Adobe Premiere 5.0 - nástroj pro editaci videa

Archiv | 01.07.98

V květnu uvolnila firma Adobe Systems (www.adobe.com) již pátou verzi profesionálního video-editačního softwaru Pre...V květnu uvolnila firma Adobe Systems (www.adobe.com) již pátou
verzi profesionálního video-editačního softwaru Premiere pro
produkci filmů určených pro Web, multimédia, video i televizní
vysílání. Nová verze pracuje s QuickTime 3.0 a nabízí řadu
nových high-end vlastností jako je monitor zdrojových filmů,
tříbodové editování nebo podpora dlouhých filmů. Zaměřena je tak
na požadavky profesionálních uživatelů, jímž nabízí techniky
běžné u několikanásobně nákladnějších nelineárních systémů.

Zásadně přepracováno bylo uživatelské rozhraní Premiere 5.0,
které nyní zapadá do celé rodiny produktů od Adobe (pro snadný
přechod je možné používat i původní rozhraní verze 4.2). Klíčové
produkty od Adobe, jako je Photoshop, Illustrator, PageMaker a
nyní i Premiere, tak podobně vypadají, ovládají se a lze je
proto snadno kombinovat do komplexních řešení.

Premiere 5.0 nově zavádí populární metaforu zdroj/program, kdy
se z jednotlivých zdrojových kusů skládá výsledný program. Nově
přidané okno Monitor je obdobou monitoru v klasické střižně a
lze v něm tradičními nástroji provádět výběr vzorku, který je
potom přenesen na časovou osu, kde se skládá s dalšími prvky. Na
časové ose je k dispozici 99 video- a 99 audiostop, pro
přehlednost je možné skupiny souvisejících stop skrývat.

Podporována je snadná práce s textovými titulky. Každé písmeno
v titulku může mít svůj font, styl i barvu. Do okna pro tvorbu
titulků lze vložit filmový klip, sloužící jako reference pro
polohování a časování titulků. Nastavit lze průhlednost titulků
i různé masky, které na zvolených místech titulek zakryjí.

Premiere 5.0 také nabízí 21 audiofiltrů pro profesionální práci
se zvukem. Filtry lze aplikovat na zvolené části zvukové stopy a
je možné je kombinovat pro dosažení zajímavých zvukových efektů.

Jádro softwaru bylo zcela přepsáno, takže zmizely problémy se
synchronizací, na které si stěžovali uživatelé předchozích
verzí. U projektu lze definovat tradiční počítačovou rychlost
přehrávání 30 snímků za sekundu (f/s), případně rychlost
profesionálních NTSC systémů 29,97 f/s nebo 25 f/s u PAL, resp.
24 f/s u filmu. Uživatelé tak mohou synchronizovat video a zvuk
v projektech trvajících až tři hodiny. K dispozici jsou
samozřejmě nástroje pro práci s dlouhými filmy, které usnadňují
orientaci v takových projektech a umožňují například okamžitý
skok na libovolné místo filmu.

Premiere 5.0 lze používat pro kompletní návrh filmu, který je
na závěr nahrán v požadovaném formátu na pevný disk (u filmů pro
Web a multimédia) nebo na videopásek. Sloužit ale také může jako
off-line editor pro vytvoření hrubého střihu, který je potom
exportován v podobě EDL (Edit Decision List) seznamu pro
následné on-line editování.

Software Adobe Premiere 5.0 je dostupný pro Mac OS a Windows
95/NT 4.0, uživatelům předchozí verze je k dispozici upgrade.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.