Adobe Photoshop 5.0 CZ

Archiv | 01.09.98

Vylepšené oko do světa grafiky Adobe Photoshop 5.0 představuje výrazný upgrade, kterým Adobe reaguje na pož...Vylepšené oko do světa grafikyAdobe Photoshop 5.0 představuje výrazný upgrade, kterým Adobe
reaguje na požadavky současných uživatelů. Program je doslova
nabit novinkami, z nichž nejvýraznější je vícenásobný příkaz
Zpět, plně editovatelná textová vrstva, kompletní sada ovladačů
pro správu barev a vestavěná podpora pro kanály přímých barev.

Snad každá kategorie počítačového softwaru má svého typického
zástupce, který ji reprezentuje a zároveň patří mezi
nejrozšířenější programy svého druhu. Jen málokterá aplikace si
ale vydobyla takové postavení jako program Adobe Photoshop od
Adobe Systems (www.adobe.com). Adobe Photoshop se stal faktickým
standardem v oblasti úprav a vylepšování digitálních obrazů,
retušování fotografií a obrazové montáži. Dnes je to asi
nejrozšířenější grafický program s nejširší sadou funkcí.

Photoshop, možná i díky svému výsadnímu postavení, nepatřil mezi
aplikace, které by razily cestu zaváděním zcela nových funkcí.
Vždy, když se ale nějaká novinka ve Photoshopu objevila, byla
implementována precizně, takže s ní uživatelé neměli žádné
problémy. Podobné je to i s nejnovější verzí Photoshopu 5.0,
jejíž lokalizovaná podoba byla na trh uvedena začátkem letošních
prázdnin.

Vícenásobný příkaz Zpět

Jednou z nejžádanějších vlastností, kterou Photoshop 5.0
přináší, je možnost použití vícenásobného příkazu Zpět neboli
schopnost rychle zrušit delší série provedených úprav a začít
upravovat obraz od zvolené verze. Adobe se zařazení této
vlastnosti dlouho bránil z důvodu velkých výkonnostních a
paměťových nároků, nakonec ale ve Photoshopu 5.0 a v novém
grafickém programu ImageReady 1.0 přinesl jednu z
nejpřehlednějších implementací této tolik žádané funkce.

Za vším stojí nenápadná paleta Historie, ve které jsou lineárně
zaznamenávány všechny akce provedené s obrázkem. Hloubka úprav,
které si program pamatuje, závisí na volném místu na disku a na
uživatelově specifikaci. Vlastní zacházení s paletou Historie je
neobyčejně jednoduché. Uživatel jednoduše klepne na jakýkoliv
krok v paletě Historie a tím se okamžitě vrátí k předchozí verzi
obrázku. S obrázkem tak lze pohodlně experimentovat bez obav, že
se provedená sada úprav nebude moci vrátit. Každý otevřený
obrázek má vlastní historii, takže nedochází k míchání zpětných
kroků. Snad jediným nedostatkem může být, že paleta Historie se
neuchovává mezi různými spuštěními programu, takže jakmile
program ukončíte nebo vám spadne (to se ale v průběhu testu
nikdy nestalo), o historii přijdete.

Již dosud prezentované vlastnosti palety Historie z ní dělají
jeden z nejflexibilnějších nástrojů pro vracení provedených
akcí. Photoshop 5.0 jde ovšem ještě o několik kroků dál. K
dispozici je například tzv. štětec historie, který umožňuje
malovat obsahem snímku. Jedná se o jakési historické klonování,
kdy lze snadno kombinovat různé verze původně stejného obrázku.

Paleta Historie zaznamenává úpravy obrázku lineárně, tj. pokud
se vrátíte k některému předchozímu kroku, budou další úpravy
zaznamenávány od tohoto místa. Uživatel má ale možnost udělat
otisky různých stavů a zachytit tak různé verze, které zůstanou
v paletě Historie. Mezi otisky lze potom rychle přepínat a
pohodlně vybrat ten nejlepší z nich pro případné další úpravy
nebo finální produkci.

Editovatelný text

Druhou novinkou, po které uživatelé dlouho volali, je možnost
editovat text v průběhu práce s obrázkem. Až do verze 4.0 se
text ihned po zadání přeměnil na bitmapový obrázek a dál se s
ním muselo manipulovat pouze jako s obrázkem. Tomu už je konec a
ve verzi 5.0 zůstává text plně editovatelný po (téměř) celou
dobu práce.

