš pohodlně. Lze je totiž zobrazit
pouze jako jednotlivá okna, ale už ne jako stromovou strukturu
a navíc nelze ve složce vytvořit podsložku. Procházení větším
počtem složek se za těchto podmínek stává značně zdlouhavým
a nepřehledným.

LanFax MAPI Transport

je druhý typ klienta, který nabízí faxové služby plně integrované
s MAPI 1.0 kompatibilními klienty elektronické pošty. Umožňuje
používat např. klienty MS Exchange a MS Outlook pro odesílání
a příjem faxů. Tím se sjednotí uživatelské rozhraní pro přenos
faxů a elektronické pošty, navíc i v české verzi. Uživatelé tak
pracují s faxy ve známém prostředí stejným způsobem jako by se
jednalo o obyčejnou e-mailovou zprávu. Jediný rozdíl spočívá ve
způsobu zadávání adresy příjemce do adresáře - místo e-mailové
adresy se píše faxové číslo a jako e-mailový typ se uvede LANFAX.

IntraFax Server

Standardní součástí LanFaxu je nyní i IntraFax Server, který
poskytuje intranetové/Internetové rozhraní k LanFax NT Serveru.
Umožňuje přístup k faxovým službám na dálku prostřednictvím
libovolného WWW prohlížeče, který podporuje HTML 3.0. Modul
IntraFax Server představuje vlastně specializovaný HTTP server,
který běží jako služba pod Windows NT. Komunikačním protokolem
mezi WWW prohlížečem a tímto serverem je HTTP nebo HTTPS (pro
bezpečné spojení). IntraFax navíc odstraňuje problémy
s kompatibilitou na různých platformách. Nyní můžete odesílat
a přijímat faxy z libovolné počítačové platformy, pro kterou
existuje webovský prohlížeč s podporou HTML 3.0.
IntraFax Server lze snadno a rychle nakonfigurovat pomocí
aplikace IntraFax Admin . V podstatě stačí zkontrolovat implicitní
hodnoty (např. čísla portů, jméno LanFax serveru) a vytvořit
seznam uživatelů, kteří mohou využívat služeb IntraFax Serveru.

LanFax Admin

je aplikace určená ke správě systému LanFax NT Server. Po
spuštění programu se otevřou dvě okna. V prvním ( Devices ) je
seznam jednotlivých faxových zařízení (faxmodemů nebo faxových
karet) s informací o jejich aktuálním stavu a probíhající
činnosti. Pomocí tohoto nástroje můžete faxová zařízení také
přidávat, odstraňovat a konfigurovat.
Druhé okno ( Messages ) přináší obdobné informace, ale
o jednotlivých faxových zprávách. Zde můžete zběžným pohledem
zjistit, zda byly faxy v pořádku odeslány nebo zda došlo k nějaké
chybě.
Dále můžete v LanFax Adminu například spouštět a zastavovat běh
LanFax Serveru a konfigurovat jeho vlastnosti včetně vytváření
směrovacích tabulek pro jednotlivá faxová zařízení.

Service Pack

Neznám žádný software, ať už od renomovaných velkých firem nebo
začínajících malých firmiček, který by byl úplně bez chyby. To
snad ani není v lidských silách. Postoj softwarových firem
k těmto chybám se však liší. Alcom patří mezi společnosti, které
nedostatky svých produktů přiznávají, a co víc, snaží se je
i napravit. Výsledkem této snahy je i Service Pack 1.0, který
přináší řešení některých známých chyb a navíc i některá
vylepšení. Pokud se tedy rozhodnete pro nákup LanFax serveru,
určitě nezapomeňte i na instalaci Service Packu (je volně
k dispozici na WWW serveru firmy Alcom - http://www.alcom.com ).

Závěr

Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku není možné popsat
LanFax NT 5.0 Server vyčerpávajícím způsobem. Pokusil jsem se
nastínit hlavní rysy tohoto produktu, aby si čtenář mohl udělat
základní představu o možnostech nasazení popisovaného softwaru.
LanFax Server lze doporučit zejména pro jeho snadnou instalaci
a údržbu a pro jeho těsnou integraci s MAPI kompatibilními
poštovními systémy a rozhraním HTML.

Pro vaši firmu

LanFax NT 5.0 Server americké společnosti Alcom Corporation
poskytuje centralizované řešení faxových služeb v sítích
Microsoft. Faxy můžete odesílat z prostředí LanFax Manageru nebo
z libovolné aplikace pro Windows tiskem na "tiskárnu" LanFax.
Výhodnější je však využít integraci LanFaxu s MAPI kompatibilními
poštovními systémy (např. MS Exchange a MS Outlook). V tomto
případě uživatelé zacházejí s faxy stejným způsobem jako se
zprávami elektronické pošty. Zajímavým pomocníkem je Alcom
IntraFax, který je standardní součástí LanFaxu. IntraFax umožňuje
provádět správu faxové schránky z webovského prohlížeče. Díky
tomuto řešení můžete využívat schopností LanFaxu na libovolné
počítačové platformě, pro kterou existuje WWW browser.
Firma Alcom svou licenční politikou vychází vstříc firmám všech
velikostí. Tento produkt se totiž dodává ve verzích pro 5, 10,
25, 50, 100 a více uživatelů a s podporou až 8 faxových linek na
jednom serveru. Zájemci mohou také získat testovací verzi
softwaru pro případné odzkoušení. Můžete se tedy vyvarovat nákupu
zajíce v pytli.
Další informace o tomto softwaru můžete získat na WWW stránkách
firem Alcom Corporation (http://www.alcom.com) nebo INEC, s.r.o.
(autorizovaný distributor v ČR - http://www.inec.cz).

Slovníček pojmů

Hypertext Markup Language (HTML) - jednoduchý jazyk, ve kterém se
vytvářejí WWW stránky. Obsahuje řadu formátovacích příkazů, jež
definují rozložení jednotlivých prvků (obrázků, tabulek, nadpisů,
odkazů) na WWW stránce.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - protokol používaný
v Internetu k přenášení hypertextových dokumentů (WWW stránek).
K tomuto přenosu využívá síťový protokol TCP/IP.

HTTPS - bezpečená verze protokolu HTTP (využívá Secure Sockets
Layer - šifrování dat, autentikace na serveru atd.)

Messaging Application Programming Interface (MAPI) - rozhraní
umožňující softwarovým vývojářům vytvářet aplikace spolupracující
s poštovními systémy Microsoftu.

Služby (Services) jsou aplikace běžící pod Windows NT v chráněném
režimu. Většinou vykonávají určitou systémovou funkci, nevyžadují
interakci uživatele a lze je spustit automaticky při startu
systému nebo kdykoliv ručně.

Tabulka

LanFax NT 5.0 - minimální softwarové a hardwarové nárokyklient server

Procesor 486/33 MHz 486/66 MHz

RAM 8 MB 16 MB (doporučeno 32 MB)

Operační systém
Windows NT 3.51
& 4.0, Windows 95
nebo Windows
3.11 s Win32s

Windows NT 3.51 & 4.0 (Server nebo
Workstation)

faxové zařízení
-
Brooktrout TR114, Dialogic GammaFax
nebo Class1, 2 a 2.0 faxmodem

Titulky k obrázkůmKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.