Photoshop 5.0 nyní po použití textového nástroje vytvoří
samostatnou textovou vrstvu, ve které zůstává text editovatelný.
Text se sice stále zadává v dialogovém okně, ale náhled je
okamžitě vidět v originálním obrázku, kde s ním lze libovolně
pohybovat a efektivně ho integrovat do zbytku obrázku. Nyní je
také možné aplikovat formátování na úrovni znaků, takže
jednotlivá písmena mohou mít vlastní velikost, styl i použitý
font. Nastavit lze také mezery mezi znaky, vyrovnání párů,
proklad řádků a posuv účaří. Jediné, co nelze nastavit
individuálně u jednotlivých znaků, je barva, která je společná
pro celou textovou vrstvu. Pokud tedy chcete používat
vícebarevný text, je nutné vytvořit několik textových vrstev.

K vodorovnému textu byl přidán také nástroj pro svislý text
hodící se nejen pro asijské jazyky, jako je japonština, čínština
a korejština (Photoshop obsahuje vestavěnou podporu dvoubytových
znaků, které tyto jazyky vyžadují), ale i pro efekty se svislým
textem v latince. Mezi vodorovným a svislým textem lze kdykoliv
interaktivně přepínat. Bohužel Photoshop zůstává pouze u těchto
dvou možností orientování textu, pokud chcete text umístit na
složitější křivky, je nutné použít například Illustrator a odtud
text vložit do Photoshopu. Na druhou stranu lze používat různé
transformační techniky a například text otočit, zkosit nebo
převrátit při zachování jeho editovatelnosti.

rotože text se nachází v samostatné vrstvě, je možné
standardním postupem nastavit jeho průhlednost. Na text lze také
aplikovat tzv. efekty vrstvy (viz další odstavec), chcete-li ale
použít některý ze zásuvných filtrů, je nutné textovou vrstvu
nejprve převést na obrázek, čímž se ztratí její editovatelnost.

F/X - živé efekty vrstvy

Nevýhodou bitmapových editorů oproti jejich vektorovým kolegům
často bývá, že grafický efekt, jako je stín, se nepřizpůsobuje
změnám obrázku a návrhář musí dopředu pečlivě plánovat pořadí
provádění úprav, což samozřejmě brzdí tvůrčí rozlet. Ve
Photoshopu 5.0 už to tak docela neplatí, protože Adobe zde
zavedl živé efekty vrstvy automaticky se přizpůsobující změnám
obsahu vrstvy (odtud přívlastek "živé").

Ve Photoshopu 5.0 je k dispozici celkem pět živých efektů, které
lze navzájem libovolně kombinovat. Ke zvolené vrstvě, a může to
být i vrstva textová, je možné přidat efekt vrženého stínu,
vnitřní stíny, vnější i vnitřní záři, úkosy a reliéf. Parametry
jednotlivých efektů se snadno nastavují v jediné paletě a náhled
je okamžitě vidět v originálním obrázku.Uživatelé také mohou
určit, aby všechny vržené stíny a úkosy používaly stejný
světelný zdroj, takže lze snadno zajistit zachování konzistence
efektů při aplikaci na více vrstev. Klíčové je ovšem to, že
efekty jsou živé a automaticky se přizpůsobují změnám ve vrstvě,
na kterou jsou aplikovány. Pokud tedy změníte text nebo přidáte
tahy štětcem, okamžitě se tyto změny promítnou i do živého
efektu, například stínu.

Všude samá barva

Dnešní grafika vyžaduje kvalitní práci s barvou, která s sebou
přináší nemalé problémy. Za těmi stojí různé podání barev na
různých zařízeních, což stěžuje dosažení barevného souladu mezi
skenovaným obrazem, jeho zobrazením na monitoru a vytištěním. O
vyrovnání barevných rozdílů se proto starají systémy pro správu
barev, jako je ColorSync od Apple nebo ICM od Microsoftu. Oba
tyto systémy Photoshop 5.0 podporuje a umožňuje pro ně vytvářet
ICC profil popisující barevný prostor monitoru. S Photoshopem
5.0 je totiž dodáván ovládací panel Adobe Gama umožňující
uživateli interaktivně kalibrovat monitor a vytvořit jeho
profil. S použitím stejného ovládacího panelu se počítá i v
budoucích verzích produktů od Adobe, jako je Illustrator a
PageMaker. ICC profily jsou vloženy přímo do souboru a umožňují
stejné barevné podání při zobrazení na různých monitorech (při
otevření souboru pro starší Photoshop 4.0 proto dochází k
barevným konverzím).

Photoshop 5.0 také přináší často požadovanou schopnost
specifikovat kanály přímých barev. Kromě tradičních výtažků CMYK
mohou uživatelé přidat další výtažky umožňující produkci
sytějších barev.

Photoshop dosud pracoval s 8bitovými kanály barev, které
umožňují vytvářet 24bitové obrazy RGB a 32bitové CMYK obrazy.
Pro uspokojení nejnáročnějších uživatelů je nyní možné pracovat
s 16bitovými kanály podporujícími 48bitové RGB obrazy a 64bitové
CMYK obrazy.

A to ještě není vše

Dosud popsaná vylepšení a přidané funkce Photoshopu 5.0 jsou jen
pověstným vrcholem ledovce. Tyto funkce jsou více viditelné a
proto jsme jim věnovali náležitý prostor. Uživatelé se ovšem v
novém Photoshopu setkají s množstvím dalších drobných i
výraznějších změn, které jsou o to více cítit při každodenní
práci.

Hitem mezi novými nástroji by se mohlo stát magnetické laso.
Uživatelé dosud mohli vybírat část obrázku na základě velikosti,
tvaru a barvy. Při výběru složitějších tvarů se často používal
nástroj laso, kterým se obrázek ručně obkreslil. Nyní je možné
vytvořit výběr rychleji pomocí magnetického lasa, které se
automaticky přimyká k okrajům objektu na základě informací o
kontrastu. Tímto nástrojem lze rychle vybírat objekty
nakreslením pouze jejich přibližného obrysu a snadno se tak
například oddělí objekt v popředí od jeho podkladu. Na stejném
principu detekce kontrastních míst funguje i magnetické pero
sloužící pro běžné kreslení.

Práce s výběry je vůbec usnadněna. Nakreslený výběr lze nyní
podobně jako obrázek transformovat, je možné ho přesunout,
zkosit, změnit velikost nebo otočit, přičemž středový bod
otočení se nastavuje tažením.

Atraktivně působí nový filtr 3D transformace, který umožňuje v
2D obrázku vybrat trojrozměrný objekt a realisticky s ním
manipulovat ve třech rozměrech. Je tak možné měnit velikost,
umístění a orientaci prostorových objektů, například otočit
vyfotografovanou krabici. Tento modul samozřejmě nemůže "objevit
neznámé", tj. zobrazit zadní stranu předmětu, ale pro drobné
změny polohy je neocenitelný. Výborně se hodí pro manipulaci s
pravidelnými objekty, jako jsou krychle, válce a koule, u
složitějších útvarů tak dobré výsledky neposkytuje.

Photoshop je známý svou architekturou zásuvných modulů
rozšiřujících jeho schopnosti. Ve verzi 5.0 Adobe implementoval
nové aplikační rozhraní zásuvných modulů pro automatizaci. Tyto
moduly mohou automatizovat složitější procedury poskládané z
existujících funkcí Photoshopu a výborně se hodí pro různé
elektronické průvodce. S programem je dodáváno několik takových
modulů, které například uživatele provádí exportem průhledného
obrazu nebo úpravou velikosti pro kvalitní výstup.

Z dalších novinek jmenujme například měřítko pro určování
vzdáleností a úhlů v obrazu nebo možnost nezávisle odebrat
vzorek barev až ze čtyř míst.

Závěr

Adobe Photoshop 5.0 je zajímavý upgrade vedoucího grafického
programu, srovnatelný s významem stále užívaného Photoshopu 3,
který zavedl vrstvy. Přináší mnoho nových a vylepšených funkcí,
jejichž používání se rozhodně promítne v urychlení a zpříjemnění
práce s programem. Přibyly také další náhledy usnadňující
nastavování parametrů filtrů. Drobné problémy se vyskytly při
práci s textem, který se při výběru některých TrueType písem
nezobrazoval a zlobil při použití více řádků. Stejný nedostatek
najdeme také v Illustratoru a jedná se zřejmě o problém s
dvoubytovým kódováním znaků, na které Adobe ve svých produktech
přechází. Příjemné uživatelské rozhraní se oproti verzi 4.0
výrazně nezměnilo a Adobe nadále udržuje jednotný vzhled i
ovládání svých hlavních grafických programů.

Za větším spektrem funkcí stojí také vyšší nároky na hardware,
uživatelé Windows 95 a NT by měli počítat s rychlejším Pentiem.
V macovském světě, který je s grafikou tradičně spojován, Adobe
opustil starší procesory 68k a pro běh Photoshopu 5.0 je nyní
potřeba PowerPC. Program je také dodáván pouze na CD-ROM,
disketová instalace už není k dispozici.Software Adobe Photoshop 5.0 CZ pro test zapůjčila firma Amos
Software s.r.o., Technická 2, Praha 6

Cena: 30 600 Kč


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.